מנופים מזנקת 9%: נכנסת לשותפות "מד אשדוד" לחיפושי נפט

תצטרף כבעלת 25% מהזכויות בפרויקט ■ דני וקנין, מנכ"ל מנופים פיננסים: "פרויקט פיתוח שדה שמן הוא הזדמנות עסקית בעלת פוטנציאל משמעותי לחברה ולבעלי מניותיה"

חברת מנופים נכנסת לתחום חיפושי הנפט והגז הטבעי בישראל. מנופים דיווחה הבוקר (ב') לבורסה כי דירקטוריון החברה החליט להמליץ לאסיפה הכללית, שתתכנס במהלך חודש אוגוסט, לממש את האופציה שהוענקה לחברה על ידי בעלי השליטה ולהצטרף כבעלת 25% מהזכויות בפרויקט שמן (מד אשדוד).

בינואר השנה התקשרו חלק מבעלי השליטה במנופים, ג'קי בן זקן ואברהם נניקשוילי עם קבוצת ACC International Holdings Limited ,שבשליטת איש העסקים חיים לייבוביץ', על הסכם שותפות במסגרתו הצטרפה קבוצתו של בן זקן לקבוצת ACC לפיתוח שדה הנפט הידוע כמתחם שמן (מד אשדוד). בפברואר השנה הודיעה מועצת הנפט כי קבוצת ACC זכתה בזיכיון האמור לפיתוח השדה.

בתחילת פברואר העניקו בעלי השליטה בחברה אופציה למנופים לקחת חלק בזיכיון בשיעור שלא יפחת מ-50% מזכויותיהם בזיכיון (המהווים 25% מהזכויות בזיכיון) וזאת באותם תנאים בהם זכו בעלי השליטה.

במסגרת ההסכם תתחייב מנופים להשקעה של עד לסך של כ-1.25 מיליון דולר ולהענקת הלוואה נושאת ריבית ל- ACC עד לסכום של 1.25 מיליון דולר לתקופה של 3 שנים. כמו כן, תתחייב מנופים לתשלום תמורה נוספת בסכום של כמיליון דולר המותנית בשווי השדה, כפי שיתברר בעתיד.

דני וקנין, מנכ"ל חברת מנופים, אמר היום כי: "ההצטרפות לפרויקט פיתוח שדה שמן היא הזדמנות עסקית בעלת פוטנציאל משמעותי לחברה ולבעלי מניותיה, בעיקר לאור העובדה כי נעשו בעבר מחקרים במתחם זה לרבות סקר סייסמי תלת מימדי, דבר העשוי לצמצם את עלויות ההשקעה ופרק הזמן הנדרש עד להגעת הקבוצה לשלב הקידוח".

קבוצת ACC שבשליטת איש העסקים חיים ליבוביץ' פועלת כיום בשותפות עם חברת קידוחים אוסטרלית בחיפושי נפט וגז בחוף השנהב, וכן פועלת בכריית זהב בבורקינה פאסו במערב אפריקה. בנוסף, ליבוביץ', הינו מבעלי השליטה בחברת הביוטכנולוגיה בריינסטורם הנסחרת בוול-סטריט (BCLI.OB).

צרו איתנו קשר *5988