תנאי ההעסקה של יו"ר ישראכרט: 85 אלף שקל לחודש

אירית איזקסון מקבלת כתבי אופציה בשווי של 6.58 מיליון שקל ■ יו"ר הפועלים יאיר סרוסי יקבל 150 אלף שקל בחודש ורכב צמוד, טלפון סלולרי, מענק חתימה בהיקף של 405 אלף שקל ומניות פנטום מהן ייהנה בהתאם לביצועי הבנק

החיים הטובים בבנק הפועלים ובישראכרט:

יו"ר דירקטוריון ישראכרט החל מיום 1 באוקטובר 2008, אירית איזקסון, המשמשת גם כדירקטורית בפועלים, משתכרת 85 אלף שקל בחודש, כך עולה מהדו"חות הכספיים של הבנק שפורסמו היום (ד').

הסכם ההעסקה של איזקסון, המקורבת לבעלת השליטה בבנק שרי אריסון, עתיד להסתיים ב-31 בדצמבר 2011. ההסכם כולל גם תנאים נלווים כגון רכב, טלפון, הפרשות לתגמולים ולקרן השתלמות וכן מענק שנתי, שלא יעלה על 16 משכורות (מגלם סך של 1.36 מיליון שקל).

בנוסף, יוקצו לאיזקסון 6,293 כתבי אופציה בלתי סחירים הניתנים למימוש ל-6,293 מניות ישראכרט במחיר מימוש של 3,410 לאופציה. שווי ההטבה מסתכם ב-6.58 מיליון שקל.

יו"ר הפועלים סרוסי משתכר 150 אלף שקל בחודש

עוד עולה מהדו"חות כי יו"ר בנק הפועלים, יאיר סרוסי, משתכר 150 אלף שקל בחודש בתפקידו החדש. סרוסי, נזכיר, נכנס לתפקידו בתחילת אוגוסט והחליף את היו"ר הקודם, דני דנקנר. תנאי העסקתו של סרוסי אושרו אתמול על ידי דירקטוריון הבנק.

פרט לשכר המפנק, יזכה סרוסי לרכב צמוד, טלפון סלולרי, והפרשות לפנסיה ולקרן השתלמות. יצוין כי סרוסי ישתכר 150 אלף שקל בחודש החל מ-2010, שכן לשנת 2009 הוא הסכים לקיצוץ של 10% משכרו, כך שהשנה הוא ישתכר 135 אלף שקל "בלבד".

נוסף על כך, סרוסי יקבל מענק חתימה חד פעמי שווה ערך ל-3 משכורות בגין תקופת כהונתו ב-2009, קרי בסכום כולל של 405 אלף שקל. החל משנת 2010 ואילך הוא יהיה זכאי למענק שנתי שייקבע על ידי דירקטוריון הבנק. חוזה ההעסקה של סרוסי הוא לשלוש שנים וחמישה חודשים.

סרוסי יזכה גם לתגמול הוני בדמות 250 אלף מניות פנטום חסומות של הבנק, קרי תגמול הקשור לביצועי הבנק. סרוסי יוכל לממש 50% מהמניות הללו אם תשואת הרווח הנקי מפעולות רגילות של הבנק בשנה הבאה תהיה חיובית וגבוהה מזו של 2009. מניות פנטום הן יחידות זכאות למניה, אך אינן כרוכות בהנפקה של מניות. המחזיק במניות הפנטום יוכל לקבל במזומן מענק שנגזר מביצועי המניה, כולל הדיבידנדים שנצברו מרגע ההענקה. התשלום נעשה במזומן מבלי לדלל את בעלי המניות הקיימים.

צרו איתנו קשר *5988