הרשות לשירותים ציבוריים חשמל קבעה הורדה של 1.34% בתעריף החשמל בעיקר בשל צניחה במחירי הפחם

מחירי הפחם ירדו בשיעור של כ-34% ותרמו לירידת סל התשומות בשיעור של כ-12% ; קוט"ש בתעריף ביתי יעלה 46.55 אגורות; קוט"ש בתעריף כללי ירד ב-0.79% ל-52.59 אגורות

הרשות לשירותים ציבוריים חשמל, ביצעה בישיבתה השבוע עדכון שנתי של תעריפי החשמל. התעריף לצרכן הביתי ירד בשיעור של 1.34% ויעמוד על 46.55 אגורות לקוט"ש לעומת 47.18 אגורות' כיום. התעריף הכללי (לסקטור המסחרי/ציבורי) ירד בשיעור של 0.79% ויעמוד על 52.59 אגורות לעומת 53.01 אגורת לקוט"ש כיום. העדכון יכנס לתוקף ב- 7 במאי 2009.

במסגרת העדכון שנתי שמבצעת הרשות לגבי רכיבים שונים בסל התשומות של חברת החשמל, כגון תמהיל הדלקים ושיעורי ריבית עלה כי ישנה ירידה של 3.55% בסל התשומות של חברת החשמל כשהסיבה העיקרית לשינוי זה הינה ירידה במחירי הדלקים מאז מועד העדכון האחרון בחודש נובמבר 2008.

מחירי הפחם ירדו בשיעור של כ-34% ותרמו לירידת סל התשומות בשיעור של כ-12%. מנגד, מרכיבים אחרים בסל התשומות, כגון מרכיב הגידור ומרכיב הקדמת הכרה בהשקעות תרמו לעליה של כ-6.9% בעלות המוכרת. על פי נוסחת העדכון, מאחר וחלפו 3 חודשים מעדכון התעריפים האחרון ומאחר והשינוי בעלות המוכרת לחברה גדול מ-3.5%, בוצע עדכון תעריפים.

צרו איתנו קשר *5988