תוכן מקודם

כתבה זו נכתבה והופקה על ידי כותבי תוכן מקצועיים בשיתוף גורם מסחרי.

כתבות התוכן השיווקי בגלובס כוללות מידע ענייני בעל ערך מוסף לקורא, תוך שמירה על שקיפות מרבית כחלק מהקוד האתי של גלובס.

דו"ח המבקר: "אגף שוק ההון באוצר הגיע לא מוכן למשבר"

על פי דו"ח מבקר המדינה, רפורמות מהותיות כמו רפורמת בכר בוצעו באיחור ובאופן חסר‏ ■ ‏‎‎בנוסף המבקר מבקר גם את מהלכה של ועדת חודק בשני היבטים: אי-טיפול בהסדר מניעת ניגוד עניינים ולגבי חסרונם של אנשי רשות ני"ע בדיוניה

‎‎אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון באוצר הגיע לא מוכן למשבר הגדול מאחר שלא התכונן מבעוד מועד להיערכות עם שורה של בעיות, שאכן פגעו בשוק החיסכון הפנסיוני. כך נכתב בדו"ח מבקר המדינה ל-2010, שבו המבקר מתייחס לכך שהאגף הוביל הסדרה חשובה באיחור רב, לאחר יישום רפורמות מהותיות בשוק - בראשן ועדת בכר. כך, לדעת משרד מבקר המדינה, אגף שוק ההון הוביל יישום איטי וחסר של רפורמות מרכזיות שהוביל, כמו גם בטיפול בהסדרת שוק האג"ח הקונצרניות, מתן אשראי על ידי המוסדיים ועוד.

בנוגע לתחום המרכזי של הסדרת שוק החיסכון הפנסיוני והפיקוח עליו, המבקר גורס כי האגף היה לא מוכן בשורה ארוכה של תחומים בהם: עמידה בהוראות השקעה, מתן אשראי, ריכוז הרוב המכריע של החוסכים והחיסכון הפנסיוני במסלולים כלליים ועוד.

משרד המבקר גורס כי היה על אגף שוק ההון לבדוק בשלב מוקדם יותר אם תנאי הנפקות שנעדרים מהם תניות חוזיות, אמות מידה פיננסיות ובטוחות.

מכאן, גורסים במשרד מבקר המדינה, מהלך יישום הרפורמות בשוק ההון ובראשן רפורמת בכר, חסרו מנגנוני הסדרה ופיקוח שיאזנו בין שיקולים של פיתוח וליברליזציה של השווקים לבין סדרי פיקוח ושיקולים של הגנה על כספי החוסכים. עתה, ממשיכה הביקורת, על האגף להמשיך ולאסוף נתונים ולפקח על מנת להגן כנדרש על חסכונות הציבור המנוהלים על ידי הגופים המוסדיים. כלומר, קודם למשבר אגף שוק ההון לא ביקר נושאים אלו באופן ראוי ובעיקר בנוגע להתאמת החיסכון הפרטני לגילו של החוסך, אם כי, בעקבותיו, האוצר כבר החל לקדם מיוזמתו הסדרה העונה גם על הערות המבקר (ושנמצאת בעיצומה).

‏‎‎ועדת חודק: ניגוד עניינים

‏‎‎בנוסף, המבקר מבקר גם את מהלכה של ועדת חודק, שהוביל האוצר להסדרת שוק הנפקות האג"ח הקונצרני, בשני היבטים: אי-טיפול בהסדר מניעת ניגוד עניינים ולגבי חסרונם של אנשי רשות ני"ע בדיוניה.

בעניין הראשון, המבקר קובע כי "מתברר כי הממונה על שוק ההון, שמינה את חברי הוועדה, וכן הייעוץ המשפטי של משרד האוצר, לא פעלו ברוח האמור בהנחיות היועץ המשפטי לממשלה ולא דאגו לקביעת הסדר למניעת ניגוד עניינים, שבמסגרתו, בין היתר, יחשוף כל חבר בוועדה כל עניין אישי או אחר הנוגע לסוגיות הנדונות בוועדה".

בנוגע לעניין השני הוא אומר ש"היה חשוב שעמדתה של הרשות תושמע גם במהלך דיוני הוועדה ולא רק לאחר מכן ובדיעבד", נאמר בביקורת. עוד נאמר "שעולה הצורך לבחון שינוי משמעותי בשוק ההון יש מקום לפעול בשיתוף פעולה עם הרשויות הרלוונטיות שאף להן יש ידע מקצועי בתחום, כדי להגיע לתוצאות הטובות ביותר". דבר שלא קרה בוועדת חודק לפי לינדנשטראוס.

נוסף לכך, דו"ח המבקר מתייחס לסוגיית האג"ח הקונצרניות גם מה זווית של רשות ני"ע וגורס כי הרשות מתעכבת זמן ארוך מדי (ארבע שנים) בהסדרת הדרישות מנאמני האג"ח. נציין כי לאחרונה הגבירה הרשות את מאמצי החקיקה שלה בנושא, שעוכבו גם בגלל הכנסת. כך או כך, "קביעת ההון העצמי המזערי הנדרש מהנאמן היא חלק מהגדרה ברורה ומפורשת יותר של חובותיו", לדברי המבקר.

בשורה התחתונה המבקר מציין שראוי להגביר את התיאום ואת שיתוף הפעולה שבין רשות ני"ע לאגף שוק ההון ולגורמים אחרים כדי לזרז את פעולות ההסדרה בשוק האג"ח הקונצרניות. ‏‎‎‏

צרו איתנו קשר *5988