22 מיליון שקל: מניות דני ברק ז"ל בלידר שוקי הון על המדף

החזיק ב-15.52% ממניות החברה בשווי של כ-22 מיליון שקל ■ ערב העברת השליטה לידי דן דוד - גירעון של 156 מיליון שקל בהון העצמי של לידר השקעות

מניותיו של מנכ"ל לידר שוקי הון הקודם, דני ברק ז"ל, צפויות לעבור בקרוב לידי בני משפחתו. לידר שוקי הון דיווחה היום (ג') כי היא מנהלת מו"מ עם יורשיו של ברק, להעברת המניות אליהם וכן תשלומים אחרים, להם היה זכאי ברק מכוח הסכם ניהול, שחתם עם החברה-האם בשנת 2006.

"המשא ומתן עוסק, בין היתר, בתשלומים מכוח הסכם הניהול בין החברה לבין דני ברק ז"ל וחברות בבעלותו, הלוואה שהעמידה החברה לטובת ברק, זכאות ברק למניות שהוקצו לנאמן אשר מועד זכאותן טרם הגיע, והסדרת טענות אפשריות בגין תוקפם או אי תוקפם של הסדרי ביטוח בקשר למניות האמורות" לשון הדיווח.

בסופו של דבר המשפחה תמכור

ברק, דמות דומיננטית בענף החיתום ובשוק ההון בכלל, שלח יד בנפשו בתחילת חודש יוני. הוא החזיק ב-15.52% ממניות לידר שוקי הון, ששווי השוק שלהן כיום עומד על כ-22 מיליון שקל, אולם תקופת הזכאות של כ-9% מהן, שמוחזקות על-ידי נאמן, תגיע רק בסוף השנה הנוכחית. ההערכות הן כי המשפחה תפעל במוקדם או במאוחר למכירת המניות, אך לפי שעה ידוע כי אין זה עומד על הפרק.

בכל מקרה, כיוון שמדובר במניות מיעוט, ישנה סבירות נמוכה כי הן יימכרו לצד ג' כלשהו. המועמדת הטבעית ביותר לרכוש, היא בעלת השליטה בלידר שוקי הון, חברת לידר השקעות, שהשליטה בה צפויה לעבור בקרוב מקבוצת שרם-פודים לידי קרן ATE, שבניהול צחי אפלויג.

צניחה חדה ברווחי לידר ברבעון השני

ATE, שבבעלות דן דוד, נמצאת בישורת האחרונה לקראת העברת השליטה בלידר השקעות לידיה, אולם בשל רגישות הנושא, אפלויג ביקש שלא להתייחס לכך.

גם חברות מקבוצת הראל ואלטשולר שחם - בעלי עניין בלידר שוקי הון, בשיעורים של 7.29% ו-5.64% בהתאמה - עשויים להגדיל אחזקותיהם, אולם הנושא עדיין לא נדון בהן.

בתוך כך, לידר שוקי הון, שבניהול עמית ורדי, פרסמה את תוצאותיה לרבעון השני, מהן עלה כי החברה סיימה את הרבעון ברווח זעום של 263 אלף שקל - צניחה של עשרות אחוזים לעומת הרבעון המקביל אשתקד, בו רשמה החברה רווח נקי של 6.7 מיליון שקל.

עם פרסום הדו"חות הודיעה החברה, כמידי רבעון, על חלוקת דיבידנד בגובה של 1.5 מיליון שקל, לאחר שברבעון הקודם חילקה 2.7 מיליון שקל. במחצית הסתכם הרווח הנקי ב-5.8 מיליון שקל, ירידה של 61%.

על השורה התחתונה העיב מגזר הברוקראז', שסיכם את הרבעון בהפסד תפעולי של 1.8 מיליון שקל. בחברה מסבירים כי פעילות הברוקראז' הושפעה מעליית המדרגה בתחרות בענף.

בחודשים האחרונים ניכרת בו התחזקותם של הבנקים, שסימנו לעצמם את תחום הברוקראז' כמטרה, וכן של בתי השקעות שנכנסו באופן אגרסיבי לתחום, ביניהם דש ומיטב. גם מגזר הנוסטרו הציג הפסד תפעולי, של קרוב למיליון שקל, לעומת רווח של 3.5 מיליון שקל אשתקד.

מגזר ההנפקות רשם צמיחה בהכנסות, למרות שחברת החיתום אינה ממהרת להשתתף בכל עסקת הפצה של ני"ע. ההכנסות מהנפקות תרמו כ-7.4 מיליון שקל, לעומת 4.4 מיליון שקל ברבעון המקביל, אולם בפעילות מהותית זו של החברה נרשמה ירידה ברווחיות. זאת, בעיקר בגין הוצאות על שכר של עובדים והקצאת אופציות.

פעילות ניהול ההשקעות של לידר שוקי הון מבוצעת על-ידי החזקה של 50% בבית ההשקעות ילין לפידות, בניהולם של דב ילין ויאיר לפידות. ברבעון החולף הוכיחו השניים שוב את תרומתם הקריטית ללידר שוקי הון. חלקה של לידר שוקי הון מההכנסות של ילין לפידות הסתכם ב-9.5 מיליון שקל - עלייה של 65%.

22
 22

צרו איתנו קשר *5988