בתוך שנה מחק רוני יצחקי כ-85% מההון בחברת רודמקו

רואי החשבון של החברה מצביעים על תוכניותיה "ליצירת מקורות נוספים לפירעון התחייבויותיה" ■ קשיים גם בחברת הספנות הפועלת ברומניה, בה שותף גם אביחי סטולרו

הרעה בעסקיה של חברת רודמקו , הנמצאת שבשליטתו של רוני יצחקי שנחשב לאחד מעשירי ישראל. רודמקו, העוסקת ברכישה, שיווק ומסחר של חיטה ומספוא, ומחזיקה חלק ממלאי החירום של ישראל, מציגה בדוחות הכספיים שפרסמה בשבוע שעבר ירידה חדה בהכנסות, וגידול בהפסדים.

הפגיעה בהכנסות וברווח השפיעו גם על יתר הפרמטרים הפיננסיים ומעלים חשש בדבר יכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה. רואי החשבון של רודמקו מציינים בדוחות כי בחברה ננקטו מספר מהלכים "ליצירת מקורות נוספים לפירעון התחייבויותיה".

בין אלה מוזכרים יצירת שיתופי פעולה עסקיים שהיא מקדמת מול חברות בתחום החיטה ובתחומים קרובים לו, הקטנת מלאים וצמצום אשראי ללקוחות, וכן תהליכי התייעלות להקטנת עלויות אחסנה ושכר. לצד אלה, מוזכר פיתוח מקורות הכנסה נוספים לחברה המוחזקת מיינרום, שעיסוקה הובלת מכולות ימיות על גדות נהר הדנובה שברומניה, ונתונה בעצמה בקשיים.

עוד מציינים רואי החשבון כי אחד הבנקים המלווים הסכים שלא לנקוט בצעדים נגד החברה, לאחר שזו הפרה אמת מידה פיננסית לפיה הונה העצמי לא יפחת מ-20 מיליון שקל. בסוף אוגוסט חתמו החברה והבנק על כתב התחייבות מתוקן שקבע התחייבות ליחס של 12.5% בין הון עצמי להיקף מאזן, כשגם בו, נכון למועד הדוחות, החברה לא עומדת (נמצאת בכמחצית מכך). לצורך הבטחת התחייבויותיה העמיד יצחקי ערבות אישית של 1.2 מיליון שקל.

ההפסד הרבעוני של רודמקו התרחב ביולי-ספטמבר ל-7.5 מיליון שקל, כשבשלושת הרבעונים הראשונים של השנה הסתכמו ההפסדים ב-12 מיליון שקל - כשליש מתוכם בשל האחזקה במיינרום. אלה נרשמו לאחר שהכנסותיה הרבעוניות של רודמקו צנחו ב-59% ל-34.8 מיליון שקל, ובתשעת החודשים מתחילת 2009 ב-51%, ל-168.6 מיליון שקל.

ברבעון השלישי אף הציגה רודמקו הפסד גולמי של 1.1 מיליון שקל, אותו ייחסה למגזר המספוא, בשל ירידה ניכרת במחירי הסחורות בסוף 2008 שהורידה את ערך המלאים שהחזיקה החברה .

בסך הכל הפסידה רודמקו יותר מ-25 מיליון שקל מאז תחילת 2008. הפסדים אלו השפיעו לשלילה על ההון העצמי של החברה שהצטמק תוך שנה ב-85%, עומד על 3.7 מיליון שקל בלבד, ומממן רק 5% מהמאזן. התחייבויותיה השוטפות של החברה עומדות על 35.1 מיליון שקל (15.9 מיליון אשראי בנקאי ו-10.3 אג"ח להמרה), ויתרת המזומנים מסתכמת 12.5 מיליון שקל.

מצב הספנות קשה גם ברומניה

גם החברה המוחזקת מיינרום, סובלת מהמשבר הכלכלי. לאחר שהמשקיעים בתל אביב נחשפו לקשיים בעסקי הספנות בעקבות מצבה הקשה של צים, מעידים גם הדוחות של החברה הפועלת ברומניה, על הקשיים בענף התובלה הימית.

רואי החשבון של החברה, בה שותפים גם אביחי סטולרו, יהודה סייג וארנון שפיר, מציינים בדוחות תזרים מזומנים שלילי של 1.2 מיליון אירו מפעילות שוטפת הצפוי להימשך בשנה הקרובה, וכן את התחייבות בעלי השליטה להזרים לה 500 אלף אירו. לפי רואי החשבון "הלוואות אלו נדרשות לצרכי מימון תזרים המזומנים השלילי הצפוי בשנה הקרובה".

למרות שהיקף ההכנסות של מיינרום צמח בינואר-ספטמבר ב-53% ל-1.3 מיליון אירו, הרי שעלויות ההובלה גדלו בשיעור ניכר יותר. אלה הובילו את החברה להציג הפסד גולמי ותפעולי בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה, ובשורה התחתונה היא מציגה הפסד של 1.6 מיליון אירו, כשהיא ללא מזומנים בקופתה.

הונו של רוני יצחקי, בעל השליטה ברודמקו, מוערך במאות מיליוני דולרים. לצד פעילות הנדל"ן שהוא מבצע באמצעות קבוצת יצחקי - שהניבה לו את מרבית הונו במהלך השנים - הוא מחזיק בעסקים חובקי עולם שרובם פרטיים, והוא מקפיד לשמור על חשאיות ועל מרחק מהתקשורת.

לאחרונה עלה שמו של יצחקי לכותרות בעקבות "אקזיט" של 280 מיליון דולר בחברת האינטרנט QXL וכשניסה להנפיק חברת תבואות שבשליטתו בבורסה הרוסית.

צרו איתנו קשר *5988