הכשרת היישוב מדווחת על מעבר לרווח של 73 מיליון שקל ב-2009

עופר נמרודי מאותת כי העסקה לרכישת רשיונות לחיפוש גז בשדות "שרה" ו"מירה", הנמצאות מול חופי חדרה, עומדת בפני סגירה: "אנו רואים הזדמנות עסקית רבת פוטנציאל לעסקה"

קבוצת הכשרת הישוב , אשר ציינה בספטמבר אשתקד 100 שנים להיווסדה, מציגה הערב (ד') דוחות כספיים, ומדווחת על שיפור בתוצאות. בשורה התחתונה דיווחה הכשרת הישוב על רווח נקי של 73 מיליון שקל לעומת הפסד בסך 93 מיליון שקל בשנת 2008.

הכנסות החברה הסתכמו בשנת 2009 בסך של כ-912 מיליון שקל לעומת כ-1.02 מיליארד שקל ב-2008. במרבית סעיפי ההכנסות של החברה נרשם גידול - ממימוש מקרקעין הכנסות בסך של כ-32 מיליון שקל לעומת 14 מיליון שקל אשתקד והכנסות משכר דירה בהיקף של כ-195 מיליון שקל בשנת 2009 לעומת כ-174 מיליון שקל אשתקד.

העלייה בהכנסות משכירות נובעת מעלייה בהכנסות קניון שבעת הכוכבים בהרצליה, ומאיחוד לראשונה של תוצאות חלק מהמחסנים הלוגיסטיים החל מסוף שנת 2008, אשר נכללו עד כה במסגרת תוצאות חברות כלולות.

הכנסות רשת המלונאות רימונים הסתכמו בכ-140 מיליון שקל לעומת כ-134 מיליון שקל אשתקד. עיקר הירידה בהכנסות נובע מהכנסות מעסקי תקשורת אשר הסתכמו בסך 447 מיליון שקל בהשוואה ל-487 מיליון שקל בשנה הקודמת, ומהכנסות מעסקאות בנייה אשר הסתכמו בסך 97 מיליון שקל בהשוואה לסך של 213 מיליון שקל.

הרווח ממגזרים בשנת 2009 הסתכם בכ- 157 מיליון שקל לעומת כ-78 מיליון שקל אשתקד. שיעור הרווח ממגזרים מסך ההכנסות הינו 17% בתקופת הדוח לעומת 8% בשנת 2008. הסיבות לגידול ברווח ממגזרים הינן - עלייה ברווח מעסקי נדל"ן ל-190 מליון שקל בשנת 2009 בהשוואה ל-159 מליון שקל בשנת 2008, ומצמצום המקבילה ב-2008.

בשנת 2009 נרשמה עלייה בערך הנדל"ן להשקעה, נטו בסך 75 מיליון שקל בהשוואה לסך של 104 מיליון שקל אשתקד. עליית הערך בשנת הדוח נובעת בעיקר מעדכון שוויו של קניון שבעת הכוכבים בהרצליה - בשל עלייה בהכנסות נטו בכ-3 מיליון שקל במונחים שנתיים, והתאמת שיעור ההיוון לפי עסקאות שבוצעו בתחום.

עופר נמרודי, מנכ"ל הכשרת הישוב, הביע קורת רוח מפעילותה של החברה בשנה החולפת, והוסיף: "את השנה החולפת, אשר החלה על רקע משבר גלובלי עמוק, צלחה החברה בהצלחה. לחברה נכסים מניבים בשטח כולל של כ-372 אלפי מ"ר המושכרים בתפוסה יציבה של כ-90% בממוצע, תוך עלייה מתמדת בשכר הדירה. נכסים אלה, ובעיקר פעילויות הפארקים הלוגיסטיים והקניונים בארץ ובחו"ל מהווים את הבסיס האיתן של החברה.

"במקביל, עסקי המלונות מראים סימני תנופה, במסגרתם צורפו לרשת שני מלונות בניהול - האחד בירושלים, והשני באילת. אנו ממשיכים בפעולות לייצוב מעריב ויצירת מנועי צמיחה חדשים, בהנהגת כוח ניהולי חדש ומיומן. זו רק תחילתה של תוכנית ההיערכות החדשה שהונהגה בעיתון, אשר יהווה את הבסיס לאופק החדש שיתממש עם שילוב הכוחות עם שותפנו ברוך הכשרונות זקי רכיב".

לאחרונה חשף "גלובס" כי הכשרת היישוב מנהלת מו"מ לרכישת רשיונות לחיפוש גז בשדות "שרה" ו"מירה" הנמצאות מול חופי חדרה, פרסום אותו אישרה החברה בדיווח לבורסה. החברה טרם חתמה על עסקה, אך נמרודי רומז בהודעתו כי כנראה העסקה קרובה לסיכום חיובי.

צרו איתנו קשר *5988