מיהם אנשי המקצוע שיכולים לסייע לכם בבחירת תוכנית חיסכון לימי הפרישה?

ביטוח פנסיוני, לא נכחיש, הוא עניין מסובך ; קיימים 3 סוגים של ערוצי הפצה שבהם משתמשים היצרנים הפנסיוניים כדי להפיץ את המוצרים שלהם ; איך בוחרים ובמי נעזרים?

או קיי. הבנו כבר שחובה שתהיה לכל עובד תוכנית חיסכון פנסיוני, גם משום שכך קובע החוק וגם כדי שבאמת יהיה לו ממה לחיות לאחר הפרישה מעבודה, ורשת ביטחון ליפול עליה אם קרה אסון במהלך תקופת העבודה. איך בוחרים את התוכנית הזו, ובמי נעזרים לשם כך - בכך נעסוק היום.

קיימים 3 סוגים של ערוצי הפצה שבהם משתמשים היצרנים הפנסיוניים כדי להפיץ את המוצרים שלהם, לכל אחד מהם מאפיינים מיוחדים לו. הם שונים זה מזה בכל הקשור לרכישת החיסכון הפנסיוני, להכנסת שינויים בו במשך השנים, ולשירות שיינתן למבוטח.

1. ערוץ ההפצה הישיר - מקומות העבודה

מדובר בעיקר במעבידים, בוועדים או בסקטורים שדואגים לקיומו של הסכם פנסיוני מיטיב לחברים בהם, כלומר, לעובדים של אותו מעביד או לחברים בארגון.

ערוץ ההפצה הישיר המרכזי הינו המעבידים. כיום, המעביד אינו רשאי להכתיב לעובדיו היכן עליהם לחסוך לפנסיה, אולם מעבידים רבים ממשיכים בנוהג המבורך מהעבר וממשיכים לערוך מכרזים בין הגופים השונים שמנהלים את החיסכון הפנסיוני, לצורך השגת תנאים משופרים לעובדיהם. עם זאת, כיום התנאים המיטיבים שמשיג המעביד לעובדיו, הם רק אפשרות אחת, טובה יותר, הניצבת בפני העובד, והוא יכול לבחור בכל חברה אחרת או מוצר אחר, לאו דווקא זו שבחר המעביד.

איך זה עובד? המעבידים משתמשים ביתרון הגודל כדי להשיג תנאים טובים לקבוצה גדולה של מבוטחים. זה לא נעשה כביטוח קולקטיבי אלא כביטוח אישי לכל אחד מהעובדים.

לפי הנהוג בשוק, להסדרים הפנסיוניים באמצעות מקום העבודה יש כמה יתרונות חשובים בכל הקשור לחיסכון הפנסיוני:

1. דמי ניהול מוזלים בביטוח חיים (חיסכון) ובפנסיה או בקופות הגמל.

לעתים קרובות מדובר במחיר נמוך מאוד בהשוואה למחיר בשוק - למעשה הנחה של עשרות אחוזים.

לדוגמה, קרנות הפנסיה המקיפות החדשות רשאיות לגבות מהעמיתים שלהן דמי ניהול של 6% מהפרמיה השוטפת ודמי ניהול של 0.5% מהצבירה. לקוחות פרטיים המצטרפים לקרן פנסיה מקיפה חדשה נדרשים לשלם דמי ניהול בשיעור הקרוב למקסימלי, אך בשנים האחרונות נוצר מצב שלפיו רוב החברות שפנו לקרן פנסיה במסגרת הסדר כולל לעובדי אותו מקום עבודה זכו לקבל החזרי דמי ניהול של עד 4% מהפרמיה השופטת ועד 0.25% מהצבירה, כך שבפועל שילמו לקרן דמי ניהול של כ-2% מהפרמיה השוטפת ו-0.25% בלבד מהצבירה.

ההנחות הללו קיימות גם בביטוחי המנהלים ובקופות הגמל. הן ניתנות למקומות עבודה רבים, לא רק לגופים הגדולים במשק, כגון חברת חשמל, התעשייה האווירית, בזק וגופים מובילים אחרים כגון קומברס, אמדוקס ואחרים.

לדוגמה, בפוליסות ביטוח מנהלים נהוג בשוק בדרך כלל מחיר של 5%-7% מהפרמיה השוטפת וכ-1.25% מהצבירה, אחרי הנחה. בקרנות הפנסיה מדובר לרוב בתשלום של כ-1%-2% מהפרמיה השוטפת ועוד 0.25% מהצבירה.

2. שיפור הפוליסות הקיימות של העובדים, בעיקר פוליסות מלפני שנת 2004.

3. מטריות ביטוחיות נוספות (למקרי מוות או למקרי אובדן כושר עבודה) בתנאים מיטיבים.

2. סוכני הביטוח הפנסיוניים

זהו ערוץ הפצה ותיק שפועל מול לקוחות פרטיים וגם משמש את המעבידים למתן השירות לעובדים. מאז 2005 נדרש הסוכן לרישיון ולידע מינימלי בנוגע לכל אפיקי החיסכון הפנסיוני (עד אז נדרש רישיון רק במכירת פוליסות של ביטוחי מנהלים).

סוכן הביטוח מתוגמל באמצעות עמלות מהגופים הפנסיונים שעימם הוא מתקשר. סוכן ביטוח אינו מחויב לחתום על הסכם כזה עם כל היצרנים הפנסיוניים בשוק ואפילו לא עם רובם, ולכן למעשה אינו מוכר את כל המוצרים הקיימים על המדף הפנסיוני, אלא רק את המוצרים של החברות שעימן הוא עובד.

סוכני הביטוח הפנסיוניים נושאים (או אמורים לשאת) כיום רישיון שיווק פנסיוני שמשמעותו היא "היתר למתן ייעוץ ליחיד בנוגע לכדאיות החיסכון שלו כעמית-שכיר, כעמית-עצמאי או כמבוטח". זאת, באמצעות מוצר פנסיוני אשר לסוכן קיימת כלפיו זיקה כלשהי - כלומר הוא מקבל עמלות והטבות נוספות מהיצרנים הפנסיוניים בגין שיווק מוצריהם.

על הסוכן הפנסיוני, בדומה ליועץ הפנסיוני, חלה החל משנת 2005 חובת נאמנות וגילוי נאות כלפי הלקוח. ואולם, סוכן אינו חייב להתמצא בכל המוצרים הקיימים בשוק, אלא רק בגופים ובמוצרים שאותם הוא מוכר.

הסוכן חייב לבחור ללקוחו את המוצר המתאים לו ביותר מתוך כלל המוצרים שהוא מוכר, והוא חייב לגלות ללקוח באופן ברור את העובדה שיש לו זיקה למוצרים הפנסיוניים שהוא מציע.

הגבלה נוספת היא, שלבעל רישיון של משווק פנסיוני אסור להציג את עצמו כיועץ פנסיוני.

3. יועצים פנסיוניים

כיום קיימים בשוק שני סוגי ייעוץ פנסיוני:

א. ייעוץ פנסיוני בבנקים. בינתיים, לפחות, מדובר בייעוץ בוסרי וחלקי. הבנקים מייעצים בעיקר לגבי קופות גמל, מעט באשר לקרנות הפנסיה ועדיין אינם מייעצים כלל בנוגע למוצרי ביטוח החיים. כיום כבר כל הבנקים הגדולים (ועוד כמה קטנים) מחזיקים ברישיון לייעוץ פנסיוני לכלל האוכלוסייה.

ב. יועץ פנסיוני עצמאי מוסמך. כאלו יש כמה עשרות בודדות בכל הארץ.

רישיון יועץ פנסיוני הוא בעצם אישור למתן ייעוץ פנסיוני ליחיד (ולא לייעוץ למעביד) בנוגע לחיסכון הפנסיוני שלו, כשלנותן הייעוץ אין זיקה ביחס למוצרים או ליצרנים הפנסיוניים. דווקא התחום של ייעוץ פנסיוני למעבידים אינו מוסדר, ולא חלות על ענף זה המגבלות החלות לגבי ייעוץ פנסיוני לפרטים.

הייחוד של היועצים הפנסיוניים, והדבר שמבדיל אותם מסוכני הביטוח ובוודאי ומהמשווקים המועסקים על-ידי הגופים הפנסיוניים עצמם, הוא שהיועצים הפנסיוניים העצמאיים והיועצים הפנסיוניים בבנקים מחויבים להיות אובייקטיביים ביחס ללקוח. חובת נאמנותם היא מוחלטת לטובת הפרט המקבל מהם את הייעוץ.

- מי משלם להם:

בבנקים: תמורת הייעוץ במערכת הבנקאית זכאים הבנקים לקבל עמלת הפצה אחידה מכל היצרנים הפנסיוניים. עמלת ההפצה אינה נגבית ישירות מהלקוח אלא מתוך דמי הניהול | המועברים לגוף הפנסיוני, וגובהה 0.25% מהצבירה הפנסיונית של המיועץ.

יועצים עצמאיים: גובים תשלום ישירות מהאדם שבא לייעוץ עבור הייעוץ שניתן לו, ואינם מקבלים עמלות הפצה מהגופים היצרניים בגין ייעוץ מתמשך.

- כמה זמן נמשך הייעוץ:

בבנקים: היועצים בבנקים מחויבים לייעוץ מתמשך. כלומר, כל עוד יש הסכם ייעוץ ביניכם לבין הבנק, על האחרון לעקוב אחר שינויים בתנאים האישיים שלכם - עלייה בשכר, נישואין, הולדת ילדים, ועוד - ולהיפגש איתכם מעת לעת לצורך עדכון, אם צריך, של החיסכון הפנסיוני שלכם.

חשוב לדעת כי ליועצים בבנקים מותר לייעץ ללקוחות רק בסניפי הבנק כך שאתם צריכים להגיע אליהם.

יועצים עצמאיים: ניתן לקבל ייעוץ חד-פעמי. יועץ פנסיוני יערוך הסכם בכתב עם לקוח וימסור לו העתק ממנו, קודם לתחילת הייעוץ הפנסיוני, ובו יפורטו בין היתר השכר והחזר ההוצאות שיחויב בהם הלקוח, דרך חישובם ואופן גבייתם, אם מדובר בייעוץ פנסיוני חד-פעמי או מתמשך וכן שהלקוח רשאי לבטל, בכל עת, את ההתקשרות עם היועץ הפנסיוני בכל הנוגע לייעוץ מתמשך.

ליועץ ולמשווק של פנסיה יש חובות כלפיכם

ליועצים ולסוכנים הפנסיוניים יש כמה חובות משותפות כלפי הלקוחות שלהם.

א. חובת אמון כלפי הלקוח שלפיה יועץ או משווק פנסיוני לא יעדיף את ענייניו האישיים או ענייניו של אחר על פני טובת לקוחותיו, ולא יעדיף עניינו של לקוח אחד על פני לקוח אחר.

ב. רכישה או שינוי של חיסכון פנסיוני עבור לקוח תיעשה רק כחלק מייעוץ פנסיוני או משיווק פנסיוני.

ג. בעל רישיון מהאוצר מחויב להתאים את הייעוץ או השיווק שהוא נותן ללקוח לצרכיו של כל לקוח, תוך בחירת סוג המוצר הפנסיוני, המוצר הפנסיוני והגוף המוסדי, המתאימים ביותר ללקוח, לאחר שבירר עם הלקוח את מטרות החיסכון שלו באמצעות מוצר פנסיוני, את מצבו הכספי דרך כלל, את החיסכון הקיים שלו באמצעות מוצרים פנסיוניים ואת שאר הנסיבות הרלבנטיות לצורך הייעוץ.

ד. הסוכן הפנסיוני או היועץ הפנסיוני מחויבים למלא טופס ההנמקה בעת שהם נותנים שירותם, החל מאוגוסט השנה, אם הם מביאים לשינוי מבנה החיסכון הפנסיוני של הלקוח. במסגרת זו הסוכן והיועץ הפנסיוני מחויבים למלא לטובת הלקוח טבלת השוואה שתכלול התייחסות לגובה דמי הניהול, לתשואה, למדד סיכון ולגורמים נוספים שעשויים להשפיע על גובה הפנסיה של הלקוח בגיל פרישה, כמו גם את הנימוקים שהובילו לשינוי האמור בחיסכון הפנסיוני.

ה. סוכן ביטוח יגלה ללקוח מהו המוצר שעבור הפצתו הוא מקבל את התגמול הגבוה ביותר וכן ידרג את הגופים המוסדיים שאת מוצריהם הוא משווק, לפי גובה התגמול הכספי שהוא מקבל מהם או לפי מספר המוצרים הפנסיוניים שהוא שיווק עבורם, כדי לאפשר ללקוח להכיר את מידת ההעדפה של הסוכן למוצר הפנסיוני עליו המליץ. היועצים בבנקים, נזכיר, מקבלים עמלת הפצה זהה מכל היצרנים בשוק.

צרו איתנו קשר *5988