חודק צפוי להוריד את הרף: יוגדל חופש הבחירה של המוסדיים

לאור הביקורת הרבה לה זכו המלצות הוועדה, הן צפויות לעבור ריכוך שינויים צפויים גם בהתייחסות הוועדה לאג"ח הקונצרניות כאל מקשה אחת

עו"ד דוד חודק והממונה על שוק ההון באוצר, ידין ענתבי, צפויים לרכך את המלצות הביניים של ועדת חודק להסדרת שוק הנפקות האג"ח הקונצרני. ל"גלובס" נודע כי כחלק מהשינויים המתוכננים, יוגדל חופש הבחירה של ועדות ההשקעה בגופים המוסדיים בנוגע לדרישות המינימום להשתתפות בהנפקות אג"ח. זאת, באמצעות הפחתת תנאי הסף הכמותיים (כגון שיעור ההשקעה המקסימלי המותר באג"ח בדירוג נמוך, ללא ביטחונות), כשזכות ההכרעה תיוותר בידי המוסדיים.

המלצות הביניים הראשוניות של ועדת חודק פורסמו בספטמבר האחרון, ובעקבותיהן הוציא האוצר טיוטת חוזר המאמצת את ההמלצות במלואן. ואולם, ההנחיות הקשיחות שהציעה הוועדה להחיל גררו תרעומת מצד גורמים שונים הפעילים בשוק ההון המקומי, ובהם הבנקים, החברות המנפיקות, חברות הביטוח עצמן, וגופים נלווים לשוק. התגובות להמלצות הביניים לא הגיעו רק מגורמים עסקיים. גם בנק ישראל, שגיבש את עמדתו בנושא, מתנגד ככל הידוע להמלצות הוועדה. מנגד, רשות ניירות ערך, הנתונה בעימות מול האוצר ביחסה לוועדה, איננה מתכוונת למסור כלל את עמדתה לגבי ההמלצות.

על רקע זה, קיימה הוועדה ביום חמישי האחרון שורת פגישות בשוק ההון, בעקבותיהן היא צפויה להחליט בימים הקרובים על שורת שינויים בהמלצות הביניים שלה. הוועדה נפגשה עם נציגי איגוד הבנקים, התאחדות חברות ביטוח, פורום ה-CFO, קבוצת אי.די.בי, איגוד החברות הציבוריות ופירמת גיזה זינגר אבן.

כאמור, ל"גלובס" נודע כי בעקבות הערות הציבור להמלצות הוועדה שפורסמו בסוף ספטמבר, יחולו בהן מספר שינויים. בראש השינויים, כפי הנראה, הפיכת הוועדה לוועדה מלווה שלא תפוזר עם פרסום המלצות סופיות וחוזר המיישם אותן, אלא תלווה את ההמלצות ויישומן למשך תקופה. כך, למרות שענתבי מעוניין להשלים את עבודת הוועדה עוד בכהונתו (שתסתיים בשבועות הקרובים), נראה כי הטיפול בהמלצות הביניים והוצאת חוזר סופי בעניין, ייקחו זמן ארוך יותר.

מהם השינויים הצפויים

הביקורת המשמעותית ביותר נגד המלצות הביניים של ועדת חודק נגעה להמלצה לקבוע איסור השקעה ללא קובננטס (אמות מידה פיננסיות) מינימליות, כולל שיעבוד שלילי. קרי, איסור על הגוף המנפיק לתת שיעבוד לצד שלישי ללא אישור בעלי האג"ח.

על פי ההערכות בשוק, באוצר הפנימו את הביקורת על סעיף זה - המשותפת לכל השחקנים בשוק ההון - ובכוונתם להפוך הנחיה זו לוולונטרית ולא מחייבת. עם זאת, ייתכן שסעיף השיעבוד השלילי יוחל כאמת מידה, אך רק באופן הדרגתי ובתנאים מסוימים.

כאמור, הגופים המבקרים טענו כי המלצות הוועדה הן קשיחות מדי, ויפגעו ביכולת ניהול ההשקעות של גופים מוסדיים מחד, כשמאידך הן יהוו התערבות רגולטורית חריפה מדי בהליך ההנפקה מצד החברות. ברגע שההמלצות יאושרו, טענו המבקרים, הדח"צים ויתר חברי הוועדות הרלבנטיות בגופים המוסדיים לא יוכלו להתעלם מהן.

חודק עצמו אמר בכינוס של איגוד החברות הציבוריות בשבוע שעבר כי "קובננטים מינימליים צריכים להיות בשוק האג"ח הקונצרני. בהמלצות הביניים של הוועדה כתוב שבכל מקרה ועדת השקעות היא הגוף העליון בתחום ההשקעות בחברות הביטוח, והיא רשאית לוותר על כל דבר במסגרת ניהול הסיכונים שלה. היא יכולה להחליט לעשות כל דבר, כולל להחליט להתאבד. ועדת ההשקעות בכל גוף מוסדי יכולה לוותר על דרישות הוועדה. שום דבר הוא לא בלתי אפשרי".

שינויים צפויים גם בהתייחסות הוועדה לאג"ח הקונצרניות כאל מקשה אחת. כלומר, כפי הנראה בהמלצות הסופיות של ועדת חודק תהיה התייחסות אחת, ומחמירה יחסית, לכל האג"ח הקונצרניות "הרגילות", והתייחסות אחרת, ומקלה יותר, לאג"ח וכתבי ההתחייבויות של המערכת הבנקאית ושל ענפים נוספים הזוכים לרגולציה מחמירה ומיוחדת כגון ענף הביטוח, למשל, וגם ענף התקשורת.

בנוסף, צפויה הוועדה לשנות את ההתייחסות שלה לגבי שינויים בשליטה בחברות. כיום קובעות המלצות הוועדה כי החברות לא יורשו לבצע שינוי של השליטה ללא קבלת אישור מוקדם של מחזיקי האג"ח. ואולם, נראה כי התייחסות זו תשתנה כך שתתייחס לכל קבוצה ציבורית כאל ישות נפרדת. כלומר, החלפת בעלות בקונצרן המחזיק בשורה של חברות ציבוריות עצמאיות, לא תגרור צורך באישור העברת שליטה בחברה האם לכל אורך שרשרת האחזקות עד לחברות במורד הקבוצה.

צרו איתנו קשר *5988