דו"חות מצוינים לאורד: רשמה גידול של 60% בהכנסות ועברה מהפסד לרווח נקי של 8.6 מיליון שקל

רכישת אפסק הגדילה את הכנסות החברה, אך גם תרמה לזינוק בהוצאות המימון ; הרווח התפעולי זינק ביותר מפי 5 לכ-23.5 מיליון שקל ; השיפור ברווח נובע מהרחבת הפעילות הבינלאומית

למרות החרפת המיתון במשק, חברת אורד , שבשליטת משפחת אדורם וקרן שמרוק, ממשיכה להציג גידול בהכנסות ושיפור ברווחיות. מהדו"ח השנתי של אורד עולה כי הכנסות החברה בשנה שעברה הסתכמו בכ-322 מיליון שקל, גידול של כ-60% לעומת הכנסות בסך של כ-200.6 מיליון שקל בשנת 2007. הגידול ניכר בכל מגזרי הפעילות של החברה, ובעיקר נרשם גידול של כ-40 מיליון שקל בפעילותה של החברה בחו"ל.

הגידול בהכנסות נובע גם מאיחוד חברת אפסק , שרכישתה הושלמה במהלך חודש אוגוסט 2008 ותרמה כ-82.9 מיליון שקל להכנסות החברה מאז רכישתה. במידה ואפסק היתה מאוחדת החל מינואר 2008, היו מסתכמות הכנסות החברה בכ-430 מיליון שקל.

הרווח הגולמי בשנת 2008 הסתכם בכ-62.8 מיליון שקל, גידול של כ-63% לעומת הרווח הגולמי בשנת 2007 שהסתכם בכ-38.4 מליון שקל. שיעור הרווח הגולמי עמד על כ-19.5%. הרווח התפעולי הסתכם בכ-23.5 מיליון שקל ב-2008, פי 5.7 מהרווח התפעולי ב-2007, שהסתכם בכ-4.1 מיליון שקל.

השיפור המשמעותי ברווח התפעולי מקורו בין היתר בהרחבת הפעילות הבינלאומית בתחום המתח הנמוך וחשמל ובקרה, שמאופיינת בשיעורי רווח גבוהים ואינה כרוכה בהוצאות תפעול משמעותיות, וכמו כן, בגביית חוב מסופק ומהסכם פשרה בכביש 431 עם דניה סיבוס .

הרווח התזרימי - EBITDA בשנת 2008 הסתכם בכ-32.2 מיליון שקל, גידול של פי 4 לעומת EBITDA בסך כ-8.1 מיליון שקל אשתקד.

הוצאות המימון, נטו בשנת 2008 הסתכמו בכ-22 מיליון שקל, לעומת כ-5.2 מיליון שקל בשנת 2007. העלייה בהוצאות מקורה בעיקר בגידול בהוצאות המימון של אפסק, שאוחדה מהרבעון האחרון של 2008. עיקר ההוצאה אינה תזרימית וכוללת בעיקר הפחתת ניכיון אגרות חוב והפרשי הצמדה בגין עליית מדד המחירים לצרכן בסך כ-8.9 מיליון שקל.

בשורה התחתונה סיימה אורד את שנת 2008 ברווח של כ- 8.6 מיליון שקל (מתוכו כ-7.4 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), זאת, לעומת הפסד של כ- 1.6 מיליון שקל בשנת 2007.

בשנת 2008 רשמה החברה הכנסות אחרות בסך כ-6.5 מיליון שקל שעיקרן נובע מפדיון מוקדם של אגרות חוב, זאת, לעומת הוצאות אחרות בסך כ-1.3 מיליון שקל בשנת 2007, מאידך, כאמור, רשמה החברה גידול משמעותי בהוצאות המימון.

בקופתה של החברה מזומנים והשקעות לזמן קצר בהיקף של כ-88 מיליון שקל, לעומת כ-37.3 מיליון שקל בשנת 2007. תזרים המזומנים של החברה מפעילות שוטפת בשנת 2008 הסתכם בכ-20.6 מיליון שקל, לעומת תזרים שלילי של כ-25.6 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

צבר ההזמנות של החברה, נכון למועד פרסום הדו"ח עומד על כ-617 מיליון שקל. יצויין, כי כ-62% מהצבר, שהם כ- 388 מיליון שקל, מהווה צבר הזמנות מפעילות בינלאומית. כמו כן, בולטת תרומתה של אפסק לצבר ההזמנות, שעומדת על כ- 358.1 מיליון שקל.

בחודש אוגוסט 2008 השלימה אורד את רכישת השליטה (85%) בחברת אפסק הציבורית תמורת כ-50 מיליון שקל, ונכנסה לתחום חדש של מערכות חשמל ובקרה.

אורד, בניהולו של אריאל אדורם, השלימה בחודש יוני 2007 הנפקת מניות ואיגרות חוב בבורסה של תל-אביב בהיקף כולל של כ-120 מיליון שקל.

אורד פועלת כיום בשלושה תחומים עיקריים: התחום הראשון הוא מערכות מתח נמוך, לרבות פרוייקטים של התקנת מערכות בטיחות ואבטחה, בתחומים של גילוי פריצה, גילוי אש, בקרת כניסה, טלוויזיה במעגל סגור, ראית לילה והגנה הקפית. התחום השני הוא מערכות בקרת תנועה, לרבות ניהול רמזורים, ניהול חניונים, ניהול כבישים מהירים ועוד והתחום השלישי הינו מערכות חשמל ובקרה, לרבות ייצור ואחזקת מערכות חשמל.

צרו איתנו קשר *5988