ביה"ד בלשכה חייב עו"ד להשיב את כל הכסף שגנב מלקוחותיו

כך עולה מפסק הדין שניתן בעניינו של עו"ד זאב סוקולובסקי ■ עד כה, לקוחות שכספם נגזל ע"י עורכי דינם היו צריכים להגיש לבית המשפט תביעה אזרחית לקבלת הכסף - בנוסף על הקובלנה לבית הדין המשמעתי של לשכת עורכי הדין

לקוחות שכספם נגזל על-ידי עורכי דינם יכולים לקבל פסק דין המורה לעורכי הדין לשלם להם פיצוי לא רק באמצעות הגשת תביעה אזרחית לבית המשפט - אלא גם בהגשת קובלנה לבית הדין המשמעתי של לשכת עורכי הדין, ואת פסקי הדין הכוללים תשלום פיצוי ניתן לאכוף באמצעות פתיחת תיק בהוצאה לפועל.

כך עולה מפסק דין שניתן בימים האחרונים בעניינו של עו"ד זאב סוקולובסקי, שהורשע בבית הדין המשמעתי של מחוז תל-אביב, בהיעדר הגנה, ב-6 אישומים נפרדים, והוטל עליו קנס מצטבר של כ-150 אלף שקל. בנוסף החליט בית הדין לשלול לצמיתות את רישיון עריכת הדין של סוקולובסקי.

נגד סוקולובסקי הצטברו תלונות מצד לקוחות רבים שלו, שאותם ייצג בתביעות נגד חברות ביטוח.

מהקובלנה שהגיש נגדו עו"ד עמוס ויצמן, מטעם ועדת האתיקה במחוז תל-אביב, מתברר כי במקרים רבים הגיע עו"ד סוקולובסקי לפשרה מול חברת הביטוח, מבלי ליידע את לקוחותיו. אותן פשרות קיבלו תוקף של פסק דין, הכספים הועברו מחברות הביטוח לידי עו"ד סוקולובסקי, ולגבי חלק מהלקוחות הוא מסר להם צ'קים שלו, שהתברר כי אין להם כיסוי; במקרים מסוימים הוא הפקיד סכומים שקיבל מחברות ביטוח לטובת לקוחותיו, בחשבון בנק משותף לו ולאשתו, ולא בחשבון נאמנות.

במקרה אחר פנה אליו לקוח לצורך הגשת תביעה נגד חברת ביטוח, ואולם עו"ד סוקולובסקי כלל לא הגיש את התביעה, והיא התיישנה. כשפנה אליו הלקוח לברר מה עלה בגורל התביעה, דרש ממנו עו"ד סוקולובסקי כ-600 שקל אגרה. בהמשך דיווח עו"ד סוקולובסקי כי התיק הסתיים בפשרה בסך 15 אלף שקל, ואולם כשהלקוח הגיע למשרדו - הצהיר עו"ד סוקולובסקי כי סכום הפשרה הוא כ-5,000 שקל בלבד. הלקוח הסכים לקבל את הכסף, ואולם לאחר שעו"ד סוקולובסקי נמנע מלבצע העברה בנקאית - התברר כי התביעה מעולם לא הוגשה.

תופעות פסולות

"המכנה המשותף לכל לקוחותיו של עורך הדין הוא תסכולם, אכזבותיהם והצער הרב שנגרם להם ממעשיו ומחדליו של הנאשם", כתב בהכרעת הדין ראש הרכב השופטים בבית הדין, עו"ד אבי אודיז, כשלצדו עוה"ד שמואל פינקו וזיו כהן. "לא סוד הדבר כי במקצוע עריכת הדין ישנה כעת התרחבות של תופעות פסולות ועבירות אתיות בלתי ראויות, ולא יהיה מוגזם לומר כי מקצוע עריכת הדין מצוי בצוק העתים".

3 הדיינים הסכימו כי העונש הראוי הוא הוצאתו של עו"ד סוקולובסקי משורות הלשכה לצמיתות.

באשר להחלטה להטיל על הנאשם קנסות בסכומים גבוהים, המשקפים את גובה הכספים שהלקוחות זכאים לקבל מידיו, נימק אודיז: "יידע כל עורך דין כי כספי לקוח המצויים בידיו אינם כספיו וכי עליו להתייחס אליהם כאל בבת-עינו, ויזכור כי עמדת הלשכה כלפי כל הפרת חובה אליהם ואל מרשו תהיה אחת - אפס סובלנות".

מסר ברור

בית הדין ציין בהחלטתו כי "המתלוננים יוכלו לפעול למיצוי סעדיהם". זאת, תוך שנחסך מהם הצורך להגיש נגד סוקולובסקי תביעת פיצויים בבית משפט, והם רשאים להתבסס על פסק הדין המשמעתי לצורך פתיחת תיק בהוצאה לפועל נגד עורך דינם לשעבר.

יו"ר ועדת האתיקה במחוז תל-אביב, עו"ד אפרים נוה, מסר בתגובה כי "פסק הדין משדר מסר ברור, ולפיו לא נשלים עם עבירות חמורות הפוגעות באושיות המקצוע, בתדמיתו ובכלל ציבור עורכי הדין. מקרים כאלה, שהם חריגים, מחייבים ענישה קשה ומרתיעה כפי שקבע בית הדין. החלטת בית הדין לפסוק פיצוי ריאלי ומשמעותי לזכות המתלוננים תקל עליהם ותחסוך להם את הצורך וההוצאות בנקיטת הליכים אזרחיים, על מנת לקבל פיצוי עבור נזקיהם הכבדים".

את תגובתו של סוקולובסקי לא ניתן היה להשיג. (בד"מ פ/60/09).

צרו איתנו קשר *5988