משרד המשפטים מגבש רפורמה בדיני השותפויות בישראל

זאת במטרה להתאים את דיני השותפויות גם לחקיקה הקיימת בנוגע לחברות, תוך השוואת הדין הישראלי לזה הנהוג בעולם ■ במחלקה הכלכלית-פיסקלית במשרד, בראשות עו"ד אבי ליכט, שוקדים על הצעת חוק בנושא

משרד המשפטים מגבש רפורמה בדיני השותפויות, שתחליף את החקיקה המנדטורית המיושנת המסדירה כיום תחום זה. במשרד המשפטים מתכוונים להתאים את דיני השותפויות גם לחקיקה הקיימת בנוגע לחברות, תוך השוואת הדין הישראלי לזה הנהוג בעולם.

במחלקה הכלכלית-פיסקלית במשרד, שבראשה החל לכהן לפני חודשים אחדים עו"ד אבי ליכט, שוקדים בימים אלה על הצעת חוק חדשה בעניין זה. את הנושא מרכזות עו"ד מרים אילני ודנה נויפלד.

פקודת השותפויות הנוכחית מבוססת על חקיקה מתקופת המנדט, ונוסחה האחרון גובש בחקיקה ב-1975. במשרד המשפטים אומרים כי במשך תקופה אחרונה הגיעו פניות מהסקטור העסקי, בדבר הקשיים שהתעוררו לאור הצורך לפעול בהתאם לחקיקה המיושנת.

כחלק מהקשיים קיימת אי-ודאות משפטית בנוגע לנושאים מהותיים בדיני השותפויות, שעליהם מבוססים רבים ממשרדי עורכי הדין. בין היתר לא ברור מה דינה של שותפות שאינה רשומה, מחלוקת באשר להיותה אישיות משפטית נפרדת, וכן בנוגע להסדרי פירוק שותפות.

במסגרת גיבוש הרפורמה מבקש משרד המשפטים מהציבור להעביר התייחסות למספר נושאים מהותיים, ובהם ההבחנה הראויה בין שותפות רשומה לשותפות לא רשומה; האם ראוי לקבוע את הרישום כתנאי להיותה של השותפות אישיות משפטית נפרדת; והסדרת שותפויות מוגבלות, שניירות הערך שלהן נסחרת בבורסה.

צרו איתנו קשר *5988