בנק ישראל מציע: גופים זרים ינהלו קופות גמל וקרנות נאמנות

הבנק המרכזי מציע לתקן לצורך כך את חוק הבנקאות מדגיש כי לא יינתן אישור לבנקים מקומיים ■ בישראל חמישה בנקים זרים: סיטיבנק, HSBC ,BNP, דקסיה והבנק ההודי SBI

בנק ישראל מציע לתקן את חוק הבנקאות, כך שבנקים ישראלים וסניפים של בנקים זרים הפועלים בישראל, שאין בהם לדעת המפקח על הבנקים "פעילות קמעונאית מהותית", יוכלו להשתתף בבעלות ובניהול נכסי קופות גמל וקרנות נאמנות. בבנק ישראל מדגישים כי תיקון החוק מכוון לעידוד פעילותם של בנקים זרים, וכי אין הכוונה לבנקים מקומיים קטנים השייכים לקבוצה בנקאית.

התיקון, כשיעבור בחקיקה, יאפשר לבנקים זרים הפועלים בישראל לנהל קופות גמל וקרנות נאמנות, פעולה האסורה על בנקים ישראליים מאז חקיקת רפורמת בכר ב-2005. בישראל חמישה בנקים זרים: סיטיבנק, HSBC ,BNP, דקסיה והבנק ההודי SBI.

המפקח יקבע

באופן מוזר קמעה "מסתתר" התיקון בתוך הצעת החוק להגברת התחרות בשוק כרטיסי האשראי ולסליקה צולבת מלאה של כרטיסי אשראי, שהוגשה לוועדת השרים לענייני חקיקה בסוף יולי. זאת, למרות שאין שום קשר בין תחרות בשוק האשראי לבין בעלות על קופות גמל או קרנות נאמנות.

סעיף 6 בהצעת החוק מציע לתקן את סעיף 27 (ט') בחוק הבנקאות (רישוי), כך שהסעיף לא יחול "על בנק, על בנק חוץ ועל השולט באחד מהם, אם לדעת המפקח אין מתבצעת פעילות קמעונאית מהותית בסניפיו בישראל. וזאת בשים לב לתנאים שיקבע המפקח לעניינים אלה: מספר מרבי של לקוחות הבנק או בנק החוץ בסניפיו בישראל, סך מרבי של פיקדונות הלקוחות וסך מרבי של אשראי הלקוחות בישראל המוחזקים בבנק". נקבע כי המפקח על הבנקים יפרסם באתר האינטרנט של בנק ישראל את התנאים שיקבע, את הקביעה איזה בנק עומד בתנאים אלו ואת הנימוקים לכך.

סעיף 27 לחוק הבנקאות הוא הסעיף שתוקן בעקבות רפורמת בכר, וקבע כי אסור לבנק להחזיק בקופות גמל או קרנות נאמנות או בגוף השולט בהם מעל 10%. סעיף ט' קבע כי מתחולת החוק יצאו בנק שיש לו עד 1,000 לקוחות וסך נכסי הלקוח המוחזקים בבנק או האשראים שנטל אינם גבוהים מ-5 מיליון שקל. כעת יוכל המפקח על הבנקים לקבוע בעצמו, ועל פי שיקול דעתו, את הרף - ללא צורך בתיקוני חקיקה - ולהגדיר לבדו, ללא קריטריון כמותי מחייב, מהי "פעילות קמעונאית מהותית".

צרו איתנו קשר *5988