האוצר דחה מועד אישור פוליסות ביטוח חיים ל-2009 לסוף מאי

לפי ההערכות בשוק הביטוח, פוליסות ביטוחי המנהלים החדשות ל-2009 לא יבשרו עדיין על העלאת מקדמי תוחלת החיים שמבטיחות חברות הביטוח

משרד האוצר דחה את מועד אישור פוליסות ביטוח החיים החדשות לשנת 2009 מסוף מארס לסוף מאי. עד כה אושרה על ידי האוצר רק הפוליסה החדשה של חברת הפניקס . באוצר מסרו בתגובה כי "דחיית מועד אישור הפוליסות נבע מעיכוב בהגשת התוכניות החדשות לאישור על ידי חברות הביטוח וכן מהתמשכות הדיונים לגבי תנאי התוכניות מול החברות". נציין כי הפניקס, שהינה החברה היחידה שתנאי הפוליסה שלה אושרו עד כה, לא עדכנה את מקדמי תוחלת החיים או את דמי הניהול בפוליסה שלה.

לפי ההערכות בשוק הביטוח, פוליסות ביטוחי המנהלים החדשות ל-2009 לא יבשרו עדיין על העלאת מקדמי תוחלת החיים שמבטיחות חברות הביטוח, על אף שבחלק מהחברות הגדולות החלו לפעול להעלאת המקדמים המובטחים (ומכאן להפחתת הקצבה שתינתן באמצעותן). בנוסף, בענף הביטוח מעריכים כי צפוי שדמי הניהול בפוליסות החדשות ייוותרו ברמה דומה לנוכחית, ואולם נראה שאפשר ותהיה העלאה קלה של דמי ניהול לגבי חוסכים מבוגרים. ואולם, באוצר מציינים בהקשר זה כי "נכון למועד זה, לא ידוע לנו על העלאה צפויה בדמי הניהול בפוליסות החדשות או על שינוי מהותי במקדמי הקצבה".

דמי ניהול אחידים

בנוסף, כיוון שכל הכספים שמופקדים לקופות גמל החל משנת 2008 מיועדים לקצבה, דרש אגף שוק ההון כי דמי הניהול שישלם המבוטח בעת קבלת הקצבה מחברת הביטוח יהיו אחידים בין אם הכספים הופקדו לתוכנית משלמת לקצבה ובין אם הופקדו לתוכנית לא משלמת לקצבה. כלומר, "דמי הניהול בעת קבלת הקצבה יהיו בשיעור של 0.5%", מסבירים באוצר, וזאת בדומה לדמי הניהול שנגבו עד כה ממקבלי גמלאות בתוכניות ביטוח לקצבה.

כמו כן, על רקע השינויים הרגולטוריים המשמעותיים שחלו בשוק הפנסיוני ב-2008, בראשם הפיכת השוק הפנסיוני לקצבתי וביטול אפיקי החיסכון ההוניים (המעניקים תשלום חד פעמי), יהיו שורה של שינויים בפוליסות ביטוחי המנהלים ככלל שיכללו שלושה מאפיינים מרכזיים: התאמה לתיקון 3 לחוק קופות הגמל והתאמה לניוד החופשי בתחום הפנסיוני. בנוסף, מרכיב מרכזי נוסף באישור הפוליסות ב-2009 הינו העברת מקדמי קצבה בפוליסות ישנות בהן ביטול הנספח ההוני בפוליסות קצבה מסוג "עדיף" והפניית מלוא ההפקדות לקופה המשלמת לקצבה לפי התנאים המקוריים של הפוליסה תוך שיישמר סכום הביטוח בנספח ההון. במקביל, בפוליסות הוניות ישנות תהיה הוספת תוכנית המשך לקצבה לבעלי הפוליסות, עם מקדמי תוחלת חיים חדשים הקיימים בשוק כיום.

צרו איתנו קשר *5988