מעלות הורידה את דירוג דלק נדל"ן ל-BB

כדי להימנע מאפשרות של פרעון מיידי שוקלת דלק נדל"ן להפקיד בידי נאמן את היתרה הבלתי מסולקת של אג"ח מסדרה ב' בגובה של 73 מיליון שקל ■ בד בבד רכש בעל השליטה בדלק נדל"ן, יצחק תשובה, כ-20% מהסדרה אולי כמהלך מקדים לקראת השתלטות על אסיפת האג"ח

ההשקעה באג"ח של חברת דלק נדל"ן, שבשליטת יצחק תשובה, היא ספקולטיבית. כך מעריכים האנליסטים בחברת הדירוג S&P מעלות, שחתכו את דירוג האג"ח של החברה בשלוש דרגות לרמה של BB.

הפחתת הדירוג מאפשרת למחזיקי אג"ח ב' של החברה לדרוש פירעון מיידי. כדי למנוע תרחיש כזה, שוקלת דלק נדל"ן להפקיד בידי הנאמן את היתרה הבלתי מסולקת של סדרת האג"ח, בגובה של 73 מיליון שקל, ובכך לנטרל אפשרות להיווצרות כדור השלג.

הסכנה לתחילתו של כדור שלג נובעת מכך שדרישה לפירעון מיידי בסדרה ב', תאפשר גם למחזיקי סדרות נוספות, בהיקף של 1.8 מיליארד שקל, להגיש דרישה דומה. מלבד מחזיקי האג"ח, גם לבנק מרכנתיל דיסקונט, שלו חייבת דלק נדל"ן 65 מיליון שקל, קיימת כעת הזכות לדרוש פירעון מיידי של החוב

החברה דווחה היום לבורסה כי לאור האסטרטגיה שלה, שיחות עם מלווים ובעל שליטה, ותוכניות עתידיות ובכללן גיוס הון ואשראי - הורדת הדירוג לא צפויה להביא לפירעון מיידי של ההלוואות ואשראים של החברה.

דרך אחרת למנוע דרישה לפירעון מיידי באג"ח ב' היא השתלטות על סדרת האג"ח. תשובה עצמו, דיווחה דלק נדל"ן, מחזיק כבר ב-20.5% מהסדרה (ערך חוב של 15 מיליון שקל).

"מכירת הנכסים פוגעת"

במעלות מציינים כי הדירוג הנמוך החדש יישאר תחת מעקב, עם השלכות שליליות, לתקופה של עד 3 חודשים. במהלך תקופה זו תיבחן יכולת החברה לעמוד בהתחייבויותיה בהתאם לתוכנית המימושים המתוכננת לה, ויכולתה לשפר את הפרופיל הפיננסי שלה.

בחברת הדירוג, המנוהלת על ידי דורית סלינגר, גם מתריעים ביחס למצבה של דלק נדל"ן, הנמצאת בקשיים מזה זמן, ומציינים את המשך שחיקת ההון העצמי של החברה, בעיקר בשל מחיקות גבוהות. זאת תוך שחברת הנדל"ן העלתה את רמת המינוף שלה לכזאת שאינה תואמת את הדירוג הקודם, והחלישה משמעותית את הפרופיל הפיננסי שלה.

במעלות מציינים עוד כי "על אף מכירות נכסים בהיקפים גבוהים בתקופה האחרונה בהתאם לאסטרטגיה של החברה, הנזילות נותרה חלשה ויכולת החזר החוב ממשיכה להסתמך על מכירת נכסים, קווי אשראי חדשים ותמיכת בעל השליטה בחברה".

במעלות רואים בעיה במכירות האגרסיביות של נכסים, ומציינים בסקירתם כי "על אף שמכירות הנכסים משפרות את הנזילות של החברה בטווח הקצר, הדבר פוגע בחוסנה בטווח הארוך ומחליש את הפרופיל העסקי". עם זאת, על פי מעלות, "החברה תזכה לתמיכתו של תשובה בתשלום החלויות הקרובות במידת הצורך".

במאי 2009 הוצאה דלק נדל"ן מהפורטפוליו של קבוצת דלק, והפכה להיות חברה בשליטתו הישירה של יצחק תשובה, בעל השליטה בקבוצה. המטרה הייתה לחזק את המאזן של קבוצת דלק, מתוך חשש להמשך ההידרדרות במצבה של חברת הנדל"ן המניב.

הדו"חות לסיכום השנה החולפת מציגים אמנם שיפור בתוצאות, אך עם גירעון של 293 מיליון שקל בהון העצמי, עדיין מרחפת עננה מעל עתיד החברה, כשהיקף ההתחייבויות נותר מדאיג - 21 מיליארד שקל. גם הגידול בהכנסות אשתקד לא מנע מהחברה להציג בשורה התחתונה הפסד ענק של 1.1 מיליארד שקל. זאת, על רקע ירידת ערך נדל"ן להשקעה בהיקף של 834 מיליון שקל.

הולכים לקראת החברה

עם זאת, מדובר בשיפור לעומת 2008 אז נרשם הפסד גדול אף יותר, 3.3 מיליארד שקל. בחברה מדגישים שלא מדובר בהפסד תזרימי אלא חשבונאי, ואכן, ב-2009 החברה רשמה תזרים מזומנים של 923 מיליון שקל כתוצאה ממימוש נכסים. במסגרת האסטרטגיה שהתווה המנכ"ל, ערן מיטל, דלק נדל"ן מתכוונת להתמקד בהחזקותיה בחברות דנקנר השקעות (ישראל) ו-DGRE (זרוע חו"ל).

בינתיים, מחזיקי האג"ח הולכים לקראת החברה, ובשבוע שעבר נחתם תיקון לסדרות א' וב', לפיו גם במקרה של הפרת קובננטים לא יהווה הדבר עילה לפירעון מיידי, כל עוד החברה תשעבד לטובתם את היתרה הבלתי מסולקת.

מדלק נדל"ן נמסר היום כי "החברה ממשיכה ביישום האסטרטגיה שלה על מנת לחזק את בסיס ההון שלה ולשוב לפסים של צמיחה. במעלות מציינים כי הם רואים בחיוב את האסטרטגיה של החברה עד כה, וכי הפרופיל העסקי שלה ממשיך לתמוך בחיוב בדירוג שלה, וזאת לאור הפיזור הגבוה של הנכסים, איכות הנכסים, אחוזי התפוסה הגבוהים ומשך חוזי השכירות".

צרו איתנו קשר *5988