הסדר הנושים לרשת ילדותי הוגש לאישור בית המשפט

זאת לאחר שהצעת ההסדר, לרבות ההשקעה בילדותי כנגד הקצאת 72.5% ממניותיה, אושרו כדין ע"י כלל קבוצות הנושים

נאמן רשת בגדי הילדים ילדותי מבקש מבית המשפט המחוזי בתל-אביב לאשר את הסדר הנושים בין הרשת לבין נושיה, ואת הצעת קבוצת יהודאי להשקעה ברשת. זאת, לאחר שהצעת ההסדר, לרבות ההשקעה בילדותי כנגד הקצאת 72.5% ממניותיה, אושרו כדין על-ידי כלל קבוצות הנשיה.

ההצעה של קבוצת יהודאי, הכוללת את אבנר יהודאי, רמי וילמוש ורם בלניקוב, זכתה בהתמחרות שהתקיימה בין קבוצת יהודאי לבין חברת רמי-לי ויוסי סמירה (נעלי עמנואל).

על-פי הצעת קבוצת יהודאי, תרכוש זו 72.5% ממניות ילדותי, שבשליטת אתי צאיג, תמורת 600 אלף שקל במזומן וסכום נוסף של 600 אלף שקל ב-12 תשלומים בערבות אישית של הקבוצה.סכומים נוספים יועברו לילדותי כשיעור קבוע מתוך מחזור מכירותיה, כאשר ל-4 השנים הראשונות סכום המינימום המובטח לכל שנה הינו 500 אלף שקל, ובשנה החמישית 600 אלף שקל. בסך-הכל, גובה ההצעה ינוע לפיכך בין 3.8 מיליון שקל ל-5 מיליון שקל.

לדברי הנאמן, רשת ילדותי מוכרת כיום את מוצריה באמצעות 6 חנויות. הוגשו לנאמן תביעות חוב בסכום כולל של כ-11 מיליון שקל, ובהתאם להסדר הנושים, קבוצת הנושים בדין קדימה יקבלו 100% מחובם שיוכר במסגרת תביעות החוב, הנושים הרגילים בעלי ערבות אישית יקבלו 40%-50% מחובם, והנושים הרגילים יקבלו 30%-40% מחובם.

בנוגע לקבוצת הנושים המובטחים בשיעבודים, הרי שהשיעבודים שבידי הבנקים וחברות הביטוח ימומשו על-ידם ויקוזזו מתביעות החוב, כאשר לגבי יתרת החוב שתיוותר לאחר מימוש הבטוחות יישבו נושים אלו כנושים בדין רגיל.

עוד נקבע בהסדר, כי נושאי המשרה התחייבו לשלם לקופת הסדר הנושים סך של 200 אלף שקל. לדברי הנאמן, רו"ח יובל קדרון, הסדר הנושים עדיף על פירוק ומביא לשיקום רשת ילדותי והמשך תפקודה. (פש"ר 1997/09).

צרו איתנו קשר *5988