הצעת חוק: לשכת הפטנטים הישראלית תהפוך לרשות בינלאומית

‎‎השינוי יתבצע תוך שנתיים במסגרת תיקון לחוק הפטנטים, והוא חלק משינוי כללי בדיני הפטנטים בישראל ■ ‏‎‎מטרת הצעת החוק היא ליישם את ההסכם שנחתם בין רשות הפטנטים הישראלית לבין הארגון העולמי לקניין רוחני‏

‎‎רשות הפטנטים, הפועלת במסגרת משרד המשפטים, תהפוך בתוך שנתיים לרשות בינלאומית לחיפוש ולבחינה מקדימה של פטנטים - כך קובעת הצעת חוק שגובשה במשרד המשפטים, המהווה תיקון לחוק הפטנטים.

ל"גלובס" נודע כי מטרתה של הצעת החוק, שגובשה במחלקה האזרחית בייעוץ וחקיקה בראשות עו"ד שרית דנה, בעידודו ותוך מעורבות רבה של שר המשפטים פרופ' יעקב נאמן, היא ליישם את ההסכם שנחתם בין רשות הפטנטים הישראלית לארגון העולמי לקניין רוחני (‏‏WIPO‏).

הארגון העולמי לקניין רוחני החליט בספטמבר האחרון לאפשר לרשות הפטנטים הישראלית להפוך לרשות בינלאומית. בהסכם שנחתם בין הארגון לבין ישראל הוסמכה הרשות לבצע פעולות של חיפוש בינלאומי ובחינה מקדימה עבור בקשות פטנט בינלאומיות. מטרתה של הצעת החוק היא לקלוט לתוך הדין הישראלי הפנימי את הוראות האמנה הבינלאומית בדבר שיתוף-פעולה בענייני פטנטים.

מלבד הסמכת רשות הפטנטים לשמש כרשות בינלאומית, מסמיכה הצעת החוק את הרשות לגבות גם איגרות חדשות עבור ביצוע תפקידיה החדשים. כמו כן, החוק מסדיר את כל ההליכים הנוגעים להחלטתו של בוחן בדבר אי-עמידה בתנאי אחידות ההמצאה, כחלק מתהליך החיפוש או הבחינה המקדימה.

החוק גם מחליף באופן פורמלי את שמה של רשות הפטנטים לרשות, על-פי החלטת הממשלה מ-2006 שהעניקה לה מעמד של רשות עצמאית. כיום מוגדרת עדיין הרשות בחוק כ"לשכת הפטנטים".

לצורך יישום החוק, תצטרך רשות הפטנטים להגדיל את מספר בוחני הפטנטים המועסקים במסגרתה ל-100 לפחות.

בינואר השנה פרסם משרד המשפטים הצעת חוק נוספת, שמטרתה רפורמה בדיני הפטנטים בישראל, העוברים בתקופה זו שינוי משמעותי, במסגרת הרפורמה הכללית שעוברים דיני הקניין הרוחני. במסגרת זו נחקק בשנתיים האחרונות חוק זכויות יוצרים חדש, וחוק מדגמים חדש נמצא גם הוא בתהליך עבודה.

לדברי משרד המשפטים, "בשלב הראשון תוכל רשות הפטנטים לבצע את החיפוש ואת הבחינה המקדימה עבור בקשות פטנט בינלאומיות - רק לבקשות של תושבי ישראל ואזרחיה בארץ או בחו"ל, ובהמשך עבור בקשות פטנט בינלאומיות המוגשות במקומות שונים בעולם. קבלת האישור להפוך לרשות בינלאומית מעניקה יוקרה רבה לרשות הפטנטים, וצפויה להגדיל באופן ניכר את נפח פעילותה ואת הכנסות המדינה".‏‎‎‏

‏‎‎עיקרי הצעת החוק

*‏‎‎‏ הסמכת רשות הפטנטים לשמש רשות בינלאומית.

*‏‎‎‏ הרשות תוסמך לגבות איגרות חדשות עבור ביצוע תפקידיה החדשים.

* ‏‎‎החוק מסדיר את כל ההליכים הנוגעים להחלטתו של בוחן בדבר אי-עמידה בתנאי אחידות ההמצאה.

‏* ‎‎שמה של הרשות לפטנטים, המוגדרת עדיין בחוק כ"לשכת הפטנטים" ישונה באופן רשמי ל"רשות הפטנטים".

צרו איתנו קשר *5988