דור אלון מסכמת את 2008 עם ירידה של 17.7% ברווח הנקי שהסתכם ב-34.5 מיליון שקל

בשורה העליונה רשמה החברה עלייה של 7.8% בהכנסות שהסתכמו ב-7.539 מיליארד שקל ; הרווח הגולמי עלה ב-2.6% כתוצאה מעלייה במכירות החברה ברשת AM:PM

דור אלון שבשליטת דודי ויסמן, פירסמה היום בערב את תוצאותיה לשנת 2008. החברה סיכמה את 2008 עם ירידה של 17.7% ברווח הנקי שהסתכם ב-34.5 מיליון שקלבשורה העליונה רשמה החברה עלייה של 7.8% בהכנסות שהסתכמו ב-7.539 מיליארד שקל.

החברה ציינה בדו"ח כי חלק מהגורמים שהשפיעו על תוצאות החברה היו המשבר הכלכלי שהשפיע על הביקוש לדלק ומוצריו. גורם נוסף הוא התנודתיות במחירי הדלק שהשפיעה על הרווחיות. גורם נוסף שהשפיע על תוצאות החברה הוא ההגבלות שהוטלו על שיווק של דלקים לרשות הפלסטינית.

בהיקף המכירות נטו חל בשנת 2008 גידול של 10.2%, לעומת התקופה המקבילה אשתקד. במכירות נטו במגזר מתחמי התדלוק והמסחר חל בשנת 2008 גידול של 17.1%
כשעיקר הגידול בין התקופות נבע מגידול במכירות ברשת תחנות תדלוק של החברה, כתוצאה מפתיחתן של תחנות תדלוק חדשות בשנת 2008, פתיחתן של חנויות נוחות חדשות בתחנות תדלוק ומחוצה להן, והשפעה מלאה על ההכנסות של תחנות וחנויות שנפתחו במהלך שנת 2007.

הרווח הגולמי בשנת 2008 גדל בשיעור של 2.6%, לעומת התקופה המקבילה אשתקד. שיעור הרווח הגולמי בשנת 2008 מהווה 14.4% מסך המכירות נטו, לעומת 15.5% בתקופה המקבילה אשתקד.

בדו"ח החברה מוסבר כי הגידול ברווח הגולמי בין התקופות, נבע ברובו מתוספת ממכירות החברה ברשת AM:PM ומגידול בהיקף המכירות במתחמי התדלוק. הקיטון בשיעור הרווח הגולמי בין התקופות מוסבר בעובדה שמרווחי השיווק והאספקה של מוצרי הדלק של החברה.

צרו איתנו קשר *5988