S&P מעלות מכניסה את האג"ח של הכשרה לרשימת מעקב

זאת, עם השלכות שליליות ■ הסיבה - "הרעה בפרופיל הסיכון העסקי והפיננסי" ■ דירוג האג"ח הנוכחי של הכשרת הישוב - A מינוס ■ השיקול העיקרי - "גידול במרכיב היזמות במדינות בעלות מאפייני סיכון גבוהים והמשך סביבה מאתגרת"

הכשרת הישוב , הנמצאת בשליטת יעקב ועופר נמרודי, סופגת היום (ב') מכה מחברת הדירוג S&P מעלות, שמכניסה את האג"ח של החברת לרשימת מעקב עם השלכות שליליות.

הסיבה - "הרעה בפרופיל הסיכון העסקי והפיננסי". דירוג האג"ח היום - A מינוס. השיקול העיקרי להחלטת מעלות הוא "גידול במרכיב היזמות במדינות בעלות מאפייני סיכון גבוהים והמשך סביבה מאתגרת בפעילותה של מעריב שמרעים את הפרופיל של הכשרת היישוב, הפועלת בתחום הנדל"ן המלונאות והתקשורת". ב-S&P מעלות מציינים כי יחסי כיסוי חלשים ותזרים מזומנים שלילי לאורך זמן עשויים להשליך לרעה על דירוג החברה.

בעוד הכשרת היישוב מתמודדת על רכישת השליטה בלידר החזקות והשקעות ומתכננת להרחיב את פעילותה, בחברת הדירוג מעריכים שרמת הנזילות הנוכחית של החברה עדיין אינה מספקת לפירעון חלויות החוב בשנת 2010 ותלויה בקבלת הלוואות, מכירת נכסים וקבלת כספים מפרויקטים.

כדי להמתיק את הגלולה המרה ציינו כלכלי מעלות בדו"ח כי בנזילות החברה תומכת העובדה שבבעלות הכשרת היישוב קרקעות ונכסים מניבים בארץ שאינם משועבדים ובגינם היא צופה כי תוכל לקבל מימון.

צרו איתנו קשר *5988