שיפור בתוצאות סולבר: רווח של 1.5 מ' ד' ברבעון הרביעי

הרווח התפעולי של סולבר ב-2009 הסתכם בכ-8.1 מיליון דולר, בהשוואה להפסד תפעולי של כ-370 אלף דולר ב-2008

יצרנית חלבוני הסויה סולבר מדווחת על שיפור ניכר ברווחיות ב-2009. הרווח הנקי של החברה ב-2009 מסתכם בכ-3.4 מיליון דולר, בהשוואה להפסד נקי של כ-3.1 מיליון דולר בתקופה המקבילה ב-2008. ברבעון הרביעי רשמה סולבר רווח נקי של 1.5 מיליון דולר, בהשוואה להפסד נקי של כ-90 אלף דולר ברבעון המקביל.

השיפור הניכר בשורת הרווח הנקי מקורו בגידול של 51% ברווח הגולמי של סולבר ב-2009 לכ-20 מיליון דולר בהשוואה לרווח גולמי של כ-13.2 מיליון דולר ב-2008. שיעור הרווח הגולמי של סולבר ב-2009 הגיע לכ-12.5% מסך ההכנסות בהשוואה לשיעור רווח גולמי של כ-7% ב-2008.

ברבעון הרביעי של 2009 הסתכם הרווח הגולמי של החברה בכ-5.5 מיליון דולר, המהווה כ-13.2% מסך ההכנסות, גידול של פי שניים בהשוואה לרווח גולמי של 2.7 מיליון דולר ברבעון המקביל, אז הוא היווה כ-6.8% מסך ההכנסות של החברה.

השיפור ברווח הגולמי הושג הודות לשינוי בתמהיל המכירות והאפליקציות, גידול בכמויות המכירה של חלבונים תוך מעבר למוצרים בעלי ערך מוסף גבוה יותר. ניהול קפדני של מחירי המכירה ויישום תוכנית התייעלות תרמו אף הם לשיפור ברווח הגולמי.

הרווח הגולמי במגזר החלבונים והאיזופלבונים ב-2009 הסתכם בכ-14.8 מיליון דולר, כ-20% ממכירות המגזר לעומת כ-8.5 מיליון דולר ב-2008, אז הן היוו כ-12% ממכירות המגזר. הרווח הגולמי במגזר השמנים והכוספאות הסתכם בכ-5.1 מיליון דולר ב-2009, שהם כ-6% ממכירות המגזר לעומת רווח גולמי של כ-4.7 מיליון דולר ב-2008, אז הן היוו כ-4.1% ממכירות המגזר.

הרווח התפעולי של סולבר ב-2009 הסתכם בכ-8.1 מיליון דולר, בהשוואה להפסד תפעולי של כ-370 אלף דולר ב-2008. שיעור הרווח התפעולי מסתכם בכ-5% מסך הכנסות החברה. הרווח התפעולי של סולבר ברבעון הרביעי של 2009 מסתכם בכ-2.5 מיליון דולר - כ-6% מסך ההכנסות, בהשוואה להפסד תפעולי של 210 אלף דולר ברבעון המקביל. השיפור ברווח התפעולי נובע בעיקר משיפור ברווחיות במגזר החלבונים והאיזופלבונים שגדלה ב-2009 בכ-272% לכ-4.2 מיליון דולר. הרווח התפעולי במגזר השמנים והכוספאות הסתכם ב-2009 בכ-3.8 מיליון דולר, גידול של 83%.

ההכנסות של סולבר ב-2009 הסתכמו בכ-160.2 מיליון דולר, ירידה של 14% בהשוואה להכנסות של כ-186.8 מיליון דולר ב-2008. סולבר צמחה ברבעון הרביעי בכ-2.7%, ולמעשה רושמת החברה ב-2009 צמיחה עקבית ומתמשכת בכל רבעון בהשוואה לרבעון הקודם. הכנסות סולבר ברבעון הרביעי של 2009 הסתכמו בכ-41.3 מיליון דולר.

ההון העצמי של סולבר נכון לסוף 2009 מסתכם בכ-60.3 מיליון דולר, כ-52% מסך המאזן.

שאול שלח, מנכ"ל סולבר, אמר כי "אנחנו מרוצים מאוד מהשיפור ברווחיות הקבוצה ב-2009 שהיא תוצאה של ניהול ממוקד של תמהיל המוצרים והאפליקציות וביצוע מהלכי התייעלות שחיזקו את כושר התחרות של החברה. ניהול טוב יותר של מחירי המכירה בכל אחד מהמוצרים שלנו, למרות העלייה במחירי התשומות, הובילו לשיפור הניכר ברווחיות הקבוצה. שיפור העלויות בחלבון המבודד, העברת ייצור החלבון הפונקציונאלי לסין, הגדלת נפח הייצור בסין וייעול תהליכי הבקרה בחברה תרמו לשיפור הניכר בתוצאות הפיננסיות של הקבוצה ב-2009. במבט ל-2010 הרי שהבשלתם לאחרונה של מוצרים חדשים, לאחר מהלכי פיתוח ארוכים, משפרים את מיצוב החברה ומשפרים את כושר התחרות שלה בשווקי ארה"ב, מערב אירופה וסין".

צרו איתנו קשר *5988