רבעון חזק לסולבר: זינוק של 260% ברווח ברבעון השני

הכנסות סולבר ברבעון השני של 2010 הסתכמו בכ-40.7 מיליון דולר – גידול של 2% בהשוואה להכנסות הרבעון המקביל

יצרנית חלבוני הסויה סולבר מדווחת על שיפור ניכר ברווחיות במחצית הראשונה של 2010. הרווח הנקי של החברה במחצית הוכפל ומסתכם בכ-3 מיליון דולר בהשוואה לרווח נקי של כ-1.5 מיליון דולר בתקופה המקבילה ב-2009. ברבעון השני רשמה סולבר רווח נקי של 1.4 מיליון דולר - גידול של 260% בהשוואה לרבעון המקביל.

הכנסות סולבר במחצית הראשונה של 2010 הסתכמו בכ-86 מיליון דולר, בהשוואה להכנסות של כ-78.6 מיליון דולר בתקופה המקבילה, גידול של 9.4%. הכנסות סולבר ברבעון השני של 2010 הסתכמו בכ-40.7 מיליון דולר - גידול של 2% בהשוואה להכנסות הרבעון המקביל.

סולבר מיישמת אסטרטגיה המתמקדת בשינוי סל המוצרים של החברה והעברה הדרגתית של המיקוד העסקי מאפליקציות של בשר בלבד לתחומים חדשים של חטיפים ומשקאות. במסגרת זו, סולבר השלימה לאחרונה מהלך אסטרטגי להרחבה משמעותית של פעילותה בארה"ב כשרכשה מפעל ייצור בארה"ב תמורת 8 מיליון דולר, וצופה כי רכישה זו תאפשר לה להגדיל את המכירות בעשרות מיליוני דולרים בשנים הקרובות.

הגידול בכמויות המכירה , שינוי סל המוצרים, ירידת מחירי חומרי הגלם, פולי הסויה, תרמו לשיפור ניכר של 25% ברווח הגולמי של סולבר במחצית הראשונה של 2010 לכ-11.4 מיליון דולר בהשוואה לרווח גולמי של כ-9.1 מיליון דולר בתקופה המקבילה. שיעור הרווח הגולמי של סולבר במחצית הראשונה של 2010 הגיע לכ-13.2% מסך ההכנסות בהשוואה לשיעור רווח גולמי של כ-11.5% מסך ההכנסות בתקופה המקבילה. ברבעון השני של 2010 הסתכם הרווח הגולמי של החברה בכ-5.1 מיליון דולר, המהווה כ-12.6% מסך ההכנסות.

הרווח הגולמי במגזר החלבונים והאיזופלבונים במחצית הראשונה של 2010 גדל בכ-33% והסתכם בכ-8.4 מיליון דולר, כ-21.7% מסך ההכנסות, בהשוואה לרווח גולמי של כ-6.4 מיליון דולר, שהיוו כ-19% ממכירות המגזר בתקופה המקבילה. הרווח הגולמי במגזר השמנים והכוספאות במחצית הראשונה של 2010 גדל בכ-6.8% והסתכם בכ-2.9 מיליון דולר בהשוואה לרווח גולמי של כ-2.7 מיליון דולר במחצית הראשונה של 2009.

הרווח התפעולי של סולבר במחצית הסתכם בכ-4.2 מיליון דולר בהשוואה לרווח תפעולי של כ-3.1 מיליון דולר בתקופה המקבילה - גידול של 32%. שיעור הרווח התפעולי מסתכם בכ-4.8% מסך הכנסות החברה, בהשוואה לשיעור רווח תפעולי של כ-4% בתקופה המקבילה. הרווח התפעולי של סולבר ברבעון השני של 2010 מסתכם בכ-1.7 מיליון דולר - כ-4.1% מסך ההכנסות. השיפור ברווח התפעולי נובע בעיקר משיפור ברווחיות במגזר החלבונים והאיזופלבונים שצמח בכ-31% במחצית הראשונה של 2010 לכ-4.6 מיליון דולר, כמו גם מצמיחה של 13.2% ברווח התפעולי במגזר השמנים והכוספאות שהסתכם במחצית הראשונה של 2010 בכ-2.4 מיליון דולר.

ההון העצמי של סולבר נכון לסוף הרבעון השני של 2010 מסתכם בכ-62.3 מיליון דולר, כ-49% מסך המאזן.

סולבר השלימה כאמור לאחרונה חתימה על הסכמים לרכישת מפעל בנברסקה בארה"ב לייצור חלבון מבודד תמורת כ-8 מיליון דולר. סולבר תממן את העסקה מתוך המזומנים ומסגרות האשראי הקיימות של החברה. ההסכם עדיין כפוף להשלמת כל האישורים הנדרשים, וההערכה היא כי סולבר תשלים את עסקה כבר בשבועות הקרובים. למפעל מבנה גדול המשתרע על שטח של 50 דונם ומבנה בשטח של 12,000 מ"ר שיאפשרו בעתיד להרחיבו ככל שיידרש. עם השלמת רכישת המפעל, בכוונת סולבר להשתמש בחלבון המבודד המיוצר במפעל לאספקה ללקוחותיה בצפון ודרום אמריקה, ולשם הרחבת פעילות החברה באזורים אלו.

רכישת המפעל היא חלק ממהלך אסטרטגי בסולבר להגדלת הצמיחה בשוק החלבונים באמצעות הרחבת פורטפוליו הפעילות לאפליקציות חדשות ומתקדמות של חלבוני סויה תוך התמקדות בארה"ב ובסין.

היקף המכירות של סולבר בשוק האמריקאי נמצא בגידול משמעותי, ומגיע כבר ל-15% מסך מכירת החלבונים של סולבר, בהשוואה לאחוזים בודדים בלבד בעבר. הגידול בהיקף המכירות בארה"ב הוא תוצאה של ריכוז מאמץ פיתוחי, טכנולוגי ושיווקי בארה"ב. החברה הקימה צוות ניהול ומכירות חדש בארה"ב, בהובלת מנכ"ל החברה-הבת "סולבר ארה"ב" גרג הורן, וחתמה לאחרונה על הסכמי מכירה למספר לקוחות גדולים.

שאול שלח, מנכ"ל סולבר, מציין כי "אנחנו מרוצים מאוד מהמשך שיפור הרווחיות בקבוצה המחזק את כושר התחרות של החברה. החל מהמחצית השנייה של שנת 2008 חלו שינויים מהותיים במספר אינדיקטורים המשפרים את יכולת הקבוצה להתמודד בשווקי החלבונים, לצד מהלכי התייעלות וחיסכון בהם נקטה החברה והובילו לשיפור הניכר ברווחיות הקבוצה. השינוי האסטרטגי שביצעה החברה ושבמסגרתו עברה סולבר להתמקד במוצרים ואפליקציות בעלי שיעור רווחיות גבוה מוכיח את עצמו, והשיפור הניכר בתוצאות המחצית הראשונה של 2010 מעיד על כך, זאת חרף וויתור של הקבוצה על לקוח גדול בתחום הבשר בשל רווחיותו הנמוכה".

לדברי שלח, "הצמיחה של החברה היא תוצאה של גידול בכמויות הנמכרות הן בפעילות הייצוא של הקבוצה, כ-15% במחצית הראשונה של 2010, והן מגידול של כ-6% בפעילות הקבוצה בשוק המקומי. חדירת החברה לשווקים חדשים בעלי תמורה לטון גבוהה יותר באה לידי ביטוי בגידול בכמויות הנמכרות בארה"ב, בעיקר על רקע הצלחתו של מוצר ה-SOLPRO 842, שהושק בינואר השנה והמיועד לתחום חטיפי הבריאות".

עוד מציין שלח, "רכישת המפעל לייצור חלבון מבודד בארה"ב תקדם את סולבר משמעותית בכל הקשור ליכולת הייצור והמכירה שלנו בשוק היעד המרכזי בארה"ב ותסייע לחברה למנף את הטכנולוגיה המובילה ואת המוצרים החדשניים שלנו ללקוחות הגדולים בארה"ב. לאחר השלמת העסקה סולבר תבחן גם תוכניות להרחבת המפעל, ככל שיידרשו, וזאת מתוך הבנה כי רכישה זו תגדיל משמעותית את היקפי המכירות שלנו בארה"ב, את שיעורי הרווחיות ואת האיתנות הפיננסית שלנו".

צרו איתנו קשר *5988