לראשונה: ביהמ"ש תיקן פגם בחוקתיות באמצעות הוספה ללשון החוק

ביהמ"ש החליט לתקן דבר חקיקה בלתי חוקתי בדרך של הוספה לתוך נוסח החוקה הקיים ■ מדובר בהחלטה של בית הדין הצבאי דרום בעניינו של חייל שהואשם באי-שמירה על נשקו לאחר שהשאיר את רובהו במכוניתו

לראשונה במשפט הישראלי, בית משפט החליט לתקן דבר חקיקה בלתי חוקתי בדרך של "קריאת מילים" אל תוך נוסח החוק הקיים. מדובר בהחלטה של בית הדין הצבאי דרום בעניינו של חייל שהואשם באי-שמירה על נשקו לאחר שהשאיר את רובהו במכוניתו, וזה נגנב בעת שהחייל צפה במשחק כדורגל.

החייל, שהשתחרר בינתיים משירותו הצבאי, הודה במעשה והביע חרטה, ואולם ביקש לפטור אותו בלא הרשעה. השופטים, סגן-אלוף אבי זמיר, שהוא שופט בבית המשפט המחוזי בתל-אביב, וכן רב-סרן רויטל ספורטה ורב-סרן שמעון סדרס, קבעו כי יש להיעזר בתסקיר של שירות המבחן כדי לקבוע אם ניתן להיענות לבקשה זו.

התעוררה שאלה האם חוק השיפוט הצבאי מסמיך את בית הדין הצבאי לקבוע הליך של ענישה ללא הרשעה, כפי שקיים בבתי משפט אזרחיים.

הרחבת פתח

"לדעתנו", קבעו השופטים, "קיים קושי להסיק בדרך של היקש ופרשנות, כי הוראות חוק השיפוט הצבאי (חש"ץ) מסמיכות את בית הדין הצבאי לנקוט הליך זה".

השופטים פסלו את כל טענות ההגנה בדבר האפשרות "לייבא" אל תוך הדין הצבאי הוראות מחוק העונשין, שלפיהן ניתן להסתפק בענישה ללא הרשעה או בצו מבחן.

ואולם, השופטים קיבלו את הטענה במישור החוקתי, שלפיה מניעותו של בית הדין הצבאי לקבוע על נאשם ענישה ללא הרשעה פוגעת בחופש העיסוק שלו, מאחר שהיא פוגעת באפשרות שלו למצוא עבודה וברצונם של צדדים אחרים להתקשר עמו, וכי מדובר בפגיעה שאיננה מידתית.

בית המשפט קובע כי במסגרת הסעד שבית המשפט יכול להושיט, ניתן לא רק לבטל הוראת חוק לא חוקתית, אלא גם להשלימה או להוסיף עליה. "בית משפט מוסמך להרחיב פתח צר שנפתח על-ידי המחוקק, כדי לפתור את בעייתם של אחרים שהחוק איננו נותן להם מענה".

בסופו של דבר החליט בית הדין "לקרוא לתוך" חוק השיפוט הצבאי את הסמכות להטיל צו מבחן לענישה ללא הרשעה.

"האפשרות להימנע מהרשעה היא אמצעי שיקומי חשוב", קבע בית הדין הצבאי, "שבנסיבות המתאימות ראוי יהיה לעשות בו שימוש, במיוחד לגבי נאשמים צעירים, נורמטיביים, אשר להרשעתם עלולה להיות השלכה קשה במהלך חייהם האזרחיים".

צרו איתנו קשר *5988