ותודה לבורסה: הראל ביטוח הרוויחה 81 מיליון שקל ברבעון

זאת לעמות הפסד של 84 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד ■ המנכ"ל מישל סיבוני: "מדובר בתוצאות שיא לקבוצה כאשר הנקודה היא המשך ביסוס הפעילות העסקית בתחומים השונים ורואים זאת בפיזור מקורות הרווח של הקבוצה"

קבוצת הביטוח והפיננסים הראל שבשליטת משפחת המבורגר, סיימה באקורד חיובי את מסכת הדו"חות הכספיים לרבעון השלישי ב-2009 של חברות הביטוח, ובדומה למתחרותיה הציגה רווחיות גבוהה מאוד שבמקרה שלה נבעה ממספר תחומי פעילות מגוונים ורווחיים לאורך זמן, ולא רק כפועל יוצא לתשואות הגבוהות בשוק ההון מתחילת השנה.

את הרבעון השלישי סיימה החברה עם רווח המיוחס לבעלי המניות של 81 מיליון שקל לעומת הפסד של כ-84 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הכולל של החברה הסתכם ברבעון השלישי בכ-132 מיליון שקל וזאת לעומת הפסד של כ-184 מיליון שקל ברבעון המקביל.

בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה רשמה החברה רווח המיוחס לבעלי המניות של 351 מיליון שקל, לעומת הפסד של כ-8 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, כשבשורת הרווח הכולל, המשקללת רווחים שנזקפו לקרן הון, רשמה החברה רווח המיוחס לבעלי המניות של 593 מיליון שקל לעומת הפסד של כ-112 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. מכאן שבשורת הרווח הכולל הראל מציגה מתחילת 2008 הפרש חיובי של כ-282 מיליון שקל - אחרי מגדל ולפני מנורה, כשהשלוש הן היחידות להציג פער חיובי בתקופה זו מקרב חמש הגדולות.

"מדובר בתוצאות שיא לקבוצה כאשר הנקודה היא המשך ביסוס הפעילות העסקית בתחומים השונים ורואים זאת בפיזור מקורות הרווח של הקבוצה. התוצאות שלנו ושל הענף כולו יפות מאוד השנה. אף אחד לא חשב לפני שנה שכך מהר יתהפכו הדברים, אבל עברה שנה ויש רווחי שיא", מסביר מנכ"ל הראל ביטוח, מישל סיבוני.

כאמור, להראל מגוון מקורות רווחיות כשהיא מציגה גידול בהכנסותיה במגוון התחומים בהם היא פועלת - בתחום ביטוח החיים קטנו הפרמיות בכ-1.6% לסך של כ-2.02 מיליארד שקל, ואולם בניכוי פרמיות חד פעמיות מעסקת בזק גדלו הפרמיות השוטפות של החברה בתחום זה בכ-5% לכ-1.93 מיליארד שקל מתחילת השנה. בתחום הביטוח הכללי גדלו הפרמיות של החברה, בניכוי עסקה חד פעמית אשתקד בחבויות עם הכללית, בכ-3% בעוד שבעסקי הבריאות רשמה החברה גידול של כ-10% בפרמיות.

תחום החיסכון לטווח ארוך תרם לחברה רווח לפני מס של 270 מיליון שקל מתחילת השנה כשתחום ביטוח החיים הניב לה רווח של כ-197 מיליון שקל לעומת הפסד של 85 מיליון שקל בתקופה המקבילה. הגידול ברווח נבע בעיקר משוק ההון, הגם שבניגוד למתחרותיה החברה רשמה ירידה יחסית בביטולים ופדיונות וזאת למרות ההאטה בשוק. על כל פנים, הרווח בתחום נובע מהמחצית הראשונה כשברבעון השלישי עצמו רשמה החברה איזון בעסקי ביטוח חיים לאור הפסדים מהמרווח הפיננסי בפוליסות הוותיקות שנבעו מהמדד הגבוה יחסית.

תחום הגמל הניב לחברה רווח של 63 מיליון שקל בדומה לאשתקד, ונראה שמדובר ברמת רווחיות יציבה וראויה עבור החברה בתחום זה. בנוסף, תחום הפנסיה ממשיך לצמוח ורשם מתחילת השנה רווח של כ-11 מיליון שקל וזאת לעומת רווח של כ-7 מיליון שקל בתקופה המקבילה. מבחינה זו להראל כבר קיימת המאסה הנדרשת על מנת לבסס רווחיות קבועה בתחום הפנסיה.

בתחום הביטוח הכללי רשמה החברה רווח של כ-131 מיליון שקל, המהווה גידול של כ-60% ביחס לאשתקד. עיקר הרווח נבע מביטוחי הרכב חובה כשגם ברכב רכוש וביתר ענפי הרכוש רשמה החברה שיפור ברווחיות. מנגד, בביטוחי החבויות החברה עברה להפסד של כ-8 מיליון שקל מתחילת השנה לעומת רווח של כ-11 מיליון שקל בתקופה המקבילה.

הראל הינה מובילת שוק ביטוחי הבריאות והסיעוד, הממשיכים להניב לה רווחים גבוהים ויציבים. בשלושת החודשים הראשונים של השנה רשמה החברה רווח של 158 מיליון שקל בעסקי הבריאות למול רווח של 119 מיליון שקל בתקופה המקבילה - גידול של כ-33%, הנובע מרווחי השקעות אך גם מרווחיות חיתומית. במהלך הרבעון השלישי הגדילה החברה, ולא בפעם הראשונה את הרזרבות בביטוח הסיעודי.

את הסיבה לכך מבהיר המנכ"ל סיבוני: "אנו החברה הגדולה והמובילה בסיעוד ויש לנו ניסיון רב שנים עם הרבה מאוד מבוטחים. מדי פעם אנו עושים מחקרים על התפתחות התביעות בתחום ואין ספק שהמגמה היא גידול במספר התביעות ובאורך התביעה הממוצעת. לאור הניסיון שצברנו אנו מגדילים את העתודות בתחום הזה, אך אנו לא רואים את המגמה הזו גם בחברות אחרות. לדעתנו זה נובע מחוסר ידע מספיק, כי התביעות בוא תבואנה", הוא אומר ומתריע כי "אני חושש שחוסר ניסיון ומומחיות אצל המתחרים, שלא כמו שקיים בהראל, עשוי להוביל את התחום להפסדים ניכרים כפי שכבר קרה בעולם".

לסיום, הראל פיננסים רשמה זה הרבעון השני רווחיות תפעולית (כ-2.7 מיליון שקל) אך עדיין רושמת הפסדים בשורה התחתונה בשל קיטון בהכנסות (ירידה של 19% להכנסות של 119 מיליון שקל מתחילת השנה) והוצאות המימון, כשהפעם גם הוצאות בהיקף 8 מיליון שקל בגין כניסתה לתחום תעודות הסל השפיעו לרעה על הרווחיות. בשורה התחתונה, מתחילת השנה פעילות הפיננסים של הראל רשמה הפסד של כ-11 מיליון שקל לעומת הפסד של כ-87 מיליון שקל בתקופה המקבילה (הפסד שכלל מחיקה חד פעמית בהיקף של כ-78 מיליון שקל בגין קרנות הנאמנות).

שכרו של המנכ"ל החדש יעמוד על כ-1.95 מיליון שקל

יחד עם פרסום הדו"חות פרסמה החברה את הסכם השכר של המנכ"ל החדש בהראל ביטוח - מישל סיבוני, ועל הקצאה נוספת של אופציות למנהלים ובכירים בקבוצה. מהודעת החברה עולה כי שכרו של סיבוני יעמוד על כ-1.95 מיליון שקל. בנוסף, הוא יהיה זכאי לבונוס שנתי של לפחות 4 משכורות (600 אלף שקל) וזאת בנוסף לבונוס לו הוא זכאי עד 2013 בגין תפקידו הקודם בקבוצה, העומד על כ-890 אלף שקל לשנה. לאור זאת, סה"כ הערכת עלות מעסיק הינה ללא שווי האופציות וללא המענק הינה 3.2 מיליון שקל. כך, יחד עם המענק לו הוא זכאי מתפקידו הקודם, סיבוני ייהנה מעלות שכר שנתית של כ-4.1 מיליון שקל לשנה, ללא האופציות. כמו כן, סיבוני יקבל 8 חודשי שכר לאחר עזיבת תפקידו, וכן החברה חתמה איתו על הסכם אי תחרות של 5 שנים בגינם יקבל עם עזיבתו 2.7 מיליון שקל נוספים.

בנוסף, לסיבוני הוקצאו 44.15 אלף אופציות למניות החברה, המתווספות לכמות דומה של אופציות שקיבל מוקדם יותר השנה. השווי של חבילת האופציות החדשה עומד על כ-2.7 מיליון שקל והם מתווספים לשווי של כ-2.25 מיליון שקל לחבילת האופציות שקיבל מוקדם יותר השנה.

בנוסף לסיבוני יקבלו עוד 22 מבכירי הקבוצה אופציות למניות החברה, בהמשך לתוכנית חלוקת האופציות עליה כבר דווח לפני מספר חודשים. בסה"כ השווי ההוגן של ההקצאה הנוספת של האופציות לבכירי הקבוצה (כולל ההקצאה הנוספת לסיבוני) הינו כ-13.7 מיליון שקל.

צרו איתנו קשר *5988