מידרוג מציבה אופק "שלילי" לדירוג החוב של כביש 6

בין הסיבות: חוסר הוודאות לגבי השפעת המשך ההרחבות על תזרים המזומנים של הפרויקט והעלייה האפשרית הצפויה במרווח הריבית

חברת מידרוג משנה לאופק "שלילי" את דירוג החוב הבכיר והנחות של חברת דרך ארץ, המפעילה את כביש 6. זאת, בין היתר, עקב אי ודאות לגבי השפעת המשך ההרחבות בכביש על תזרים המזומנים של הפרויקט, הירידה ביחסי הכיסוי, הירידה במרווח הנזילות של הפרויקט והעלייה האפשרית הצפויה במרווח הריבית. עם זאת דירוג חוב הקטע הכביש הצפוני שנפתח לאחרונה, קטע 18, נותר על כנו.

ההשפעות שליליות על אופק הדירוג הן: ירידה זמנית בחוסנו הפיננסי של הפרויקט, והשפעת ההרחבות בטווח הקצר. מספר המשתמשים בכביש 6 נמצא בעליה, אך החברה נושאת על גבה חוב כבד בגין השקעות הענק. כפי שנחשף ב"גלובס", המלווים אישרו לחברה "וייבר" (כתב ויתור) לפיו החברה תשתמש בכספים שאמורים היו לשמש לקרנות בטחון לצורך הרחבות ותשלים את הקרנות עד לדצמבר 2012.

יזמי כביש 6 הם אפריקה ישראל, שבשליטת לב לבייב; שיכון ובינוי, שבשליטת שרי אריסון; ו-Canadian Highways. ההכנסות נובעות מהמקורות הבאים: אגרה, שירותים מיוחדים כגון וידאו וגבייה, הכנסות מהמדינה בגין פער הכנסות, הכנסות מימון על יתרות מזומן, קרנות ופיקדונות בגין מכשירי פסקל והכנסות מהפעלת תחנות שירות.

צרו איתנו קשר *5988