נס סוגרת רבעון: עלייה של 10% בהכנסות ל-139.7 מיליון דולר

הנהלת החברה מעריכה הכנסות מפעילות נמשכת בטווח שבין 575 מיליון דולר ל- 585 מיליון דולר ורווח למניה בדילול מלא, מפעילות נמשכת של 12-16 סנט ו-43-47 סנט על בסיס Non-GAAP

חברת נס טכנולוג'יס דיווחה היום (ד') על תוצאותיה ברבעון השני. ההכנסות ברבעון הסתכמו ב-139.7 מיליון דולר, עליה של 10% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי ברבעון הסתכם ב-3 מיליון דולר, ירידה של 11% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. על בסיס Non-GAAP, הרווח התפעולי ברבעון השני היה 6 מיליון דולר, עליה של 1% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.

הרווח הנקי של נס ברבעון השני מפעילות נמשכת הסתכם ב-0.9 מיליון דולר, ירידה של 60% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. על בסיס Non-GAAP, הרווח הנקי ברבעון השני מפעילות נמשכת היה 3.8 מיליון דולר, ירידה של 13% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי למניה בדילול מלא ברבעון השני מפעילות נמשכת היה 0.02 דולר למניה, בהשוואה לרווח של 0.06 דולר ברבעון המקביל אשתקד.

על בסיס Non-GAAP הרווח למניה בדילול מלא ברבעון השני מפעילות נמשכת היה 0.10 דולר, בהשוואה ל- 0.11 דולר ברבעון המקביל אשתקד. תזרים המזומנים התפעולי ברבעון השני מפעילות נמשכת הסתכם ב- 0.4 מיליון דולר.

מזומנים, שווי מזומנים ופיקדונות בנק לטווח קצר, עמדו בסוף הרבעון על 53.1 מיליון דולר.

צבר ההזמנות מפעילות נמשכת עמד בסוף הרבעון על 658 מיליון דולר, עליה של 3% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד ועליה של 2% בהשוואה לרבעון הקודם, בנטרול השפעת תנודות בשערי חליפין (constant currencies).

עוד דיווחה היום נס כי חתמה על חוזה עם ČEZ Distribution לאספקת מערכת חלוקת עומס, לצורך ניהול רשת חלוקת החשמל של החברה. היקף העיסקה 250 מיליון קרונות צ'כיות (כ- 12.2 מיליון דולר). נס זכתה בחוזה במכרז ציבורי שפרסמה ČEZ Distribution, חברת חלוקת החשמל הגדולה ביותר בצ'כיה.

"אני מרוצה מביצועי החברה ברבעון השני, למעט במזרח אירופה", אמר שכי גרליץ, נשיא ומנכ"ל נס טכנולוגיות. "אנחנו עדיין מחכים להתאוששות הכלכלית במזרח אירופה, ובינתיים המשכנו לשפר את היעילות התפעולית שלנו ואנו מעודדים מהתאוששות הביקוש במיגזר הציבורי בצ'כיה, שם זכינו במספר פרויקטים. על סמך הביקוש, שאנו עדים לו, אני אופטימי לגבי המשך הצמיחה שלנו במחצית השנייה של השנה".

נס ממשיכה לצפות גידול בהכנסות ובמרווחים בשנת 2010, וחוזה כי התוצאות ברבעון השלישי יהיו דומות לתוצאות הרבעון השני, והתוצאות ברבעון הרביעי יהיו טובות יותר באופן משמעותי מתוצאות הרבעון השלישי. נס מותירה בעינה את תחזיתה לשנת 2010. הנהלת החברה מעריכה הכנסות מפעילות נמשכת בטווח שבין 575 מיליון דולר ל- 585 מיליון דולר ורווח למניה בדילול מלא, מפעילות נמשכת של 12-16 סנט ו-43-47 סנט על בסיס Non-GAAP.

צרו איתנו קשר *5988