היכונו: רפורמת המזומנים בישראל מתחילה מחר

במסגרת הרפורמה חלק ניכר מהטיפול במזומנים במשק יועבר כבר מחר לידי הבנקים, שיקימו לשם כך "מרכזי מזומנים" ■ התערבות בנק ישראל תצטמצם למה שמתחייב מתפקידו כמנפיק המטבע במדינה בפרט גריסת כסף בלוי, סמכות שתישאר בידיו

בנק ישראלהודיע היום (ד') כי החל ממחר יוצאת לדרך הרפורמה בתפעול מערך המזומנים בישראל. במסגרת הרפורמה חלק ניכר מהטיפול במזומנים במשק יועבר כבר מחר לידי הבנקים, שיקימו לשם כך "מרכזי מזומנים".

מרכזי המזומנים מחויבים להשתמש במכונות ספירה ומיון באיכות גבוהה דבר שיצמצם משמעותית את האפשרות להעביר כסף מזויף או כסף באיכות ירודה ממערכת הבנקאות לציבור.

בנקים מסחריים, וכן חברת הדואר, יקבלו היתר מבנק ישראל וכן חברת הדואר, להקמת מרכזי מזומנים, יותר מעשרה במספר, ובאמצעותם הם יווסתו את היקפי המזומנים בינם לבין עצמם, ובינם לבין לקוחותיהם. זאת במקום להפקיד בכל יום את עודפי המזומנים שברשותם בבנק ישראל ולמשוך ממנו מזומנים. כך יבוצעו במרכזי המזומנים חלק ניכר מהפעולות שבוצעו עד כה בבנק ישראל ספירה ומיון של המזומנים וסחר בעודפי נזילות.

התערבות בנק ישראל תצטמצם למה שמתחייב מתפקידו כמנפיק המטבע במדינה בפרט גריסת כסף בלוי, סמכות שתישאר בידיו.

בנק ישראל מחויב לאיכות הכסף שבידי האזרחים, ועל כן יחויבו מרכזי המזומנים להפקיד בבנק המרכזי שטרות לא ראויים (בלויים) בלבד ולהעביר לידיו שטרות מזויפים. בנק ישראל גיבש תקן מדיד לשטר ראוי; כל שטר באיכות נמוכה יותר (קרוע, מודבק, נושא כיתוב זר וכו') - יש להפקידו בבנק ישראל ולקבל תמורתו שטר ראוי. מרכזי המזומנים יחויבו להשתמש במכונות ספירה ומיון באיכות גבוהה, שאושרו מראש על ידי בנק ישראל.

כמו כן יערוך הבנק המרכזי ביקורות במרכזים וינהל בקרות אחר פעילותם, על פי כללים שקבע - דבר שיפחית משמעותית את האפשרות להעביר כסף מזויף, או לא ראוי, ממערכת הבנקאות לציבור.

לשם ייעול הפעילות יציב בנק ישראל במרכזי המזומנים כספות משלו לשימוש שוטף, שהמרכז יוכל להפקיד בהן ולמשוך מהן כספים. ברגע ההפקדה/המשיכה הכסף יירשם בספרי בנק ישראל לזכותו/לחובתו של מרכז המזומנים כאילו הופקד בבנק ישראל, או נמשך ממנו.

בנק ישראל מתכנן להציב בקרוב במרכזים כספות נוספות, אחרות, אשר הכספים שבהן ישמשו אותו אך ורק בזמן חירום.

המרכזים ישרתו גם גופים אחרים המגלגלים מזומנים, כמרכולים וחברות התחבורה הגדולות.
הרפורמה תביא לחיסכון בעלויות של תפעול מערך המזומנים, הן לבנק ישראל והן לבנקים המסחריים, וכן תביא לחלוקה נכונה יותר של נטל המשאבים המושקעים בפעילות זו, נטל הרובץ היום רובו ככולו על הבנק המרכזי.

צרו איתנו קשר *5988