האם המלצות ועדת חודק יעמדו לבחינת רשות ני"ע ובנק ישראל?

נמשכות ההתכתשויות סביב ועדת חודק: גורמים בשוק מדברים על הקמת ועדת רגולטורים לבחינת המלצות חודק, ומנגד באוצר מכחישים בתוקף הקמת צוות שכזה

נמשכים העימותים, ההתכתשויות והמתיחויות סביב ועדת חודק בין האוצר לבין גופי רגולציה אחרים ושחקנים בשוק ההון הישראלי. הערב נפוצו בשוק ההון שמועות כי בקרוב תוקם ועדת הרגולטורים הפיננסים בראשות מנכ"ל האוצר חיים שני במטרה לבחון את המלצות ועדת חודק, להסדרת שוק הנפקות האג”ח הקונצרני, ושתחליט אם וכיצד לאמצן. עם זאת, מנגד, באוצר מכחישים בתוקף את דבר הקמתה של ועדה מעין זו וגורמים באוצר מוסרים כי אין כלל כוונה להקים צוות שכזה.

ממשרד האוצר נמסר הערב בהתייחס לשמועות כי "ישנו פורום רגולטורים המתכנס באוצר אחת לכמה שבועות והוא דן בנושאים שונים". בראש פורום זה, הקיים זה זמן, עומד שר האוצר, יובל שטייניץ, וחיים שני, מנכ"ל האוצר, נמצא בפורום הזה. גורמים באוצר מציינים כי לא מדובר בפורום פורמלי המקבל החלטות וכי הסמכות בנוגע לאימוץ המלצות ועדת חודק נמצאת בידי האוצר באופן בלעדי. כך או אחרת, פורום הרגולטורים דן בנושאים רבים החוצים תחומי עניין המשותף להם.

בכל אופן, על פי גורמים בשוק הפיננסי צוות הרגולטורים צפוי לדון בהמלצות הסופיות של ועדת חודק. בצוות הרגולטורים ישתתפו הממונה החדש על שוק ההון, ביטוח וחיסכון באוצר פרופ' שריג, יו"ר רשות ני"ע, פרופ' זוהר גושן, וכן המפקח על הבנקים בבנק ישראל, רוני חזקיהו. על פי אותם גורמים, הוועדה אשר עשויה לקום תקבל את המלצות חודק לפני פרסומן והיא שתחליט איך ועד כמה ובאיזה אופן תאמץ את המלצותיה. בכל אופן, גם אם צוות שכזה אכן יוקם ויבחן את המלצות ועדת חודק הרי שמדובר בכל מקרה בוועדה שתפעל באופן נקודתי במקביל לוועדה אחרת ורחבה הרבה יותר להפקת לקחי המשבר שמשרד ראש הממשלה מוביל.

ועדת חודק הוקמה אשתקד על ידי הממונה הקודם על שוק ההון, ביטוח וחיסכון ידין ענתבי, כתוצאה מלקחי המשבר ובראשה עומד עו"ד דוד חודק וחברים בה גם גורמים בכירים מהשוק המוסדי. מטרת הוועדה הייתה למצוא דרכים לפיתרון כשלי שוק בשוק הנפקות האג"ח הלא ממשלתיות בישראל, והמלצות הביניים שפרסמה לפני מספר חודשים עוררו התנגדויות רבות מגורמים רבים: החל במערכת הבנקאית, עבור בחברות הביטוח, פורום ה-CFO, חברות מנפיקות ועד לרשות ני"ע ובנק ישראל. חלק ניכר מהתנגדויות אלו הושמע לאחרונה בפומבי בדיונים בכנסת בנושא ועדת חודק.

צרו איתנו קשר *5988