איש עסקים תובע 2.5 מיליארד שקל מלבייב: השתלט על עסקיי והביא אותי לפשיטת-רגל

בני סינבטי, שקיבל זיכיון לכריית זהב בקירגיסטן, טוען כי צירף את לבייב לעסקיו - וזה השתלט על החברה ונישל אותו ■ דובריו של לבייב: "מדובר בפנטזיה, סינבטי מטריד את מערכת המשפט ועושה בה שימוש ציני"

עוד צרות למיליארדר לב לבייב: לבית המשפט המחוזי בתל-אביב הוגשה היום (ה') תביעה נגזרת נגד לבייב עצמו, נגד קבוצת לבייב ניהול פרויקטים ונגד 11 אנשים וחברות נוספים, בסך 2.5 מיליארד שקל. מי שהגיש את התביעה נגד העומד בראש חברת אפריקה ישראל הוא איש עסקים בני סינבטי וחברת SHG. על-פי כתב התביעה, סינבטי, שקיבל זיכיון לכריית זהב בקירגיסטן, צירף את לבייב לעסקיו כדי לגייס כספים לפרויקט.

סינבטי וחברת S.H.G. GOLDEN &SILVER LTD, שבה הוא מחזיק במניות, טוענים כי לבייב השתלט על החברה לאחר שהצטרף ליוזמה, ונישל את סינבטי ממקומו. עוד טוען סינבטי כי בעקבות המהלך החברה רוקנה מנכסיה, ואחת החברות בה אף הגיעה לפשיטת-רגל. לטענתו, לאחר המקרה ממשלת קירגיסטן אף הלאימה את אותם מכרות.

כתב התביעה הנגזרת

עותק כתב התביעה הנגזרת שהגיע לידי "גלובס" מפרט כי עניינה הוא מעשיהם ומחדליהם של לב לבייב והנתבעים האחרים, כל אחד לפי חלקו:

"המשיבים, אשר הינם נושאי משרה בחברה ובעלי תפקידים בה, ניצלו, תחת ניגוד עניינים חריף ביותר, לטובת לב לבייב או חברות בשליטתו, אשר חלקן אף נתבעות בתובענה זו, את מעמדם כנושאי משרה ומקבלי החלטות בחברה. יובהר, כי הנתבעת השנייה, קבוצת לבייב, מינתה את מרבית חברי הדירקטוריון, ואלה פעלו להגשמת רצונותיה של בעלת השליטה, על מנת לפעול לגזילת החברה ונכסיה עד כדי מצב החברה כיום - ריקה מתוכן.

"כך, בעוד ששווי החברה טרם כניסתם של הנתבעים לתפקידם הוערך באותה עת וללא מיצוי הפוטנציאל הגלום בחברה, על-פי חוות דעת אשר ניתנו אז על-ידי חברות בינלאומיות מובילות בכמיליארד דולר ארה"ב, גרמו המשיבים, במעשיהם או על דרך המחדל, תוך הפרת כל חובת אמון או נורמה, כמו גם בהתנהלות בלתי סבירה ואסורה, תוך שנתיים, לכך שהחברה הפכה חסרת ערך וחסרת נכסים וזכויות.

"כיום, על-פי חוות-דעת אלה, בערכים נכונים ובהתעלם מפוטנציאל החברה, אמור היה שווי החברה (אילולא פעולות הנתבעים) בשל עליית ערך הזהב לעמוד על כ-2,500,000,000 דולר ארה"ב, וכאילו בכל אלה לא די נכסי החברה השווים מיליארדי דולר, אשר היו בבעלות החברה וברשותה ערב כניסתם של הנתבעים לתפקידם, נגזלו מן החברה ומצויים כיום בידיה של חברה זרה אחרת מבלי שידוע מה היו נסיבות העברת הזיכיונות אשר היו בבעלות החברה או האם ניתנה תמורה כלשהי, האם אושרו עסקאות אלה ואם כן, היכן וכיצד, לתובעים אין כל מידע אודות העברת נכסים לנתבעות 10, 11 (חברת GEO RESOURCES ו-GEO RESERVES אשר נשלטות על-ידי לבייב או מי מטעמו או עבורו. וכדי להוסיף על כך, לא ידוע גם, מיהם בעלי המניות בחברה המחזיקה בנכסים כיום.

"הנתבעים, למרות עובדת היותם נושאי משרה בחברה או בקבוצת לבייב על אשכול החברות בה, פעלו למעשה בשירותה של בעלת השליטה לשם השגת מטרותיה אשר כללו, חיסול הערך של החברה והתנערות מנכסיה. בהתאם, מן היום בו העביר התובע את ניהול החברה לידי הנתבעים, החלה בחברה הידרדרות מסתורית, מהירה ובלתי סבירה.

"התנהלותם של הנתבעים הינה חמורה במיוחד לאור העובדה כי את השליטה בחברה קיבלה קבוצת לבייב לאחר שורה של תחבולות בהן נקטה כמו גם התנהלות תחבולתית אשר הוגיה היו הנתבעים והם גם שהוציאו תכנית זו לפועל. כך, ביקשו הנתבעים ליצור מצגים של בחינות מחודשות ובחינות נוספות. בחינות אשר גובו כולן בהסכמים מאחוריהם עמדה מזימת העל הלא היא הגשמת רצונם של לב לבייב וקבוצת לבייב לאחוז בחברה כולה או למצער, בכלל נכסיה.

"כך, תמכו הנתבעים בעמדת קבוצת לבייב ואף הציגו עמדה זהה, לפיה לא ניתן להעביר את סכומי ההשקעה עליהם הוסכם בין הצדדים כמפורט בכתב תביעה זה לאור חששם בקשר עם עתידה של החברה. אך מנגד, חיזקו וביצרו את שליטת קבוצת לבייב בחברה תוך ביצוע מעשים אסורים ותוך הפרות רבות של כל חובות האמון והנאמנות הנדרשות מנושאי משרה, וודאי כך כאשר מדובר בנושאי משרה בתפקידים שכאלו. למעשה, רמסו הנתבעים כל אמת התנהגות עת כיוונו עצמם ומעשיהם להגשמת מטרה אחת השתלטותה המוחלטת של קבוצת לבייב על החברה או ריקון החברה מנכסיה והעברתם לחברה אחרת.

"התנהלות זו לוותה בכך שהדירקטורים אשר מונו על-ידי קבוצת לבייב מנעו מן הדירקטורים מטעם בעלי מניות המיעוט, ומבעלי מניות המיעוט מידע עסקי ומידע אודות החברה ומנעו שימוש במידע, שימוש אשר היה בידו כדי לשנות את גורלה של החברה.

"חלק מתכניתם של הנתבעים היה יצירת מצגים לפיהם מצב החברה מתדרדר שכן, החברה, כך הסבירו: סובלת מכך ש"גורמים עלומים" מתנכלים לחברה. כל זאת, כאשר הבסיס לכניסתה של בעלת השליטה לחברה היה אמונה הבלתי מסויג בחברה, בערכה, בהצלחתה ובדוחות אשר לימדו על ערכה אשר נאמד במיליארד דולרים ארה"ב. בהתאם, דו"חות גיאולוגים בישרו על מצבורי זהב גדולים באתרי הכרייה בהם פעלה החברה על-פי כתבי זיכיון אשר היו בידה.

"בין אם המדובר בתכנית סדורה ובין אם המדובר ברשלנות גרידא, נשאלת השאלה הכיצד זה, נמנעו המשיבים מלקיים התחייבויות כספיות זעירות של החברה אשר אינן עולות, במצטבר, על 20,000 דולר ארה"ב, מחדלים אשר תוצאתם המהירה הייתה מינוי כונסי נכסים ומנהלים מיוחדים לחברה ולאחר מכן, אבדן זיכיונות להפקת זהב ומתכות יקרות אחרות בשווי מיליארדי דולרים.

"כן, נשאלת השאלה כיצד התנהלה החברה, תחת ידם של הנתבעים, באופן בו הופרו הסכמי הזיכיון היקרים אשר היו לחברה עד כדי שלילתם מן החברה. רשלנות זו, גמרה לכך שהחברה הינה כיום, חסרת ערך וכל נכסיה נשללו הימנה, למעשה, מטרותיה וכוונותיה שונו והיא לא תוכל לפעול בהעדרם של נכסיה העיקריים הזיכיונות לכריית הזהב ומתכות יקרות".

התביעה הוגשה לבית המשפט המחוזי על-ידי משרד עו"ד אפיק תורג'מן.

"האשמות חסרות כל יסוד"

מצדו של לבייב נמסר בתגובה כי התביעה מופרכת לחלוטין. "מדובר בפנטזיה חסרת כל יסוד. כל מטרתה היא ללא ספק ניסיון להסית את תשומת-הלב מתהליך בוררות שמתנהל בימים אלה בבריטניה", מוסרים דובריו של איש העסקים.

"אנו מצטערים על כך שסינבטי מטריד את מערכת המשפט ועושה בה שימוש ציני כדי להשכיח את ההליך שמתקיים באנגליה", הוסיפו.

צרו איתנו קשר *5988