הולנדר ובכירים נוספים בשירות הממשלתי יסיימו תפקידם בקרוב

זאת בעקבות המלצות צוות בינמשרדי בנושא קציבת כהונה של נושאי משרה מכהנים

נושאי משרות בכירות בשירות הממשלתי המכהנים בתפקידם שנים רבות, ובראשם נציב שירות המדינה, שמואל הולנדר, המכהן בתפקידו מזה כ-10 שנים, צפויים לסיים את תפקידם בקרוב. זאת, בעקבות המלצות צוות בינמשרדי שגובשו בימים האחרונים, בנושא קציבת כהונה של נושאי משרה מכהנים - כך נודע ל"גלובס".

מדובר בהמלצות צוות, שמונה לבדוק את האפשרות להחיל את החלטת הממשלה בדבר קציבת כהונה של נושאי משרות בכירים בשירות הממשלתי, על ממלאי תפקידים מכהנים.

ההחלטה, שהתקבלה בשלהי כהונתה של ממשלת אולמרט, נוגעת להארכת כהונות נושאי משרה בכירה בשירות המדינה. במסגרת החלטה זו הוחלט, בין היתר, על הארכת כהונת משרות הממונה על הביטוח, מנהל רשות המסים, הממונה על הגבלים עסקיים, מנהל מינהל מקרקעי ישראל, מנהל מרכז ההשקעות ועוד. כן הוחלט על קציבת כהונה למספר בעלי תפקידים שכהונתם עד כה לא נקצבה. הבולטים בהם: נציב שירות המדינה ויו"ר הרשות לאיסור הלבנת הון.

בשולי ההחלטה נאמר כי באשר לבעלי תפקידים מכהנים בעת מועד ההחלטה, יוקם צוות בינמשרדי בכיר בראשות היועץ המשפטי לממשלה, שיגבש המלצות בדבר החלת ההסדר עליהם.

סמכות הארכה

מתברר כי הצוות - בראשות המשנה ליועמ"ש, מלכיאל בלס; וחבריו, המשנה לנציב שירות המדינה, יעקב ברגר; המשנה למנכ"ל משרד ראש הממשלה, אמנון בן-עמי; היועץ המשפטי למשרד האוצר, יואל בריס; וממונה בלשכה המשפטית בנציבות שירות המדינה, יוסי גווילי - העביר אתמול (ד') את המלצותיו למזכירות הממשלה.

ההמלצה המרכזית של הצוות הינה כי הסדר של קציבת כהונה על נושאי משרה בכירים בשירות המדינה יוחל גם על נושאי משרה בכירים מכהנים, בכפוף לתנאים ולסייגים מסוימים - ההחלטה תיכנס לתוקף בתום חצי שנה ממועד אישור ההמלצות בממשלה, וכמו כן לשר הרלוונטי תהיה סמכות להאריך בשנה את כהונת נושא המשרה, המכהן זמן רב.

ממשרד המשפטים נמסר: "ההמלצות בעניין תחולת ההסדר על נושאי משרה מכהנים מהווה נדבך נוסף להסדר קציבת הכהונה של המשרות הבכירות בשירות המדינה, שגובש ביוזמתו ובהנחייתו של היועמ"ש, שנועד לשרת תכליות ראויות של רענון השורות, מניעת קפיאה על השמרים, יצירת אפשרויות קידום במערכת, מניעת שחיקה של העובד; ומאידך - ודאות ויציבות בדרג המקצועי הבכיר בשירות המדינה והבטחת עצמאותם המקצועית של נושאי משרה, הממלאים תפקידים המחייבים עצמאות מקצועית".

צרו איתנו קשר *5988