התנאים הטובים: שני בכירים בבנק הפועלים מקבלים 55 אלף שקל בחודש, משכורת 13 ומענק חתימה

אם יפוטרו - לילך אשר טופילסקי (40), משנה למנכ"ל וראש החטיבה האסטרטגית, זכאית לפיצויי פיטורים של 658 אלף שקל, ודני קולר (39), משנה למנכ"ל וראש חטיבת ניהול סיכונים זכאי ל-661 אלף שקל

דוחות בנק הפועלים מאפשרים הצצה נדירה לתנאי ההעסקה של חברי ההנהלה ובכירי הבנק. בדו"ח הכספי לשנת 2008 מפורטים תנאי החוזה האישי של שני חברי הנהלה חדשים שנכנסו לתפקידם בשלהי 2007. לילך אשר טופילסקי (40), משנה למנכ"ל וראש החטיבה האסטרטגית, ודני קולר (39), משנה למנכ"ל וראש חטיבת ניהול סיכונים.

תנאי השכר של קולר ואשר טופילסקי כוללים משכורת חודשית של 55 אלף שקל צמודה למדד ומתעדכנת פעמיים בשנה ומשכורת 13. מעבר לכך הם זכאים ל"מענק חתימה" שנתי בסכום של 382 אלף שקל צמוד למדד. מענק החתימה אינו מותנה בביצועי הבנק אלא מהווה חלק מתנאי השכר אם כי בגינו לא מפריש הבנק לתנאים סוציאליים. מכך עולה כי השכר השנתי הבסיסי של שני חברי ההנהלה הוא 1.1 מיליון שקל בשנה, כלומר 91 אלף שקל בחודש.

מהדוחות עולה כי אם התשואה השנתית על ההון של בנק הפועלים עולה על 12% זכאים קולר ואשר טופילסקי לבונוס שנתי של 7 משכורות, כלומר של 385 אלף שקל. הבונוס יכול להגיע עד 13 משכורות אם התשואה על ההון תהיה מעל 17%. מחצית מהבונוס משולמת בגין התשואה כאמור ואילו מחציתו השנייה נקבעת על ידי מנכ"ל הבנק, לפי הישגי חבר ההנהלה ועמידתו ביעדים שנקבעו לו על ידי המנכ"ל בתחילת כל שנה. בגין 2008 לא שולם בונוס שנתי.

פיצויים בסך 250%

אם קולר ואשר טופילסקי יפוטרו מהבנק הם יהיו זכאים לפיצויי פיטורין בשיעור של 250%. לאחר שקודמו להנהלה הפריש הבנק להשלמת עתודה לפיצויים בסך 661 אלף שקל עבור קולר ו-658 אלף שקל עבור אשר טופילסקי.

הדוח הכספי של בנק הפועלים גם מפרט את תנאי הפרישה והפנסיה של חברי הנהלה ועובדים בכירים. הם יהיו זכאים לפרישה מוקדמת כאשר סכום גילם והוותק שלהם בבנק יעלו על 75 שנים. כלומר מי שהתחיל לעבוד בבנק בגיל 24 יוכל לפרוש לפנסיה כבר בגיל 50. במקרה של פרישה מוקדמת לפני גיל 62 יוכל הבכיר לבחור בין פיצויי פיטורין בשיעור של 250% או קצבה חודשית שתשולם לו עד הגיעו לגיל הפרישה החוקי. אחרי גיל זה יהיה זכאי לקצבה בלבד. שיעור הקצבה יהיה 2.67% לכל שנה בגין 15 שנות עבודה ראשונות, עוד 2% לכל שנה נוספת בה עבד ולא היה חבר הנהלה ועוד 2.5% לכל שנה בה היה חבר הנהלה, זאת עד לשיעור מרבי של 70% מהשכר המזכה בפנסיה.

צרו איתנו קשר *5988