הסדר טיעון: סגן יו"ר אפריקה לא יורשע בשימוש במידע פנים

נדב גרינשפון, ששימש כסמנכ"ל ממורנד, מואשם במסירת מידע פנים בנוגע למו"מ לשיתוף-פעולה בין פוקס וממורנד ■ דובר אפריקה ישראל: "נדב גרינשפון ממשיך וימשיך לכהן בכל התפקידים בהם הוא מכהן היום"

נדב גרינשפון, סגן יו"ר אפריקה ישראל, יודה במסגרת הסדר טיעון בעבירות של שימוש במידע פנים בפרשת "פוקס-ממורנד" - כך הודיעה הבוקר (ג') פרקליטות מיסוי וכלכלה לבית משפט השלום בתל-אביב, עם הגשת כתב האישום כנגדו. ההסדר יוצג בפני בית המשפט עם קביעת מועד ראשון לדיון. עם זאת, ההערכה היא כי גרינשפון לא יורשע בפרשה.

גרינשפון, איש סודו של לב לבייב, ששימש כסמנכ"ל ממורנד בתקופה הרלוונטית לכתב האישום, מואשם במסירת מידע פנים בנוגע למשא-ומתן לשיתוף-פעולה בין החברות פוקס וממורנד. על-פי האישום, המידע נמסר לאלון וגנר, בעל תואר בראיית חשבון ומינהל עסקים, ששימש באותה תקופה כמנהל תיקים בעל רישיון. בכתב האישום צויין כי בתקופה הרלוונטית ניהל וגנר תיקי השקעות בניירות ערך עבור הנאשם ובני משפחתו.

כתב האישום מתייחס לאירועים שאירעו בקשר לחברת פוקס, המעצבת ומשווקת מוצרי הלבשה ואופנה, וחברת ההחזקות ממורנד, שבעל השליטה בה הוא לב לבייב.

על-פי כתב האישום, בתחילת חודש נובמבר 2004 החלה פוקס במשא-ומתן עם ממורנד, שמטרתו הקמת רשת חנויות ברוסיה ובמדינות חבר העמים. במהלך המשא-ומתן דובר גם על הקצאה לממורנד ממניות פוקס וכן על מתן אופציה לרכישה נוספת של מניות פוקס על-ידי ממורנד.

עוד צוין כי ביום 24.11.04 בשעה 14:17 דיווחה חברת פוקס, לראשונה, בדיווח מיידי לרשות ניירות ערך ולבורסה, כי היא מנהלת משא-ומתן עם חברת ממורנד לצורך הקמת רשת חנויות תחת המותג פוקס - ברוסיה ובמדינות חבר העמים.

הוסכם, כי אם המשא-ומתן יעלה יפה תוקם חברה אשר מניותיה יוחזקו על-ידי פוקס וממורנד בחלקים שווים, והיא תרכז את הפעילות ברוסיה ובמדינות חבר העמים. עוד הוסכם כי פוקס תקצה לממורנד 1,100,000 מניות רגילות של פוקס, המהוות כ-10% מהון המניות המונפק והנפרע של פוקס לאחר ההקצאה, כנגד תשלום במזומן לפי שער של 2,750 אגורות למניה.

בנוסף, הוסכם כי פוקס תעניק אופציה לתקופה של 12 חודשים לרכישת 1,400,000 מניות רגילות נוספות של פוקס, שיהוו כ-10% מהון המניות המונפק והנפרע של פוקס לאחר ההקצאה, לפי שער של 3,850 אגורות למניה.

עוד נאמר בדיווח המיידי הראשון כי ההסכמות בין הצדדים מותנות בחתימת הסכם מפורט, אשר ינוסח לאחר שיגיעו הצדדים להסכמה וכן יקבלו את האישורים הנחוצים, הן בחברת פוקס והן מצדדים שלישיים ו/או כל רשות מוסמכת.

לאחר הדיווח המיידי הראשון הנ"ל בוצעה הפסקת מסחר של 45 דקות. שער מניית פוקס עלה ביום 24.11.04 בשיעור של כ-5.8% ולמחרת ב-4.3% נוספים, ובסך-הכל כ-10% עלייה בשער המניה.

מכתב האישום עולה כי המידע אודות המשא-והמתן בין פוקס לממורנד להקמת רשת חנויות ברוסיה, וכן המידע לגבי הקצאת מניות פוקס לממורנד ומתן אופציה לרכישה נוספת של מניות פוקס על-ידי ממורנד, מהווים, כל אחד מהם, מידע פנים כמשמעותו בחוק ניירות ערך.

בהמשך כתב האישום צויין כי ביום 9.12.04 דווחה פוקס בדיווח מיידי לרשות ניירות ערך ולבורסה כי בהמשך לדו"ח המיידי הראשון מודיעה פוקס כי חתמה על מזכר הבנות עם ממורנד, המעלה על הכתב את העקרונות שהוסכמו עד כה. פרטי הדו"ח תואמים את מתווה העסקה כפי שדווח עליו בדיווח המיידי הראשון.

ביום 23.1.05 דווחה פוקס בדיווח מיידי כי בהמשך לדיווח מיום 9.12.04 חתמה, לאחר קבלת אישורו של דירקטוריון החברה, על הסכם להקצאה פרטית של כ-10% ממניות החברה לממורנד, וכן הוענקה לממורנד אופציה הניתנת למימוש תוך 18 חודשים מהמועד הקובע, לרכישה על דרך של הקצאה של 10% נוספים מההון המונפק והנפרע של החברה. מחירי הרכישה והאופציה שדווחו הינם זהים למחירים הנקובים בדיווח המיידי הראשון.

מעת הדיווח המיידי הראשון ועד לסוף חודש פברואר 2005 עלה שער מניות פוקס בבורסה בכ-50%.

על-פי האישום, במהלך חודש נובמבר 2004 ועד סמוך לדווח המיידי הראשון ב-24.11.04 מסרו אנשי פנים שונים בפוקס ובממורנד את מידע הפנים שהיה בידם למקורביהם, ואלה רכשו מנית פוקס במהלך המסחר בבורסה, וזאת בהחזיקם במידע הפנים שנמסר לידיהם.

באישום הראשון הואשם מנהל התיקים אלון וגנר ברכישת מניות פוקס על בסיס מידע פנים על פרטי המשא-ומתן שקבל מנדב גרינשפון, סגן יו"ר אפריקה ישראל היום וסמנכ"ל בממורנד בתקופה הרלוונטית.

מכתב האישום עולה כי גרינשפון ניהל את המשא-והמתן עם חברת פוקס, מטעמה של חברת ממורנד. לפיכך הוא היה בהקשר למשא-ומתן זה איש פנים בחברות פוקס וממורנד. במסגרת השתתפותו במהלך המשא-ומתן עם פוקס נחשף גרינשפון לפרטי מידע הפנים. בימים הסמוכים לפרסום הדיווח המיידי הראשון התייעץ גרינשפון עם וגנר על מתווה העסקה נשוא המשא-והמתן דלעיל, ומסר לו על-פי האישום את פרטי מידע הפנים.

על-פי כתב האישום, וגנר, ביודעו את פרטי מידע הפנים, נתן בימים 21-24.11.04 הוראות לרכישה בבורסה של 28,321 ע.נ מניות פוקס בסכום של כ-772,000 שקל. מתוכן נרכשו בפועל 15,439 ע.נ מניות פוקס בסכום של 427,225 שקל.

בכך, נטען, עבר וגנר עבירה של שימוש במידע פנים. על-פי האישום, וגנר עשה שימוש במידע הפנים שקבל מגרינשפון (סעיף 52ד לחוק ניירות ערך) על-ידי עשיית עסקאות בנייר ערך של חברת פוקס, כאשר מידע הפנים מצוי בידו. כן עבר וגנר גם על הוראות שונות בחוק הסדרת העיסוק בניהול תיקי השקעות, שעל-פיהן מנוע יחיד בעל רישיון לרכוש ניירות ערך עבור עצמו ו/או בני משפחתו.

באישום השני הואשמה עוזרתו האישית של מנכ"ל פוקס הראל ויזל, רווית טל, במסירת מידע פנים על פרטי המשא-ומתן הנ"ל, לידיד העובד בחברת ניהול תיקים וכן לאביה. על-פי האישום, שניהם רכשו על בסיס המידע.

כתבי האישום הוגשו בידי ד"ר אילנה מודעי מפרקליטות מיסוי וכלכלה. חקירת הפרשה נערכה על-ידי מחלקת חקירות של רשות ניירות ערך.

עורכי דינו של גרינשפן, גיורא אדרת ונתי שמחוני, מסרוכי "כתב האישום מתייחס לכך שמידע הפנים עבר לוגנר במסגרת התייעצות בנוגע לעסקה. נדב התייעץ איתו על העסקה כחבר וכאיש שוק הון שניהל לו את התיקים, ובמסגרת ההתייעצות הזו בלבד נחשף וגנר למידע. השימוש במידע הפנים על-ידי וגנר לא נעשה בידיעתו של נדב.

"גם הפרקליטות הכירה בכך, כיוון שבכתב האישום הם לא מייחסים לנדב ידיעה שוגנר יעשה שימוש במידע, אלא כתב האישום משתמש בחלופה 'שהיה יסוד סביר להניח כי יעשה שימוש במידע הפנים'".

באשר להסדר הטיעון מסרו עורכי הדין כי בהתאם לסיכום עם הפרקליטות לא ניתן לחשוף את ההסדר עד להצגתו בפני בית המשפט. עם זאת הוסיפו: "אנו מקווים שעסקה זו תאפשר לנדב להמשיך ולכהן באותם תפקידים שהוא ממלא היום".

דובר אפריקה ישראל, רני רהב, אמר היום (ג') כי "נדב גרינשפון ממשיך וימשיך לכהן בכל התפקידים בהם הוא מכהן היום".

צרו איתנו קשר *5988