לטובת הנהגים: גביית דו"חות תיעצר עד לקבלת העתק מהדו"ח

כך עפ"י הצעת חוק של ח"כ אלי אפללו, שתחייב את הרשויות המקומיות לשמור העתק של כל דו"ח חניה אשר נרשם ונשלח ■ ההליכים כנגד בעל הרכב יופסקו מהמועד שבו ידרוש לקבל העתק מההודעה לתשלום

לידיעת ציבור הנהגים: הצעת חוק חדשה ביוזמתו של ח"כ אלי אפללו (קדימה) תחייב את הרשויות המקומיות לשמור העתק של כל דו"ח חניה אשר נרשם ונשלח לכתובתו הידועה של בעל הרכב.

משמעות הצעת החוק היא כי ההליכים שננקטים כנגד בעל הרכב יופסקו - מהמועד שבו ידרוש לקבל העתק מהודעה לתשלום שאמורה היתה להישלח אליו בדואר הרשום, ועד לקבלת העתק של הדו"ח שנשלח אליו.

כיום הרשויות המקומיות רשאיות להתחיל בהליכי גבייה לאחר 15 ימים מהמועד לתשלום המופיע בהודעה לתשלום הקנס. בקשה של החייבים לראות את הדו"ח אינה מונעת את המשך ההליך ואינה מעכבת את המשך פעולות הגבייה הננקטות נגדם.

לדברי ח"כ אפללו, "יכול לקרות מצב בו אדם לא ראה את הדו"ח על מכוניתו, או לא קיבל את ההודעה לביתו בשל תקלה כלשהי. אדם כזה עלול למצוא את עצמו בסיטואציה של הפעלת הליכי גבייה כנגדו, מבלי שתהיה לו הזכות לראות את הדו"ח ואת ההודעה לתשלום שנשלחה אליו. לאדם כזה אין כיום אפשרות לשלם את הקנס ללא ריביות והוצאות גבייה שהתווספו לסכום הקנס המקורי, ואת זאת הצעת החוק באה לתקן".

נזכיר כי אפללו יזם הצעת חוק נוספת, לפיה מי שנמסרה לו הודעת קנס יהיה רשאי לשלם רק 50% מסכום הקנס הנקוב בהודעה - ובלבד ששילם את הסכום בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה. הצעה זו עברה בקריאה טרומית במליאת הכנסת והועברה לדיון בוועדת הכלכלה לצורך הכנתה לקריאה ראשונה.

צרו איתנו קשר *5988