ביג רוכשת שני מרכזי קניות בקליפורניה בכ-33 מיליון דולר

שיעור התפוסה הממוצע בשני המרכזים הוא כ-96.5% ■ בהתאם להסכמי הרכישה, שני המרכזים ינוהלו באופן שוטף ע"י חברת Kimco, בתמורה לדמי ניהול בגובה 3.5% מההכנסות השוטפות

חברת ביג רוכשת שני מרכזי קניות בקליפורניה בכ-33 מיליון דולר. הנכסים נרכשים מקימקו, קרן אחזקות בנדל"ן (REIT) אמריקנית מובילה המחזיקה ומנהלת כ-1,500 נכסי נדל"ן בתחום הקמעונאות ברחבי ארה"ב, מקסיקו ודרום אמריקה.

ביג, הנמצאת בשליטת רוני ויהודה נפתלי, תרכוש 49.9% מזכויותיה של Kimco, בשני מרכזים מסחריים פתוחים מניבים.

הראשון, Towne Center East, הינו מרכז מסחרי פתוח בנוי, המצוי בעיר Signal Hill . המרכז בנוי על פני שטח של כ-60 דונם והינו בעל שטחי מסחר בהיקף של כ-14,370 מ"ר. במרכז 12 שוכרים אשר התקשרו בהסכמי שכירות לתקופות שכירות של בין 3 ל-22 שנים. שיעור תפוסת השוכרים הינו 96.7%. דמי השכירות השנתיים הצפויים הינם כ-2.92 מיליון דולר. ביג שילמה בגין כמחצית מהזכויות במרכז כ-18.4 מיליון דולר.

המרכז השני הינו מרכז מסחרי פתוח בנוי, המצוי בעיר Roseville. המרכז בנוי על פני שטח של כ-80 דונם ובעל שטחי מסחר בהיקף של כ-17,500 מ"ר. במרכז 15 שוכרים אשר התקשרו בהסכמי שכירות לתקופות שכירות של בין 3 ל-16 שנים. שיעור תפוסת השוכרים הינו 96.3%. דמי השכירות השנתיים הצפויים הינם כ-2.69 מיליון דולר. עבור כמחצית מהזכויות במרכז המסחרי הזה שילמה ביג כ-15 מיליון דולר.

התמורה בגין שני המרכזים שולמה באמצעות הזרמת הון והלוואה שהעמידה החברה מהונה העצמי לחברת הבת. בכוונת חברת הבת ו-Kimco לקבל מימון בשיעור של כ-50% ממוסד פיננסי בארה"ב, באופן שבו עם העמדת המימון ע"י המוסד הפיננסי תושב לחברה חלק מההלוואה וההון. ביג וקימקו צפויות להשקיע ביחד כ-2 מיליון דולר בביצוע שיפורים בשני המרכזים.

בהתאם להסכמי הרכישה שני המרכזים הנ"ל ינוהלו, באופן שוטף, ע"י חברת Kimco בתמורה לדמי ניהול בגובה 3.5% מההכנסות השוטפות ולתשלומים נוספים בגין פיקוח על שיפורים שונים.

צרו איתנו קשר *5988