ישיר בית השקעות נמכר לשם ריכוז פעילות הקבוצה בשוק ההון

דירקטוריון חברת ביטוח ישיר - השקעות פיננסיות, אישר את העסקה למכירת אחזקותיו בבית ההשקעות, ישיר בית השקעות לחברת הבת ישיר איי.די.איי. אחזקות בתמורה לכ- 78.4 מיליון שקל

דירקטוריון חברת ביטוח ישיר - השקעות פיננסיות אישר את העסקה למכירת אחזקות החברה בית ההשקעות, ישיר בית השקעות לחברת הבת ישיר איי.די.איי. אחזקות.

התמורה הכוללת תסתכם בכ- 78.4 מיליון ש"ח ונקבעה בהתאם להערכת שווי חיצונית שנעשתה על ידי "יצחק סוארי בע"מ".

התמורה בגין העסקה תשולם על ידי ישיר איי.די.איי באמצעות הלוואה שתוענק לה על ידי ביטוח ישיר השקעות פיננסיות. הלוואה נושאת ריבית בשיעור של 4% והצמדה למדד המחירים לצרכן, ותיפרע בתום 3 שנים ממועד העמדתה.

ישיר איי.די.איי צפויה לפרסם בימים הקרובים זימון לאסיפת בעלי מניות לאישור העסקה. הזימון יכלול דיווח מפורט בגין פרטי העסקה וכן את הערכת השווי ל"ישיר בית השקעות".

דורון שנידמן, מנכ"ל החברה, מסר: "העסקה נועדה בעיקרה לרכז את כל פעילויות הקבוצה בשוק ההון תחת קורת גג אחת תוך השגת יעילות תפעולית וחסכון בעלויות. עם השלמת מהלך זה תהווה ישיר איי.די.איי. את זרוע הפעילות המרכזית של הקבוצה בתחום זה."

צרו איתנו קשר *5988