נדחתה בהסכמה העתירה נגד משרד המשפטים וחברת קודקס

בהמלצת בית המשפט משכה חברת סמארט אי.קיו את עתירתה נגד משרד המשפטים, בה טענה לפגמים שנפלו במכרז שערך המשרד להספקת מערכת להשמת מתמחים

נגמרה הסאגה סביב מכרז משרד המשפטים להספקת מערכת להשמת מתמחים ולהפעלתה: בשבוע שעבר (ה'), בהמלצת בית המשפט המחוזי בירושלים, משכה חברת סמארט אי.קיו את עתירתה נגד משרד המשפטים, במסגרתה טענה לפגמים שנפלו במכרז ודרשה לבטל את זכייתה של חברת קודקס.

בעתירה העלתה העותרת פגמים בהצעתה של קודקס, כך שאינה עונה על הדרישות שמשרד המשפטים. בין היתר נטען כי חברת קודקס לא סיפקה למשרד המשפטים מערכת לניהול מתמחים אשר תותקן על-גבי השרתים הפנימיים של משרד המשפטים (בהתאם לדרישה במכרז), אלא רישיון שימוש רגיל במערכת שלהם כמו לכל מעסיק אחר.

מדובר בפרט טכני לכאורה, אך לטענת העותרת הוא גורם לזליגתם של מתמחים המבקשים להציע את מועמדותם למשרד המשפטים, שכן כל מועמד שנרשם למאגר של קודקס רואה, יחד עם משרות משרד המשפטים, משרות נוספות ממעסיקים פרטיים המנויים על שירותי קודקס.

עוד נטען כי חברת קודקס הפקידה ערבות בסך 10,000 שקל, למרות שהערבות שנדרשה ממנה היתה על סך 50,000 שקל.

במהלך הדיון שהתקיים בבקשה לצו מניעה שהוגשה יחד עם העתירה, דחו באי-כוח משרד המשפטים וקודקס את כל טענות העותרת. לטענם, חברת קודקס עומדת בכל תנאי המכרז ואף גברה בכל הפרמטרים הנדרשים על העותרת. עוד צויין כי קודקס קיבלה ציון גבוה ביחס לעותרת בועדת המשנה והרכישות של המשרד.

עם זאת, בהמלצת בית המשפט, הסכים משרד המשפטים לעמוד על תנאי המכרז לפיהם על קודקס להפקיד ערבות על סך 50,000 שקל. כן מסרה בא-כוח המדינה כי משרד המשפטים יעמוד על קיום כל תנאי המכרז.

לאחר הפסקה קצרה בדיון הסכימה העותרת למשוך את עתירתה, וביקשה כי לא ייפסקו הוצאות. מנגד דרשו המשיבות, המדינה וחברת קודקס, פסיקת הוצאות כנגד העותרת לאור הפרסומים השליליים סביב הפרשה ו"חוסר תום-הלב" של העותרת לטענתם.

שופט בית המשפט המחוזי, משה סובל, קבע כי העתירה תידחה בהתאם לבקשת העותרת וכי לא יינתן צו להוצאות נגדה. "על המדינה לדאוג לכך שהערות העותרת בכל הנוגע ליישום המכרז, ככל שנמצאו נכונות בבדיקה שנערכה על-ידי המדינה, יבואו לידי ביטוי מוקדם ככל האפשר בשטח", קבע בפסק הדין.

משרד המשפטים יוצג בעתירה על-ידי עו"ד רות אפריאט. את קודקס ייצגו בעתירה עוה"ד מנחם טולצ'ינסקי ועמית הירש ממשרד טולצ'ינסקי שטרן מרציאנו כהן לויצקי ושות'. העותרת יוצגה על-ידי עו"ד שחר ביאליק ועו"ד יונתן דרורי.

צרו איתנו קשר *5988