בקשה לייצוגית נגד הפניקס ניהול קרנות פנסיה: השקיעה במכשירים פיננסיים מסוכנים

לטענת התובע, כתוצאה מהשקעת כספי העמיתים בנכסים פיננסיים מובנים ומסוכנים בחו"ל, "התנדפו" מהפוליסות המשתתפות ברווחים כספים בהיקף עשרות מיליוני דולרים

לבית המשפט המחוזי בתל-אביב הוגשה בקשה לאשר תביעה ייצוגית נגד הפניקס ניהול קרנות פנסיה וגמולים שבבעלות חברת הביטוח הפניקס , בטענה כי התרשלה והשקיעה חלק בלתי מבוטל מכספי המבוטחים והעמיתים במכשירים פיננסיים מובנים ומסוכנים בחו"ל, המכונים CDO, CLD ועוד. מכשירים אלה מתבססים על "אריזה" של סדרות של חובות, הלוואות ואג"ח.

התובע, בן-ציון רבי, היה מבוטח בקרן פנסיה בשם "הפניקס פנסיה מקיפה", המנוהלת על-ידי הפניקס ניהול, המנהלת שתי קרנות פנסיה וקופת תגמולים ופיצויים. לטענתו, באמצעות עוה"ד עמית מנור ויוקי שמש, כתוצאה מהשקעת כספי העמיתים בנכסים פיננסיים מובנים ומסוכנים בחו"ל, "התנדפו" מהפוליסות המשתתפות ברווחים, בהם מושקעים כספי העמיתים, כספים בהיקף עשרות מיליוני דולרים.

לטענת התובע, ההפסדים נובעים ממחדלי הפניקס ניהול, שהשקיעה את הכספים מבלי שהבינה את טיב המכשירים הפיננסים ומבלי שהיתה מודעת לסיכונים בהם. לדבריו, מדובר בכשל בקביעת וביישום מדיניות ההשקעה, המהווה ביצוע עוולת רשלנות כלפי העמיתים.

התובע טוען כי על הפניקס ניהול לפצות את עמיתיה ומבוטחיה בתקופה שבין ינואר 2005 ועד לדצמבר 2007, בגין ההפסד שנגרם להם בהיקף של עשרות מיליוני דולר.

בכתב התביעה נאמר כי בדצמבר 2007 עמד שווי ההשקעה בנכסים המסוכנים בחו"ל על 121.7 מיליון דולר, מהם כ-87 מיליון דולר בגין השקעות המוחזקות כנגד פוליסות משתתפות ברווחים, בהן מושקעים כספי העמיתים והמבוטחים. נכון לדצמבר 2007 הכירה הפניקס ניהול בהפסד מצטבר של כ-10 מיליון דולר מכספי העמיתים שמושקעים בפוליסות אלה.

דו"חות הרבעון השני לשנת 2009 מלמדים כי ההפסדים המצטברים בפוליסות הללו עומדים על עשרות מיליוני דולרים. טרם התקבלה תגובת הפניקס ניהול. (ת.א. 1960/09).

צרו איתנו קשר *5988