ירידה של עד 21% בהוצאה על חשבון העו"ש למשקי הבית

כך עולה היום מסיכום הרפורמה בעמלות הבית שפרסם בנק ישראל ■ בנק הפועלים ובנק לאומי הם הבנקים הזולים ביותר למשקי בית - הבנק הבינלאומי הוא הבנק היקר ביותר

בנק ישראל פרסם היום (א') סיכום של הרפורמה בעמלות הבנקים נכון לתום הרבעון השלישי של 2009. מהנתונים עולה כי מאז תחילת הרפורמה, חלה הפחתה משמעותית בהוצאה החודשית הממוצעת של משקי הבית על שירותי חשבון עובר ושב: ההוצאה על סל השירותים הנפוצים בעו"ש (כולל מסגרת אשראי) והלוואות צרכניות פחתה ב-21%, מ-22.9 שקל לפני הרפורמה ל-18.1 שקל ברבעון השלישי של 2009. ההוצאה על סל השירותים הנפוצים בעו"ש (כולל מסגרת אשראי, ללא הלוואות צרכניות) פחתה ב-10%, מ- 17.8 שקל לפני הרפורמה ל-15.9 שקל ברבעון השלישי.

עוד עולה מן הנתונים כי ההוצאה החודשית הממוצעת על סל שירותים נפוצים בעו"ש (כולל מסגרת אשראי) עומדת ברבעון השלישי, על 14.7 שקל בממוצע בשני הבנקים הגדולים, המשרתים קרוב ל-70% ממשקי הבית, לעומת 18.8 שקל לפני הרפורמה. במקביל, עומדת הוצאה זו בחמשת הבנקים הגדולים על 15.9 שקל לעומת 17.8 שקל לפני הרפורמה.

ההוצאה החודשית הממוצעת לכרטיס בגין אחזקת כרטיסי אשראי של ישראכרט, המהווים כ-42% מכלל הכרטיסים מסוגים אלה המוחזקים על ידי לקוחות, היא כ-4.4 שקלים, של חברת לאומי קארד, המהווים כ-27% מהכרטיסים מסוגים אלה, היא כ-9 שקלים ושל חברת ויזה כאל, המהווים כ-31% מכלל הכרטיסים המוחזקים ע"י לקוחות, היא 10.7 שקל. מכניסת הרפורמה לתוקף חלה ירידה בעלות הממוצעת להחזקת כרטיס, כאשר מתחילת 2009 חלה ירידה של כ-7% בעלות הממוצעת האמורה.

בעקבות הרפורמה, הוזלו השירותים הבנקאיים לאוכלוסיות החלשות עבור סל שירותי עו"ש הכולל 4 פעולות ע"י פקיד בכ-49%, והוגברה נגישותן של אוכלוסיות אלה לשירותים בנקאיים. נזכיר כי במסגרת הרפורמה, הורה הפיקוח על הבנקים כי אזרחים ותיקים, בעלי מוגבלויות ולקוחות שאינם מחזיקים בכרטיס אשראי או כרטיס למשיכת מזומן ישלמו עבור 4 פעולות בחודש ע"י פקיד עמלה בגין פעולה בערוץ ישיר, הנמוכה משמעותית.

הפועלים ולאומי הן הזולים ביותר למשקי הבית

לאחר הרפורמה בעמלות בנק הפועלים ובנק לאומי הם הבנקים הזולים ביותר למשקי בית, מבין חמשת הבנקים הגדולים, ולעומתם הבנק הבינלאומי הוא הבנק היקר ביותר. בנוסף, כרטיסי האשראי של ויזה כאל, המונפקים בבנק דיסקונט והבנק הבינלאומי, הם היקרים ביותר.

לאחר הרפורמה בעמלות, ההוצאה השנתית על שירותי בנקאות בישראל נמוכה מהממוצע העולמי. ממצא זה מצביע על ירידה במחירי השירותים הבנקאיים לעומת המצב שלפני הרפורמה בעמלות כאשר ההוצאה בישראל הייתה דומה לממוצע העולמי.

צרו איתנו קשר *5988