רווחי כי"ל זינקו ב-2008 לשיא של כל הזמנים: קפצו פי 2.6 והסתכמו ביותר מ-2 מיליארד דולר

הכנסות החברה זינקו לשיא ב-2008 - עלו ב-68% והסתכמו ב-6.9 מיליארד דולר ; הרווח הנקי ברבעון הרביעי עלה ב-61% ל-279.1 מיליון דולר, ההכנסות ברבעון ירדו ב-7.8% והסתכמו ב-1.1 מיליארד דולר

חברת כימיקלים לישראל דיווחה לפני זמן קצר (ב') על תוצאותיה לרבעון הרביעי של 2008 ולשנה כולה.

ע"פ הדו"חות, הרווח הנקי, המיוחס לבעלי מניות הרוב של כי"ל קפץ ב-2008 פי 2.6 והסתכם ב-2008 ב-2.004 מיליארד דולר - שיא של כל הזמנים. זאת לעומת רווח נקי המיוחס לבעלי מניות הרוב של 553.4 מיליון שקל ב-2007. הרווח הנקי ברבעון הרביעי הסתכם ב-279.1 מיליון דולר, עלייה של 61% לעומת הרבעון הרביעי של 2007, אז רשמה רווח של 173 מיליון דולר.

החברה רשמה ב-2008 גם הכנסות שיא - זינוק של 68% בסך ההכנסות ל-6.9 מיליארד דולר, לעומת הכנסות של 4.1 מיליארד דולר ב-2007. עיקר העלייה בהכנסות מיוחס לעליית מחירי המכירה של רוב מוצרי החברה, וכן להכללה של מכירות סופרסטה, החברה שכי"ל רכשה ביולי 2007, ושתרמה 305.8 מיליון דולר לתוצאות כי"ל.

ההכנסות ברבעון הרביעי הסתכמו ב-1.1 מיליארד דולר, ירידה של 7.8% לעומת הכנסות של 1.2 מיליארד דולר ברבעון הרביעי של 2007. הירידה בהכנסות ברבעון מיוחסת להשפעות המשבר הכלכלי, שנתן אותותיו על פעילות החברה בשווקיה השונים. החברה מסבירה כי מחירי מכירה גבוהים ברבעון, לעומת הרבעון המקביל, סייעו להקטין את הירידה במכירות במגזר הדשנים.

הרווח הגולמי של כי"ל הסתכם ב-2008 ב-3.45 מיליארד דולר, פי 2.2 בהשוואה לרווח גולמי של 1.55 מיליארד דולר ב-2007. שיעור הרווח הגולמי ממחזור המכירות עומד על 52.4%, לעומת 38% אשתקד. הרווח הגולמי ברבעון הרביעי הסתכם ב-501 מיליון דולר, עלייה של 1.4% לעומת הרבעון הרביעי של 2007. שיעור הרווח הגולמי ברבעון עמד על 40.7%, לעומת 44.8% ברבעון המקביל.

הרווח התפעולי הסתכם ב-2008 ב-2.6 מיליארד דולר, כמעט פי 2.5 לעומת אשתקד. הרווח התפעולי ברבעון הרביעי עלה ב-32% ל-297 מיליון דולר. תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם ב-2008 ב-1.88 מיליארד דולר, פי 2.3 בהשוואה ל-571 מיליון דולר בתקופה המקבילה.

דירקטוריון החברה הודיע על חלוקת דיבידנד של 175 מיליון דולר, שיחולק בתחלית מאי. זה יצטרף לדיבידנד בסכום שיא שחילקה החברה לבעלי המניות ב-2008 - 1.028 מיליארד דולר.

נזכיר, כי המסחר באופציות על מניות כי"ל החל אתמול, והמסחר במניה של החברה התעכב היום והחל רק ב-10:00 על רקע פרסום הדו"חות.

להערכת החברה, על אף המשבר הנוכחי, נתוני היסוד של מניעי הביקוש לדשנים בטווח הארוך לא השתנו באופן מהותי. הגידול בביקוש לגרעינים, הנובע מהגידול הטבעי באוכלוסייה ומהשינוי בהרכב צריכת המזון, לצד רמה נמוכה היסטורית של מלאי הגרעינים העולמי, צפויים, בטווח הבינוני והארוך, ליצור לחץ להגדלת הביקושים לדשנים.

הירידה בביקושים ובשימוש בדשנים בטווח הקצר, עשויה להרע עוד יותר את מצב מלאי הגרעינים בעולם, דבר אשר צפוי להביא לעליות במחירי הגרעינים והדשנים מאוחר יותר. החברה הגבירה את מאמצי ההתייעלות והחיסכון לאור המשבר והשפעותיו: התאמת מלאי חלק ממוצרי כי"ל לביקושים הצפויים, בחינת השקעות והתמקדות בתחומי בטיחות, איכות הסביבה והשקעות אסטרטגיות.

חלוקה למגזרים

כי"ל דשנים - היקף המכירות בתקופת הדו"ח הסתכם בכ-4.3 מיליארד דולר, עלייה של כ- 97.9% לעומת שנת 2007. העלייה נובעת בעיקר מעלייה חדה במחירי המכירה של כל המוצרים וכן מגידול בכמויות המכירה של סלע הפוספט. ברבעון הרביעי המכירות ירדו ב-24.8% ל-508.8 מיליון דולר. זאת, בהשפעת ההאטה המשמעותית בשוקי הדשנים שהחלה בסוף הרבעון השלישי.

כי"ל מוצרים תעשייתיים - היקף המכירות של כי"ל מוצרים תעשייתיים בשנת 2008 הסתכם בכ-1.25 מיליארד דולר, עלייה של כ-36% מיליון דולר בהשוואה לשנה הקודמת.
המכירות לתקופה כוללות סך של 305.8 מיליון דולר ממכירות "סופרסטה" שאוחדה לראשונה החל מאוגוסט 2007. היקף המכירות ברבעון הרביעי עמד על 260.7 מיליון דולר, ירידה של 9% לעומת 286.6 ברבעון המקביל בשנה שעברה.

כי"ל מוצרי תכלית - היקף המכירות במגזר זה הסתכם בכ-1.54 מיליארד דולר, עלייה של כ-40% בהשוואה לשנת 2007. העלייה בהכנסות נובעת בעיקר מעליית מחירים במוצרים מבוססי זרחן, איחודה לראשונה של יחידת הטיפול במים שנרכשה מחברת הנקל בתחילת השנה וכן עקב התחזקות האירו ביחס לדולר. היקף המכירות ברבעון הרביעי הסתכם בכ-342 מיליון דולר, עלייה של 25% לעומת הרבעון המקביל.

הראל פיננסים: ניקוי שולחן ברבעון הרביעי

אמיר אדר, מנהל מחלקת מחקר Sell Side בהראל פיננסים, התייחס לדו"חות של כי"ל, וציין כי החברה פירסמה תוצאות מתחת לתחזיות של בית ההשקעות, וזאת על רקע 'ניקוי שולחן' ברבעון הרביעי. התוצאות בנטרול ההפחתות שבצעה החברה עקפו במקצת את התחזיות.

אדר מתייחס למגזרי הפעילות השונים של כי"ל: אשלג - החברה מכרה ברבעון כ-532 אלף טון, בדומה לצפי שלנו, כשהכנסות המגזר הסתכמו בכ-326 מיליון דולר. מחיר אשלג ללקוחות חיצוניים הסתכם בכ-598 דולר לטון, "נמוך מהערכתנו וכן ממחיר החוזים הידועים כיום". מציין אדר.

פוספט - ברבעון הרביעי מכרה החברה כ-72 אלף טון סלע פוספט וכ-102 אלף טון דשנים. אדר: "נציין כי הכמויות הנמוכות מצביעות על חוזים ישנים יחסית, אשר ספק אם ישובו". החברה ביצעה הפחתת מלאי של גופרית שהובילה את המגזר להפסד.

מוצרים תעשייתיים ותכלית - ההכנסות היו מעל הצפי של האנליסטים בהראל, כשהרווחיות היתה סבירה ובהתאם לצפי. הם מציינים. אדר מציין, כי החברה צופה שהרבעון הראשון יראה חולשה בכלל המגזרים וזאת בהתאם לצפי.

לסיכום, אומרים בהראל, "אנו רואים בחיוב את החלטת החברה לבצע 'ביעור חמץ' לקראת שנת 2009 הצפויה להיות מאתגרת במיוחד. הנקודה המצריכה מעקב הנה המחיר לטון אשלג חיצוני, הנמוך יחסית ואנו מניחים כי החברה תתייחס בהמשך".

כלל פיננסים ברוקראז': "מדובר בדו"ח חלש של כי"ל, בהתאם לציפיות".

אבירן רביבו, מכלל פיננסים ברוקראז' מעריך: "מדובר בדו"ח חלש של כי"ל, בהתאם לציפיות. הדו"ח לא מסייע להפיג את אי-הוודאות הגבוהה בנוגע לסביבה העסקית של החברה ב-2009, והוא מלא בהשפעות חד פעמיות אליהם יש להתייחס". אמר.

רביבו מציין כי מגזר האשלג, כצפוי, רשם ירידה משמעותית בכמות הנמכרת. המחיר הממוצע רשם ירידה בהשוואה לרבעון האחרון לרמה של 614 דולר לטון, עם שינוי תמהיל המכירות של החברה.

עם זאת, הוא מציין, המגזר הציג רווחיות תפעולית גבוהה - 63.8%. מדובר בשמירה על רמת הרווחיות של הרבעון האחרון, וזאת למרות ירידה של כ-130 דולר במחיר המכירה. כאן באה לידי ביטוי בצורה החזקה ביותר, הירידה בתשומות של החברה, ובכללם הירידה החדה במחירי ההובלה. בהתייחסות ל-2009, החברה מציינת כי הורדת המחיר בדרום אמריקה הובילה ל"התעוררות מסוימת" ומתקשה להעריך המגמות קדימה.

ירידה חדה נרשמה גם בכמויות המכירה של הפוספט, מתחת לציפיות בשוק. הסיפור המשמעותי כאן הוא מחיקה משמעותית של כ-105 מ' דולר, בשל הנפילה במחירי הגופרית. התמודדות עם היקף מכירות כה נמוך גם ב-2009 תהיה אתגר משמעותי לחברה, שכן למרות הירידות החדות במחיר הדשן המגזר ממאן להתאושש. אומרים בכלל.

מבחינת תזרים ודיבידנד, רביבו מציין כי כי"ל סוגרת שנה חלומית מבחינת יצור מזומנים. החברה יצרה תזרים מזומנים של 1.8 מיליארד דולר ב-2008, ותשלם גם ברבעון הנוכחי דיבידנד נאה של 175 מ' דולר (58 אג' למניה).

צרו איתנו קשר *5988