משרד התמ"ת מזהיר: סכנה במערכות סינון מי שתייה ללא תקן

הממונה על התקינה מבקש מהציבור להימנע מקניית מערכות לסינון וטיהור מים שאינן מציגות לצרכן את תעודות הבדיקה של מכון התקנים הישראלי, המעידות על התאמת הדגם של המוצר המשווק לתקן הרשמי

הממונה על התקינה במשרד התמ"ת, גרישה דייטש, מזהיר בימים אלה את הציבור על סכנת שימוש במערכות לטיפול במי שתייה אשר אינן עומדות בדרישות תקן ישראלי רשמי (ת"י 1505, חלק 1 וחלק 2 - "מערכות לטיפול במי שתייה לשימוש ביתי-סינון וטיהור").

האזהרה לציבור מגיעה בעקבות סדרת פעולות אכיפה בשטח, בהן בדיקת רכישה מחברות שמספקות את המסננים דרך האינטרנט או באמצעות קו טלפוני בלבד.

דייטש מבקש מהציבור להימנע מקניית מסננים ומערכות לסינון וטיהור מי שתייה ביתיים בחברות השיווק, אשר אינן מציגות לצרכן את תעודות הבדיקה של מכון התקנים הישראלי, המעידות על התאמת הדגם של המוצר המשווק לתקן הרשמי, או מחברות השיווק שאינן מזדהות בכתובת פיזית מדויקת ובמספר התאגיד מרשם החברות או במספר עוסק מורשה.

בטרם קניית מסנן או מערכת לטיפול במי שתייה ביתיים, מדגיש דייטש, יש לוודא כי המוצר מסומן כהלכה - שם יצרן ומענו המלא, שם יבואן ומענו המלא, שם הדגם או מספרו וזיהויו המסחרי; כי על המוצר רשומים מאפייני הסינון או/ו הטיהור; וכי מצורפים אליו הוראות ההתקנה והשימוש כנדרש.

המשרד מזכיר כי קיימים מספר יצרנים בעלי היתר לסמן את מוצריהם בתו תקן המוודא כי הם נמצאים בפיקוח של מכון התקנים הישראלי.

ניתן לעיין ברשימת היצרנים והמוצרים הנושאים תו תקן באתר האינטרנט של מכון התקנים הישראלי: www.sil.org.il.

צרו איתנו קשר *5988