גביית מס החברות צנחה ב-23% ב-2008

האוצר: "הרבעון הראשון של 2009 מאשש כי ענף הבנייה במשבר; ההיקף הכספי של מכירת דירות חדשות ברבעון האחרון של 2008 - נמוך יותר מרמת השפל ב-2002" ■ ירידה חדה בגבייה בענף הפיננסים

בשנת 2008 הסתכמה גביית מס חברות בכ-25 מיליארד שקל, ירידה של 23% בהשוואה לשנת 2007. כך עולה מנתונים שפרסם היום מינהל הכנסות המדינה במשרד האוצר. הירידה בגביית מס החברות בשנה החולפת מגיעה לאחר ירידה של 2.6% בגבייה ב-2007, וזאת לעומת עלייה חדה של 26% בגבייה בשנים 2004-2006.

הירידה החדה בגבייה בשנת 2008 חלה למרות גידול של 4.4% בתוצר העסקי. הירידה בגבייה מוסברת בפגיעה המשמעותית ברווחי הבנקים ובגידול בהטבות המס בענף התעשייה, שכן לשני ענפים אלו משקל רב בגביית מס חברות.

בענף התעשייה נרשמה ירידה של 30% בגביית מס החברות. הסיבה לכך, כאמור, נעוצה במתן הטבות מס מתוקף החוק לעידוד השקעות הון. ההטבות הללו באו לידי ביטוי בהחזרי מס של כ-1.8 מיליארד שקל (גידול של 45% ביחס ל-2008). הגידול בהטבות המס בענף התעשייה החל מ-2005 והגיע לשיא בשנה החולפת.

ירידה חדה של 49% נרשמה בגביית מס החברות בענף הביטוח והפיננסים, וזאת בשל המשבר הכלכלי העולמי שפגע ברווחי הבנקים וחברות הביטוח. בשנה שעברה ירדה גביית המס בענף הפיננסים ב-4.8 מיליארד שקל. ירידה בשווי תיקי הנכסים של הבנקים וחברות הביטוח, פגיעה בתיקי הנוסטרו, הקיפאון בשוק האשראי ויובש ההנפקות בבורסה (בעיקר ברבעון האחרון של 2008) - כל אלה תרמו לירידה בגביית המס בקרב חברות הפיננסים.

עלייה בגבייה בענף הבנייה

ובעוד ענפי התעשייה והפיננסים מקרטעים, עלייה בגביית מס החברות נרשמה, איך לא, בענף הבנייה. בסך הכל נגבה ב-2008 מס בהיקף של 1.3 מיליארד שקל בענף הבנייה, גידול של 5%. יש לציין כי מדובר בגידול מתון יותר בהשוואה לזה שנרשם ב-2007 - בשיעור של 17%. כמו כן, חשוב להדגיש, כי הנתונים הללו כוללים גם גביית מיסים מחברות נדל"ן הפועלות גם בחו"ל, שנפגעו כידוע ממשבר הנדל"ן בשווקים רבים בעולם.

"הגידול המתון בגביית הענף מבטא רק באופן חלקי את המשבר אליו נכנס ענף הבנייה לקראת סוף שנת 2008, כאשר הרבעון הראשון של 2009 מאשש קביעה זו", אומרים בבנק ישראל. בבנק מתייחסים גם למכירות הדירות החדשות בישראל ב-2008, ומציינים כי המשבר הפיננסי החל לפגוע בשוק הנדל"ן המקומי רק ברבעון השלישי של 2008.

"ההיקף הכספי של מכירת דירות חדשות ברבעון האחרון של 2008 רשם את רמתו הנמוכה ב-7 השנים האחרונות, נמוכה אף מרמת השפל במכירות שנרשמה ברבעון השלישי של 2002, כאשר יש לזכור ששנת 2002 היתה שנת מיתון", אומרים בבנק. "גורם נוסף שמידת פגיעתו בחברות הבנייה טרם באה לידי מיצוי הינו הגידול בעלויות המימון כתוצאה מתשלומי הריבית על האג"ח שהונפקו בשנים 2007-2006, כאשר לכך התוספה עליית המדד הגבוהה ברבעונים השני והשלישי של 2008. השילוב של ירידה בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת וקשיים בגיוס אשראי עלולים לפגוע ביציבות של חלק מחברות הנדל"ן ולהקשות על חברות אחרות להתרחב".

עוד עולה מן הנתונים, כי חל גידול של 4% בגביית מס החברות בענף המסחר, והיא הסתכמה ב-4.2 מיליארד שקל בשנה שעברה. מדובר בעלייה מתונה יותר בהשוואה לזו שנרשמה ב-2007, אשר עמדה על 9%. בענף השירותים העסקיים נרשמה ירידה של 7% בגביית מס החברות, ובענף התחבורה והתקשורת נרשמה עלייה של 10%.

צרו איתנו קשר *5988