קרייני הרדיו בלעו את החיריק

כך קורה שרבים מדי טועים באופן תכוף מדי בהגיית מלים פשוטות בשפת אמם - עברית

כמי שנולד בארץ, אוהב את השפה העברית המתפתחת ונהנה להשתמש בה, התקשיתי שלא להבחין לפני כמה שנים כי באחת הפרסומות ששודרו ברדיו נאמרה המילה 'הֶקלטתי' כאילו האות הראשונה מנוקדת בסגול.

חשבתי אז לעצמי כי היה כאן סוג של כשל בפיקוח הלשוני וכי טעויות קורות. אך מאז הבעיה רק הלכה והחמירה. כיום כבר ברור לי, ואני מניח כי גם לרבים מכם, שהחיריק בראשית המילה בבניין 'הפעיל' פשוט נעלם. האות הראשונה במילים כמו 'הֶנחתי', 'הֶדרכתי', 'הֶתחלתי' ועוד רבות אחרות החלה להתנגן בפי צעירים בעיקר כסגול - במקום בחיריק המסורתי התואם את כללי הדקדוק בעברית.

בתחילת התהליך הצטיינו בהיגוי הסגול בעיקר בני-נוער בעת שהתראיינו בכלי התקשורת, והגו באופן הכי טבעי מלים כמו 'הֶכחשתי', 'הֶמלצתי' ואחרות באופן שגוי. אך עד מהרה הצטרפו רבים וטובים למה שנראה בתחילה כמו מזימה קונספירטיבית של צעיר מתוסכל, שלא ממש הסתדר עם כללי ההיגוי והחליט לבנות את השפה על-פי הבנתו.

כיום, כמי שנפגש עם אותם צעירים במכללה האקדמית שבה אני מרצה, נוכחתי לדעת כי לא רק שהם הוגים באופן קבוע מלים כמו 'הֶדלקתי'' 'הֶכנסתי' ו 'הֶרווחתי' בסגול - אלא שגם חלק מעמיתיי המרצים הצעירים יותר, יחד עם דוברים רשמיים ואף מספר קרייני רדיו, הפכו היגוי שגוי זה למנהג קבוע. כיום, מספר שנים לאחר שהחל התהליך, ניתן לקבוע כי החיריק באותו הראשונה של מילה בבניין הפעיל עומד להיכחד ולעבור מן העולם.

מעבדי התמלילים הם מקור הצרה

לעניות דעתי, ובתחום זה באמת שאין לי יומרות, יכולות להיות לכך שתי סיבות. האחת - רוב רובם של הצעירים מקלידים ישירות למחשב, מה שצמצם משמעותית את הכתיבה בעט. עקב כך, חלק גדול של המקלידים סומכים על התוכנה המובנית ב 'וורד' שתציב קו אדום מתחת למלים הנכתבות בשגיאת איות.

כך גם מסומנות כשגיאה כל המלים הנכתבות בכתיב מלא. לדוגמה: אם נקליד את המילה 'היקלטתי' במקום 'הקלטתי' - הרי שמיד יופיע הפס האדום מתחתיה. אך מאחר שיש עדיין רבים, שכותבים בכתיב מלא, ייתכן שהגיעו למסקנה הגיונית כי אין לבטא את אותה אות הראשונה במילה בהיגוי חיריק - אלא בהיגוי סגול.

סיבה אפשרית אחרת היא שלמרות שברוב המלים שבבניין הפעיל האות הראשונה נכתבת בחיריק - הרי שמלים באותו בניין שהאות השנייה שבהן היא 'ה', 'א', 'ח' או 'ע' נכתבות אכן בסגול. כמו 'הֶחלטתי', 'הֶאשמתי' ו 'הֶעברתי'.

כך או כך - בין אם הסיבה לכך היא אחת מאלה המתוארות כאן, או באמת מזימה קונספירטיבית - אנחנו נשארים עם העובדה שהחיריק הולך ונעלם מהשפה העברית. אך ישנה גם אפשרות שלישית הזויה לחלוטין: מאחר שבשפה הערבית שולט החיריק, וההיגוי בצירה וסגול כמעט שאינו קיים - האם ייתכן שתופעה זו של העלמת החיריק היא חלק מהסכסוך הישראלי-פלסטיני? סתם...

הפיתרון המעשי, שאולי לא כל-כך תואם את כללי האקדמיה ללשון, הוא להחזיר את הכתיב המכונה 'כתיב מלא' - זה שאותיות ההגייה אהו"י משולבות בו ומורות כיצד יש לבטא את המילה ביתר דיוק, ולעדכן את מעבדי התמלילים.

צרו איתנו קשר *5988