שריג: "המטרות הן לטפל בכשלים ולהגן על ציבור החוסכים"

גלובס tv "מוטלת עלינו העבודה לפקח ולנהל, כדי למנוע כשל שוק"

עודד שריג, הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, התייחס היום בוועידת שוק ההון של "גלובס" בשיתוף BDO זיו האפט, שמתקיימת היום בת"א, לתפקידים והמטרות של הפיקוח של אגף שוק ההון.

"באשר לכשל שוק בתחום ההשקעות והחיסכון הפנסיוני, מוטלת עלינו העבודה לפקח ולנהל כדי למנוע את המצב הזה. הסדרה לפי כללים פרטניים ולא עפ"י עקרונות. בפועל במדינות ה-OECD הרגולציה על החיסכון הפנסיוני לרוב מופנית על לווה בודד ונגד ניגוד עניינים".

"המטרות ברגולציה ובפיקוח הן לטפל בכשלים ולהגן על ציבור החוסכים. יש עלינו חובת נאמנות, מניעת ניגודי עניינים, צמצום סיכונים, ופיתוח כללי משטר תאגידי במטרה להעביר אחריות וסמכות למשקיעים המוסדיים ולווסת את ההתנהגות שלם כלפי ציבור החוסכים".

"מטרה נוספת היא לשמור על המשקיעים המוסדיים. חיסכון פנסיוני הוא ארוך שנים, ולכן חשוב לנו לשמור על היציבות של אותם גופים כדי שיוכלו לאחר שנים להגן בעצמם על החיסכון של הציבור", הוסיף שריג. "מטרה נוספת של הפיקוח, הוא הגברת התחרות בין המשקיעים המוסדיים - זה מעלה את הניידות בחיסכון הפנסיוני, ובסופו של דבר בא לטובת ציבור החוסכים".

"ועדת חודק הציבה לעצמה כמה מטרות לטיפול בכשלי שוק. אצל המוסדיים - חינוך להשקיע באופן חכם יותר, ולתת להם כלים להתמודד עם הקשיים מול החוסך ולגרום להתאמה בין סיכון ההשקעות למאפייני וטעמי הלקוח. לשם כך ננקטו כמה צעדים: במסלול המחדל לפתוח חמישה אפיקי השקעה, כשרמת הסיכון פוחתת עם עליית גיל החוסכים", ציין שריג.

"האתגרים שלנו לעתיד, הם האחדת כללי ההשקה בחיסכון הפנסיוני כצעד משלים לרפורמת בכר; הגברת מעורבות אורגנים בגופים מוסדים בפיקוח ובבקרה; התאמת רגולציית ההשקעות להתפתחויות בשוק ההון, ושיפור רמת האוריינות הפיננסית", סיכם שריג.

צרו איתנו קשר *5988