תשואת הפוליסות המשתתפות עלו מתחילת 2008 ב-3.4%

גם באוקטובר, החלש יחסית, השיגו חברות הביטוח תשואה ממוצעת של 1.6% בקרן י' ■ מנורה מבטחים מוסיפה להוביל עם תשואה של 36% מתחילת השנה ■ בתחתית: 2 ממצטיינות 2008 - מגדל והכשרה ביטוח

גם בסוף אוקטובר מנורה מבטחים וכלל ביטוח מוסיפות להוביל בתשואות שהן משיגות למבוטחים שלהן בפוליסות המשתתפות ברווחים, והן קרובות לסגור שנה חיובית מאוד מבחינתן, בכל הקשור לתשואות.

עם זאת, מנורה מבטחים - המובילה את דירוג התשואות ב-2009 - וכלל ביטוח - המובילה את דירוג התשואות של החברות הגדולות מתחילת 2008 ועד היום - בהחלט אינן היחידות שמציגות תשואות החיוביות, כשכל חברות הביטוח מציגות תשואות גבוהות מתחילת 2009.

בעשרת החודשים הראשונים של השנה רשמו חברות הביטוח תשואה נומינלית ברוטו מצטברת של 28.5% בממוצע, בקרן י'. לאור זאת, ובמקביל להפקדות, חברות הביטוח מנהלות כיום כ-87.8 מיליארד שקל בקרן זאת. באוקטובר, שבהמשך לחודשים שקדמו לו השנה הסתיים בתשואה חיובית, רשמו חברות הביטוח תשואה ממוצעת של 1.6%.

על מנת להמחיש עד כמה 2009 יוצאת דופן בתשואות החיוביות הנרשמות בה, ועד כמה היא מהווה תמונת מראה קיצונית לשנה הקשה מאוד שנרשמה אשתקד, נציין כי אוקטובר היה החודש השני הכי פחות טוב השנה, מבחינת התשואה הממוצעת עבור ענף הביטוח.

על כל פנים, 2009 ממשיכה למחוק מהזיכרון הקולקטיבי של מנהלי ההשקעות את התשואות השליליות שנרשמו אשתקד, כשגם מתחילת 2008 נמצאת התשואה הממוצעת בקרן י' בטריטוריה חיובית עם תשואה ממוצעת של 3.4%, כשרק הפניקס עדיין נמצאת בטריטוריה שלילית. למעשה, ללא הפניקס התשואה הממוצעת של חברות הביטוח ב-22 החודשים האחרונים עומדת על 5.4% בממוצע.

חודשיים לפני סוף השנה, מנורה מבטחים מציגה תשואה מצטברת של 36.2% מתחילת 2009, והיא מובילה, כאמור, את הטבלה. החברה, שאת השקעותיה מנהל יוני טל, רשמה גם את התשואה הגבוהה ביותר בחודש אוקטובר, 2.23%, כך שמינואר 2008 ועד היום היא מציגה למבוטחיה תשואה מצטברת של כ-4.7%.

כלל מובילה במסלוליות

במקום השני בדירוג התשואות מתחילת השנה ניצבת כלל ביטוח, המנהלת את התיק השני בגודלו בענף. כלל, שאת השקעותיה מנהל רועי יקיר, רשמה מתחילת השנה תשואה של 32.1%. מתחילת 2008 ועד היום היא מציגה תשואה מצטברת של 6.8%. לציון חיובי זוכות גם הראל ואיילון, המציגות תשואות של מעל ל-29% מתחילת השנה.

מנגד, בתחתית דירוג התשואות השנה, ניצבות שתיים ממצטיינות 2008 - מגדל והכשרה ביטוח (אם כי, בהתאם לגאות בשוק השנה, גם הן מציגות תשואות חיוביות משמעותיות). מגדל, המנהלת את התיק הגדול בענף ואת השקעותיה מנהלת ענת לוין, מציגה מתחילת השנה תשואה מצטברת של 25.3%, כך שמתחילת 2008 היא מציגה תשואה מצטברת של כ-4.8% - התשואה השנייה בטיבה מקרב החברות הגדולות, אחרי כלל ולפני הראל, מנורה מבטחים והפניקס.

הכשרה ביטוח, שאת השקעותיה מנהל יוסי אפרתי, רשמה מתחילת 2008 תשואה מצטברת של כ-7.1%, כך שיחד עם אליהו הן מציגות את התשואות הגבוהות בענף בתקופה זו.

בפוליסות מסלולי ההשקעות, אליהן מצטרפים מבוטחים חדשים מ-2004 ואילך, מציג מסלול ברירת המחדל של כלל את התשואה הגבוהה בענף - 37%. בדומה לקרן י', גם מסלול ברירת המחדל של מנורה מציג תשואה של 36.5% עד כה השנה. בסך הכל, התמונה במסלולי ההשקעות חיובית ודומה לתמונה בקרן י', אם כי שתי חברות בולטות שם לרעה באופן יחסי, בכל הנוגע לתשואה שמציג מסלול ברירת המחדל שלהן, מתחילת השנה: הכשרה ביטוח וישיר איי.די.איי.

בקרן ט' של חברות הביטוח, בה מנוהלים כ-4.2 מיליארד שקל במצרפי, נרשמה מתחילת השנה תשואה מצטברת ממוצעת של 25.6%, כשבאוקטובר היא עמדה על 1.7%. התשואות של קרן ט' בכלל ביטוח הן הגבוהות בענף השנה, כאשר תשואות קרן ט' של הכשרה ביטוח הן הנמוכות ביותר. *

11
צרו איתנו קשר *5988