גם נס נפגעה מהשינויים בשער החליפין: הרווח נפל ב-65%

הרווח הנקי הסתכם ב-3.4 מיליון דולר, או 9 סנט למניה גבוה מעט מצפי האנליסטים שהיה ל-7 סנט למניה ■ ההכנסות ירדו ב-20% ל-137.2 מיליון דולר, כאשר כמחצית מהירידה מיוחסת להמרת הכנסות שאינן דולריות

ספקית שירותי ה-IT, נס טכנולוגיות פרסמה היום (ד') את תוצאותיה הכספיות לרבעון השני מהם עולה כי גם היא נפגעה מהשינויים בשער החליפין. הכנסות החברה ירדו ב-20% לעומת התקופה המקבילה אשתקד ל-137.2 מיליון דולר, כאשר כמחצית מהירידה, כ-17.2 מיליון דולר, מיוחסת לתוצאות התחזקות הדולר והמרת הכנסות שאינן דולריות אליו. הצפי של האנליסטים היה להכנסות של 139.5 מיליון דולר כך שהחברה החמיצה את הציפיות בשורה העליונה.

הרווח התפעולי צנח ב-81% לעומת הרבעון המקביל והסתכם ב-2.1 מיליון דולר. והרווח החשבונאי הנקי צלל ב-87% למיליון דולר בלבד.

הדו"חות המתואמים (NON GAAP) הצביעו על ירידה של 65% ברווח הנקי שהסתכם ב-3.4 מיליון דולר, או 9 סנט למניה גבוה מעט מצפי האנליסטים שהיה ל-7 סנט למניה, ולעומת רווח של 25 סנט בתקופה המקבילה אשתקד.

המזומנים ושווי המזומנים בקופת החברה נותרו ללא שינוי ממשי ביחס לרבעון הקודם והסתכמו ב-59.2 מיליון דולר. תזרים המזומנים התפעולי הסתכם ב-6.5 מיליון דולר, כאשר התזרים השנתי הסתכם בשיא של 15.1 מיליון דולר.

צבר ההזמנות של החברה בסוף יוני 2009 היה 682 מיליון דולר, בדומה לרמה שנרשמה ברבעון הקודם ונמוך ב-15% במונחים שנתיים, בניטרול ההשפעה השלילית של השינויים בשער החליפין היתה נרשמת ירידה שנתית של 7% בצבר ההזמנות.

נשיא החברה והמנכ"ל, שכי גרליץ אמר עם פרסום הדו"חות: "למרות שהתנאים נותרו מאתגרים במהלך הרבעון השני, אנו רואים סימנים כי הביקושים מתחילים להתייצב בחלק מהשווקים בהם אנו פועלים. אין ספק, כי זו תחושה טובה לעבור מהגנה להתקפה".

נס מותירה בעינה את תחזיתה השנתית לרווח למניה בדילול מלא (non-GAAP) בטווח שבין 40-60 סנט למניה ולהכנסות בטווח שבין 590 מיליון דולר ל-620 מיליון דולר. תחזית זו מניחה כי שערי החליפין ישארו ברמתם נכון לחודש יולי 2009.

צרו איתנו קשר *5988