יש סיכון: החובות הבעייתיים של הבנקים צמחו ב-17 מיליארד שקל

מסוף 2007 רשם סיכון האשראי הכולל של הבנקים עלייה חדה: מ-46.5 מיליארד שקל ל-63.4 מיליארד שקל ■ סך החוב הבעייתי במערכת גבוה כעת מההון העצמי המצרפי של הבנקים

עלייה חדה של 17 מיליארד שקל בהיקף החובות הבעייתיים בבנקים. בחמשת הרבעונים מאז החל המשבר עלה סיכון האשראי הכולל של הבנקים מ-46.5 מיליארד שקל (בסוף 2007) ל-63.4 מיליארד שקל. החובות הבעייתיים במערכת הבנקאית גבוהים כעת מההון העצמי המצרפי של הבנקים, שעמד בסוף מארס על 60.7 מיליארד שקל.

היקף החובות הבעייתיים (מאזני וחוץ מאזני) הגיע לנקודה הנמוכה ביותר במחצית הראשונה של 2008, ועמד אז על 42.8 מיליארד שקל. מאז נרשמה עלייה רצופה.

בתקופות שפל קודמות נמצא כי לוקח זמן עד שההאטה במשק מתבטאת בביצועי החברות, וזמן נוסף לפני שהקשיים מיתרגמים להפרשות לחובות מסופקים. בהתבסס על כך, צפוי שתיק החובות הבעייתיים ימשיך לגדול ככל שהמצב במשק יחמיר והמשבר הריאלי יבוא לידי ביטוי.

שיעור החובות הבעייתיים מתיק האשראי המצרפי (מאזני בלבד) עמד בסוף הרבעון הראשון על 7.19%, לאחר שהגיע כבר ל-5.42% במחצית 2008 ובהשוואה ל-6.06% בתום 2007. עם זאת, עדיין מדובר במצב טוב יותר מזה שנרשם בשלהי 2006, אז עמד שיעור החובות הבעייתיים על 8.32%. סעיף החובות שאינם נושאים הכנסה עמד על 10.8 מיליארד שקל. סעיף זה, הבעייתי ביותר בסיווג החובות, מהווה 20.5% מהאשראי הבעייתי.

היקף החובות הבעייתיים מייצג את סיכון האשראי הכולל בגין לווים בעייתיים וכולל אשראי מאזני וחוץ מאזני. הבנקים מסווגים את החובות מחדש מדי תקופה לפי חמישה סיווגים (מהקל אל הכבד): חובות הנמצאים בהשגחה מיוחדת, חובות בפיגור זמני (הכוללים אשראי לדיור בגינו קיימת הפרשה אוטומטית עקב עומק הפיגור בתשלומי משכנתא), חובות שאורגנו מחדש, כאלו המיועדים לארגון מחדש וכאמור, הסיווג הבעייתי ביותר מבחינת הבנק, חובות שאינם נושאי הכנסה.

לבנק לאומי האשראי הבעייתי הגבוה ביותר, 23 מיליארד שקל. הסיבה לכך היא היקף גבוה במיוחד של חובות בסעיף "השגחה מיוחדת". לאומי סיווג לא פחות מ-14.7 מיליארד שקל בסעיף זה - כמו הפועלים ודיסקונט ביחד. בסעיף החובות שאינם נושאים הכנסה, לאומי במצב הטוב ביותר עם 2.15 מיליארד שקל, נמוך מהנתון המקביל בהפועלים ובדיסקונט. החובות שאינם נושאים הכנסה מהווים 11.5% מהחובות הבעייתיים בלאומי, ושיעור האשראי הבעייתי מתיק האשראי המאזני של הבנק עומד על 8.77%.

בבנק הפועלים עומד היקף החובות הבעייתיים על 17.5 מיליארד שקל. החובות שאינם נושאים הכנסה הגיעו ברבעון הראשון ל-4.1 מיליארד שקל, ומהווים 28% מהחובות הבעייתיים של הפועלים. שיעור האשראי הבעייתי מתיק האשראי המאזני עמד על 6.69%.

בבנק דיסקונט עומד היקף החובות הבעייתיים על 10.3 מיליארד שקל. החובות שאינם נושאים הכנסה מסתכמים ב-2.1 מיליארד שקל ומהווים 28% מהתיק. שיעור האשראי הבעייתי מתיק האשראי המאזני עמד בדיסקונט על 7.29%. *

גרף
צרו איתנו קשר *5988