הקמת עיר הבה"דים אושרה בוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה

התוכנית נידונה גם בוועדה המחוזית לאחר שעמותת אדם טבע ודין הגישה יחד עם הארגון מגמה ירוקה עתירה לבית המשפט לעניינים מינהליים בבאר שבע נגד הליכי התכנון והבנייה

תוכנית הקמתה של קרית ההדרכה של צה"ל בנגב (עיר הבה"דים) אושרה היום בוועדת המשנה להתנגדויות של הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז דרום. זאת לאחר שהתוכנית כבר אושרה לפני מספר שנים בוולמ"ב (הוועדה למתקנים ביטחוניים) שבסמכותה לתת היתר בנייה לבניין, מחנה או דרך שמוחזקים על ידי צה"ל.

התוכנית נידונה גם בוועדה המחוזית לאחר שב-2007 הגישה עמותת אדם טבע ודין יחד עם הארגון מגמה ירוקה, עתירה לבית המשפט לעניינים מינהליים בבאר שבע נגד הליכי התכנון והבנייה שננקטו בנוגע לעיר הבה"דים. העותרים ביקשו שההליכים בעניין עיר הבה"דים יהיו הליכי תכנון ובנייה רגילים ולא יידונו בוולמ"ב משום שהעיר אינה סודית ואין דחיפות בהקמתה.

בית המשפט דחה את העתירה בטענה כי החוק אינו מגביל סמכות לוולמ"ב רק למקרים חריגים של דחיפות או סודיות המתקן.

מאוחר יותר ניגשו אדם טבע ודין ומגמה ירוקה לבית המשפט העליון וביקשו לבצע תסקיר השפעה על הסביבה באזור בו מתוכננת לקום עיר הבה"דים. במארס 2008 קיבל העליון את עמדתם וחייב את משרד הביטחון לבצע תסקיר השפעה על הסביבה וקבע שלא ניתן יהיה להתחיל בעבודות לפני הכנת התסקיר.

בתוך כך הועבר הדיון בהקמת קרית ההדרכה לוועדה המחוזית. זו החליטה להקים ועדת מעקבה מיוחדת שתעקוב אחר איכות האוויר באזור בו מיועדים לקום הבסיסים באופן רציף. ועדה זו תמליץ בפני מוסדות התכנון האם לאפשר מתן היתרי בנייה והאם לאפשר את אכלוס השטח בחיילים.

השלב הבא, כעת לאחר שוועדת המשנה להתנגדויות אישרה את הקמת התוכנית, הוא העברת התוכנית בחזרה לוולמ"ב לאישור תוכניות הבינוי. בחודש ינואר צפוי להתפרסם שלב ה-RFP (הזמנה להגשת הצעות מחיר) במכרז עיר הבהד"ים.

צרו איתנו קשר *5988