ההוצאה לפועל: אי-איסוף אזהרת התשלום בדואר לא ימנע את הגבייה

הוועדה לשיפור הליכי ההוצאה לפועל הגישה את מסקנותיה לנאמן ■ בין היתר מומלץ לאפשר הסדר חובות - כך שבמקרים מסוימים ייאלצו הזכאים לוותר על חלק מהריביות, אך תיווצר תודעה ציבורית של "פתיחת דף חדש"

על פקידי ההוצאה לפועל להתקשר אל בתיהם של חייבים חדשים, כאלה שנפתח נגדם תיק ראשון בהוצאה לפועל, על מנת לעודד אותם לשלם את החוב במהירות, לתת להם תמיכה ולענות על שאלותיהם בנוגע להליך הצפוי להם - כך עולה מהמלצות דו"ח הביניים של הוועדה לשיפור וייעול הליכי האכיפה והגבייה שהגישו אתמול (ג') מנהל רשות האכיפה והגבייה, דוד מדיוני, ויו"ר הוועדה, השופט עודד מאור, לשר המשפטים יעקב נאמן.

עוד הומלץ כי אזהרה שנשלחת בדואר רשום וחוזרת בציון "לא נדרש" תיחשב כהמצאה לצורך ביצוע פסק דין, כך שאם יתקבלו ההמלצות - הימנעות מלאסוף את הדואר לא תסייע לחייבים להתחמק מהליכי הגבייה נגדם. זאת בניגוד למצב היום, בו אי-דרישה מונעת התחלת גבייה אגרסיבית. בנוסף, ממליצה הוועדה להוסיף תחליף המצאה בדרך של פרסום באינטרנט.

הוועדה, שמונתה על-ידי נאמן באפריל 2009 לצורך בחינת מערכת ההוצאה לפועל ולהעלאת רעיונות לשיפור מנגנוני האכיפה והגבייה הקיימים בה, גילתה בין השאר כי חייבים חדשים הנתקלים לראשונה בהליכי הוצאה לפועל אינם יודעים כיצד לפעול, ולכן גוברת בעניינם הסכנה שחובם יתפח, עד למצב שהחייב יתקשה לשלם את חובו גם אם ירצה בכך.

לפיכך ממליצה הוועדה על נקיטת מספר צעדים שיעודדו חייבים חדשים להקדים ולשלם את חובם, בהם פנייה טלפונית יזומה מצד ההוצאה לפועל; שליחת איגרת לחייב; הקמת "לשכה להכוונה וסיוע" צמודה לכל לשכת הוצאה לפועל, וכן יצירת תמריצים כלכליים לחייבים חדשים.

ליקויי גבייה

הוועדה - בראשות שופט השלום מאור, שכיהן כראש ההוצאה לפועל, ושחברים בה נציג לשכת עורכי הדין, נציגים מקצועיים ומשפטיים של רשות האכיפה והגבייה ונציגי משרד המשפטים ומשרד האוצר - אמורה להשלים את עבודתה עד לסוף שנת 2010.

המלצות הביניים של הוועדה מחולקות לשני חלקים עיקרים: המלצות לייעול תפקודה של מערכת ההוצאה לפועל, שמטרתן המוצהרת הנה "להוציא את העגלה מהבוץ"; והמלצות לשיפור הליכי הגבייה.

במסגרת עבודת הוועדה התגלו ליקויים רבים במערך הגבייה והאכיפה של מערכת ההוצאה לפועל. בין היתר התברר כי ברבע מהתיקים המתנהלים בהוצאה לפועל לא נמסרות אזהרות לחייבים. בשנת 2009 נשלחו למעלה מ-600 אלף אזהרות לחייבים, אך רק ב-55% מהמקרים ידוע שהאזהרה הומצאה לחייב, וניתן היה להתחיל לנקוט הליכי הוצאה לפועל נגדו; ב-29% מהמקרים האזהרה נשלחה, ועד מועד הפקת הנתונים לא ידוע האם הגיעה לחייב; וב-16% מהמקרים לא הומצאה האזהרה לחייב, ולא ניתן היה להתחיל בהליכים.

נתונים חמורים יותר נמצאו בשנים 2005-2008: בכרבע מהמקרים לא בוצעה האזהרה. כתוצאה מכך מונחים תיקים רבים בלשכות ההוצאה לפועל ללא כל אפשרות מעשית לנקוט הליכי אכיפה. בעניין זה המליצה הוועדה על הפיכת המען הרשום במשרד הפנים למען המחייב. משמעות הדבר היא שהכתובת הרשומה במשרד הפנים היא המחייבת.

תיקים גנוזים

עוד כשל שצף במהלך עבודת הוועדה נוגע במספר תיקי ההוצאה לפועל שאינם זוכים לטיפול. חברי הוועדה גילו כי בלשכות ההוצאה לפועל מצטברים מדי שנה עשרות אלפי תיקים המצויים במצב של חוסר מעש. כיום רשאי רשם ההוצאה לפועל להורות על סגירת תיקים גנוזים רק לאחר 4 שנים שלא היתה בהם פעילות, דבר היוצר סרבול וחוסר יעילות. לפיכך, הוועדה ממליצה לאפשר סגירת תיקים ללא פעילות בלוח זמנים קצר יותר.

במערכת ההוצאה לפועל פתוחים כיום כ-3.5 מיליון תיקים. מבדיקת הוועדה עולה כי כ-26% מהתיקים הללו מצויים בגניזה בשל היעדר פעילות; עוד עלה כי בכל שנה נפתחים בין 300 ל-400 אלף תיקי הוצאה לפועל חדשים ואף למעלה מכך, ואילו מספר התיקים הנסגרים בכל שנה נע בין 100 ל-200 אלף תיקים בלבד.

בעשור האחרון צמח מספר התיקים בלשכות ההוצאה לפועל מכ-1.1 מיליון תיקים פעילים ב-1997 לכ-2.5 מיליון תיקים פעילים (לא כולל מלאי התיקים הגנוזים) ב-2009.

ויתור על ריביות

בנוסף, הוועדה ממליצה להוציא הוראת שעה לעניין הסדרת החובות, שתעודד חייבים שיש ביכולתם לסלק את החוב אך כורעים תחת נטל הריביות והתשלומים הנלווים, לעשות כן בפרק זמן מוגבל שייקבע. לשם כך, צויין בדו"ח הביניים, ייאלצו הזכאים לוותר על חלק מהריביות, אך תיווצר תודעה ציבורית של "פתיחת דף חדש".

בין המלצות הוועדה קיימת גם התייחסות ראשונה להגברת הפיקוח על כונסי נכסים, שמשמשים כ"ידו הארוכה" של רשם ההוצאה לפועל. הוועדה גיבשה שורה של המלצות לשיפור הפיקוח על עבודתם של הכונסים, אך ביקשה כי ייערך ראשית פיילוט בעניין כדי לשוב ולבחון את ההמלצות.

עיקרי ההמלצות

* יצירת תמריצים כלכליים לחייבים חדשים

* התקשרות לחייבים חדשים כדי לעודדם לשלם

* אי-איסוף אזהרה בדואר רשום לא תמנע פתיחת הליכים

* הכתובת הרשומה במשרד הפנים היא המחייבת

* סגירת תיקים ללא פעילות בלוח זמנים קצר יחסית

* ויתור של הזכאים על חלק מהריביות במקרים מסוימים

* הגברת הפיקוח על כונסי נכסים של ההוצאה לפועל

צרו איתנו קשר *5988