אל-על הפסידה 76 מיליון דולר - חיים רומנו קיבל 8.2 מיליון שקל

הכנסות הקבוצה בשנת 2009 הסתכמו בכ-1.65 מיליארד דולר - ירידה של 21.0% ביחס לשנת 2008 ■ "מצנח הזהב" של המנכ"ל היוצא רומנו הסתכם בכ-3.4 מיליון שקל

חברת התעופה אל-על הציגה הבוקר (א') את תוצאותיה לשנת 2009. הכנסות הקבוצה בשנת 2009 הסתכמו לסך כ-1.65 מיליארד דולר, ירידה של 21.0% ביחס לשנת 2008 . הרווח הגולמי הסתכם לכ-211.6 מיליון דולר ביחס לכ-320 מיליון דולר ב-2008, ירידה של 33.9% . בשורה התחתונה רשמה החברה הפסד לאחר מס של כ-76.3 מיליון דולר לעומת הפסד של כ-41.9 מיליון דולר בשנת 2008 .

ברבעון הרביעי של השנה דיווחה אל-על בשורה התחתונה על הפסד של 29 מיליון דולר לאחר שההכנסות ברבעון הצטמקו ב-11% ל-413 מיליון דולר.

באל-על חברה מציינים כי שנת 2009 הושפעה מהמשבר הכלכלי העולמי שראשיתו בשנת 2008 ואשר גרם בין היתר, לקיטון בתנועת הנוסעים והמטענים בדרך האוויר, לעודף היצע מושבים ונפח מטען, אשר ביחד עם הירידה במחירי הדלק הסילוני ממחירי השיא בקיץ 2008 והירידה המשמעותית בתנועה העסקית, הקטין את התשואה לנוסע ולטון מטען וגרם להפסדים ניכרים לחברות תעופה בעולם.

תנועת הנוסעים בנתב"ג הושפעה לרעה גם ממבצע "עופרת יצוקה" והשלכותיו במחצית הראשונה של שנת 2009 סך המושבים שהציעו חברות התעופה הסדירות בנתב"ג גדל בשנת 2009 ב-4.9% ביחס לשנת 2008 , בה בשעה שמספר הנוסעים בטיסות הסדירות גדל ב-1.1% בלבד. בתנועת השכר בנתב"ג בשנת 2009 חלה ירידה של כ-27.4% ביחס לשנת 2008 .

בסך-הכל הסתכמה תנועת הנוסעים הבינלאומית אל ומ-נתב"ג במהלך שנת 2009, על-פי נתוני רשות שדות התעופה ב-10.5 מיליון נוסעים, המהווה ירידה של 5% ביחס לשנת 2008 . סך הכול הטיסה החברה בשנת 2009 בטיסות סדירות ושכר 3.8 מליון קטעי נוסע בדומה לשנת 2008 תוך שהיא שומרת על אחוז תפוסה גבוה של כ-81% וחלק שוק של 37.5% לעומת 35.7% בשנת 2008 .

יתרות המזומנים, שווי מזומנים ופיקדונות לזמן קצר של הקבוצה ליום 31 בדצמבר 2009 הסתכמו לכ-114.6 מיליון דולר לעומת 58.4 מיליון דולר ליום 31 בדצמבר 2008 . ההון העצמי של הקבוצה ליום 31 בדצמבר 2009 הסתכם לכ-114.6 מליון דולר, גידול של כ- 5.1 מיליון דולר ביחס ליום 31 בדצמבר 2008 .

עוד מציינים באל-על כי "על אף המשבר הכלכלי הקשה והמצב הגיאופוליטי באזורנו, המשיכה החברה בפעילות מסחרית ותפעולית נמרצת. בשנת 2009 הושלם שדרוג מחלקות היוקרה בכל ציי המטוסים ארוכי-הטווח, פותחה מערכת למכירת מוצרי דיוטי פרי באינטרנט, נחתמו הסכמי קוד משותף עם שתי חברות תעופה אירופאיות וחברת תעופה מסין, החברה הגדילה את מכירותיה בצינורות השיווק הישירים, המוקד הטלפוני והאינטרנט, בכ-37% לעומת שנת 2008 ".

לגבי שכרו ופיצויי הפרישה של המנכ"ל לשעבר, חיים רומנו, מציינים באל-על כי ועדת הביקורת והדירקטוריון של החברה החליטו כי תקופת אי-התחרות, אשר על-פי הסכם ההעסקה הינה בת 6 חודשים ממועד סיום העבודה, תוארך ב-12 חודשים נוספים, וזאת בתמורה לתשלום חד-פעמי בסך של 750 אלף שקל.

נכון למועד הדוח, נרשמה עלות נוספת (פיצויים) בגין סיום העסקתו של רומנו בסך של כ-3.4 מיליון שקל. בסך הכל קיבל רומנו, שפרש מהחברה בתחילת ספטמבר, כ-8.2 מיליון שקל. עלות שכרו של עמיקם כהן, יו"ר החברה, הסתכמה בכ-1.8 מיליון שקל. סך הכל עלות השכר של 5 הבכירים באל-על עמדה על כ-12.5 מיליון שקל.

אליעזר שקדי, מנכ"ל אל-על הנכנס, ציין כי "עם כניסתי לתפקיד, לפני כ- 3 חודשים ערכנו ניתוח מעמיק יחד עם חברת ייעוץ מקצועית בינ"ל המתמחה בתחום התעופה. נקטנו מספר צעדים מיידיים ואנו בעיצומם של שינויים ופעולות בהקשרי מסחר, ניהול סיכונים, איכות ושירות, מתוך כוונה לפתח מקורות הכנסה, שותפויות חדשות ומיצוי יכולות בתחומי נוסעים, מטענים ותיירות בכלל".

"בכוונתנו, במקביל לגיבוש תכנית רב שנתית, לעצור את המגמה ולהפוך את שנת 2010 לשנת מפנה, תוך צמצום הוצאות, התנהלות מסחרית נכונה, הגעה לשווקים חדשים ופיתוח מנועי צמיחה".

צרו איתנו קשר *5988