התקלות בשוק האג"ח הקונצרניות

חברי ועדת חודק נותנים 6 המלצות המושתתות על הכשלים שזיהו

"למרות התפתחותו המהירה של שוק האג"ח הלא ממשלתיות, עדיין בתחומים מסוימים הוא אינו מפותח או משוכלל דיו". כך גורסים חברי ועדת חודק, שהמלצותיהם מושתתות על הכשלים שזיהו בשוק האג"ח הקונצרניות:

1. "איכות המוצר" ו"בעיית התמחור" של סיכון מול ריבית. שני הכשלים גורמים לכך ש"ציבור החוסכים אינו זוכה לזכויות שהיו מוקנות לו, לו הכשלים בתהליך הנפקת איגרת החוב היו נפתרים", לפי הדו"ח.

2. שוק האג"ח בישראל הוא שוק של מוכרים (מנפיקים), כך שהמוסדיים אינם מצליחים לתרגם את העובדה שהם ציר מרכזי בשוק ההון כדי להשפיע על תנאי האג"ח - סחירות או לא סחירות. זאת, בשל היעדר תשתית פנימית מספקת בחלק מהמוסדיים, מספרם ופיזורם הרב.

3. המוסדיים לא מקבלים מידע רלבנטי מעבר למחויב בעת קבלת החלטת השקעה. בנוסף, בהנפקות רבות המידע הנדרש מתקבל אצל המוסדיים ברגע האחרון, ובאופן שלא מאפשר לעמוד על טיב ההנפקה.

4. רוב האג"ח הקונצרניות, סחירות ולא סחירות, אינן מקנות למחזיקים בהן אמצעי בקרה מספיקים על יכולת המנפיק לפרוע את חובו בהתאם לתנאי הנייר.

5. מרבית האג"ח מונפקות ללא התניות חוזיות ואמות מידה פיננסיות (קובננטס), המסייעות בהגנה על המשקיעים. בנוסף, כמעט ואין בטוחות ושיעבודים.

6. לחתם ולנאמן האג"ח אין יכולת או תמריץ כלכלי לפעול לשיפור תנאי ההנפקה: החתם אינו משמש מסננת מספקת לאיכות האג"ח, ובחלק מההנפקות אין שימוש בחתם אלא רק במפיץ, ואז בטל מראש הפוטנציאל של החתם לשמש כמסננת. הנאמן מתמנה על ידי המנפיקה ושכרו משולם על ידה, בדומה לחתם. המוסדיים אינם מעורבים בבחירת הנאמן, ולכן אם הנאמן לא יסכים לתנאי שטר הנאמנות, המנפיקה עשויה להחליפו. נאמן שפועל באקטיביות מקטין את הביקוש לשירותיו בעתיד.

צרו איתנו קשר *5988