במה השתלם להשקיע במשבר

8 השוואות בין סוגי נכסים והאופן שבו הגיבו לצלילה המהירה ולנסיקה המטאורית בשוק

רונן מנחם הוא מנהל יחידת ההשקעות והאסטרטגיה בבנק מזרחי טפחות

שוק ההון העולמי מספק הזדמנות פז לרענן מספר כללי אצבע בהשקעות בתקופות משבר והתאוששות, ולבחון אם עבדו באפיזודה הנוכחית.

עשרת החודשים שחלפו נחצים לשתי תקופות הפוכות: משבר (אוקטובר 2008 פברואר 2009, מקריסת ליהמן ברדרס ועד תחילת נשיאות אובאמה) והתאוששות מהירה (מארס - יולי 2009, ימי הריביות האפסיות וההזרמות הגדולות). שתי התקופות עוקבות וניתן לפיכך לבדוק באמצעות מה הן האסטרטגיות המתאימות לתרחישי V. להלן ממצאי בדיקה שערכתי, תוך שימוש במדדים שהגדירו מריל לינץ' ובנק אוף אמריקה.

א. מניות כנגד איגרות חוב בארה"ב

כצפוי, האג"ח עלו והמניות ירדו בתקופת המשבר וההפך בתקופת ההתאוששות. בסיכום שתי התקופות האג"ח הציגו תוצאות עדיפות: מדד S&P500 ירד ב-15% ואג"ח ל-10 שנים בארה"ב עלו 7%. תופעת הדהירה לביטחון, הוכיחה את עצמה

ב. מניות ערך (Value) מול צמיחה (Growth) בארה"ב

כצפוי, מניות הצמיחה ירדו פחות בתקופת המשבר ועלו פחות בתקופת ההתאוששות. אולם, הודות ליתרון ברור בתקופת המשבר, מניות הצמיחה ירדו בסיכום כולל 2% בלבד, כשמניות הערך ירדו 12%. נראה שהדבר נובע מכך שלאורך התיקון המשקיעים לא היו בטוחים שהעליות הגורפות תימשכנה בעקביות מצב שתומך במניות ערך.

ג. מניות גדולות (Large Cap) מול קטנות (Small Cap)

המניות הגדולות ירדו פחות בתקופת המשבר ועלו פחות בתקופת ההתאוששות.
בסיכום כולל הגדולות עלו יותר, במיוחד במניות צמיחה. יתרון הגדולות היה, בין השאר, תוצאה של גישה נוחה יותר לאשראי, כזה היה במחסור.

ד. שווקים מפותחים כנגד מתעוררים

מדד S&P500 ירד יותר ממדד המשקים המתעוררים של MSCI בתקופת המשבר ועלה פחות ממנו בתקופת ההתאוששות. בסיכום שתי התקופות ירד הראשון 15% והשני עלה 15%. המשבר זוהה עם ארה"ב והיציאה מזוהה עם המשקים המתעוררים. מדובר ביתרון כפול למתעוררים - תופעה ייחודית לאפיזודה הנוכחית לעומת אפיזודות קודמות.

ה. מגזרים הגנתיים כנגד מחזוריים

סקטורים הגנתיים (שירותי בריאות, מוצרים מתכלים ותקשורת) נטו לרדת פחות בתקופת המשבר ולעלות פחות בתקופת ההתאוששות, אך בס"ה הציגו תוצאות נחותות. סקטורים מחזוריים (מידע, חומרי גלם ומוצרים בני קיימא) ירדו פחות וחלקם אף עלה. תופעה זו קשורה ליתרונן של הכלכלות המתעוררות, שביקושן ער לחלק מהמגזרים הללו. (ראה/י סעיף ד'.)

ו. אג"ח חברות מול ממשלתיות

הממשלתיות עלו בתקופת המשבר, ירדו פחות בתקופת ההתאוששות ולבסוף רשמו עלייה חד ספרתית נמוכה. אג"ח החברות נותרו ללא שינוי בתקופת המשבר, קפצו 15% בתקופת ההתאוששות והכו לבסוף את המתחרות. הריביות הנמוכות החריגות בעולם דחפו סוחרים להצטייד בהן כנכס נושא סיכון תופעה ייחודית נוספת לאפיזודה הנוכחית.

ז. מטבעות מקלט כנגד מטבעות נושאות ריבית

היין, מטבע חוף מבטחים אולטימטיבי, עלה כמעט 20% בתקופת המשבר וכמעט לא ירד אחר כך. מנגד, האירו, לו ריבית גבוהה יותר, כמעט לא השתנה בשתי התקופות. גם השוואה מול מטבעות אחרים מצביעה בדרך כלל על יתרון ליין בסיכום כולל.

ח. נפט כנגד זהב

הנפט גילה מתאם גבוה לתקופות המשבר וההתאוששות עם ירידה ואח"כ עלייה של 50%-60% כל אחת. המתאם לתקופות קצרות עם שינויים במניות ובדולר היה עקבי לאורך שתי התקופות. הזהב, כמו הזהב, רשם עלייה חד ספרתית בתקופת המשבר ונותר יציב אחר כך.

מסקנות

  1. רוב כללי האצבע הוכיחו עצמם. נכסים הנחשבים בטוחים יותר הכו נכסים אחרים בתקופת המשבר ולהפך.
  2. בסיכום שתי התקופות, המהוות יחדיו תרחיש V בשווקים (ירידה תלולה ואחריה נסיקה מהירה וחזרה למצב שלפני הירידה), היה יתרון למניות גדולות על פני קטנות, צמיחה על פני ערך, סקטורים מחזוריים על פני הגנתיים, אג"ח חברות על פני ממשלתיות, אג"ח בכלל על פני מניות, מטבעות מקלט על פני מטבעות אקזוטיים וזהב על פני נפט.
  3. את רוב הממצאים ניתן להסביר בריבית הנמוכה החריגה ששררה בעולם בתקופת ההתאוששות והפכה אטרקטיביים נכסים נושאי סיכון/מגזרים מוטי צמיחה. גם ספקות לגבי יכולת הימשכות עליות השערים תרמו לתוצאות הללו.
  4. מהתוצאות שהתקבלו ניתן לגזור הרכב נכסים הולם ליציאה ממשבר פיננסי, המלווה בריביות נמוכות מאוד.


צרו איתנו קשר *5988